/ Drugo / Obvestila / GIE poročilo o dekarbonizaciji v vzhodni in jugovzhodni Evropi


¨

GIE poročilo o dekarbonizaciji v vzhodni in jugovzhodni Evropi

Datum objave : 23.04.2021

Združenje evropskih operaterjev na področju infrastrukture za oskrbo s plinom GIE (Gas Infrastructure Europe) je 21. aprila 2021 objavilo poročilo o dekarbonizaciji v vzhodni in jugovzhodni Evropi. Poročilo s podnaslovom: Kako lahko plinska infrastruktura prispeva k dolgoročnim ciljem dekarbonizacije, obsega analizo vloge plina in plinske infrastrukture za 10 držav članic EU. Študija dokazuje, da je plinska infrastruktura, z zagotavljanjem prehoda od ogljično bolj obremenjenih goriv do obnovljivih plinov, ključna za doseganje ciljev brezogljične družbe do leta 2050. V prvem obdobju bi bilo veliko zmanjšanje emisij toplogrednih plinov ekonomsko zelo ugodno doseženo že z nadomeščanjem ogljično bolj obremenjenih goriv z zemeljskim plinom. Poročilo je dostopno tukaj.