/ Drugo / Obvestila / GIE letna konferenca 2022


¨

GIE letna konferenca 2022

Datum objave : 15.04.2022

Prejšnji teden so se v Budimpešti srečali strokovnjaki za energijo na mednarodni konferenci evropskega združenja plinske infrastrukture (Gas Infrastructure Europe). V uvodnem nagovoru je komisarka Simson povedala: »Povečati moramo diverzifikacijo dobav plina, investirati v utekočinjeni plin, povečati uporabo obnovljivih virov in povečati učinkovitost. V maju bomo predlagali konkretne korake za izvedbo načrta REPowerEU, s čimer bomo zagotovili optimalno izrabo obstoječe plinske infrastrukture, vključno s terminali za utekočinjeni plin. Vzpostavljamo tudi platformo za koordiniranje nabav plina na ravni EU in za mednarodno trgovanje z utekočinjenim zemeljskim plinom. Do leta 2030 nameravamo v Evropi vzpostaviti konkurenčen trg z vodikom.«

Več kot 50 predavateljev in udeležencev okroglih miz je predstavilo svoje poglede na zanesljivost oskrbe, dekarbonizacijo in integracijo energetskih sektorjev.  Več na povezavi tu.