/ Drugo / Obvestila / Evropska vodikovodna hrbtenica


¨

Evropska vodikovodna hrbtenica

Datum objave : 01.06.2022

Evropska vodikovodna hrbtenica (European Hydrogen Backbone, EHB), v kateri sodeluje 31 evropskih plinskih operaterjev prenosnih sistemov (tudi slovenski operater prenosnega sistema plina Plinovodi), je objavila analizo petih potencialnih koridorjev za oskrbo z vodikom za doseganje pospešenih evropskih ciljev oskrbe z vodikom do leta 2030. Koridorji se ujemajo s predlaganimi vodikovodnimi koridorji, ki jih je v sporočilu REPowerEU pred nekaj dnevi predstavila tudi Evropska komisija.

Analiza ugotavlja:

  • da bi že v letu 2030 lahko imeli v EU vzpostavljeno osnovno hrbtenico vodikovodov, ki bi bili večinoma narejeni z nadgradnjo obstoječih plinskih cevi. Zato bi bila vzpostavitev sistema hitrejša in cenejša;
  • da je v EU in nekaterih sosednjih regijah (npr. severni Afriki) dovolj potenciala za obseg predvidene oskrbe EU z vodikom;
  • da bi povezave s sosednjimi regijami lahko potekale po 5 koridorjih, med katerimi sta za nas pomembna predvsem koridor A: "Severna Afrika – južna Evropa" ter koridor E "Vzhodna in jugo-vzhodna Evropa";
  • da bi bila oskrba z zelenim vodikom stroškovno ustrezna, še posebej ob upoštevanju možnih optimizacij proizvodnje vodika na eni strani in rasti cen CO2 kuponov na drugi strani.

Dokumenti so objavljeni na naslednji povezavi: https://ehb.eu/page/publications