/ Drugo / Obvestila / ENTSOG Akcijski načrt za razvoj plinskega omrežja do leta 2050


¨

ENTSOG Akcijski načrt za razvoj plinskega omrežja do leta 2050

Datum objave : 16.03.2020

ENTSOG je objavil Akcijski načrt za razvoj plinskega omrežja do leta 2050. Akcijski načrt povzema predloge evropskih operaterjev prenosnega sistema, kako pripraviti plinska omrežja na energetski prehod. Cilj Akcijskega načrta je zagotoviti priporočila organizacije ENTSOG za evropski zeleni dogovor »EU Green deal« ter poudariti predloge operaterjev prenosnega sistema za učinkovito združitev dobro delujočega plinskega trga, zanesljive oskrbe in dekarbonizacije plinskega omrežja.

Načrt ponuja tri možne scenarije za članice EU, industrijo in potrošnike o tem, kako s plinskimi omrežji doseči nič emisij toplogrednih plinov do leta 2050:

  • Scenarij »Metan«
  • Scenarij »Mešanica vodika in metana«
  • Scenarij »Vodik«

Spodaj posredujemo povezave do ENTSOG dokumentov v angleškem jeziku: