/ Drugo / Obvestila / Dražbe mesečnih zmogljivosti spletne rezervacijske platforme PRISMA


¨

Dražbe mesečnih zmogljivosti spletne rezervacijske platforme PRISMA

Datum objave : 02.03.2016
Na osnovi določil Uredbe Komisije (EU) št. 984/2013 o oblikovanju kodeksa omrežja za mehanizme za dodeljevanje zmogljivosti v prenosnih sistemih plina in Pravil o pogojih in načinu razdelitve zmogljivosti na povezovalnih točkah prenosnega sistema z dražbo (Uradni list RS, št. 67/14) in skladno s koledarjem dražb 2016/2017, objavljenim na spletni strani  rezervacijske platforme PRISMA, bodo dražbe mesečnih zmogljivosti od 01. 03. 2016 dalje potekale vsak tretji ponedeljek v mesecu za prihodnji koledarski mesec.