/ Drugo / Obvestila / Dodatna informacija o vzdrževalnih delih na avstrijskem prenosnem sistemu v oktobru 2019


¨

Dodatna informacija o vzdrževalnih delih na avstrijskem prenosnem sistemu v oktobru 2019

Datum objave : 12.09.2019

Operater prenosnega sistema, družba Plinovodi d.o.o., ponovno obvešča uporabnike prenosnega sistema, da sta avstrijska operaterja prenosnih sistemov Gas Connect Austria GmbH (v nadaljevanju: GCA) in Trans Austria Gasleitung GmbH (v nadaljevanju: TAG) objavila seznam vzdrževalnih del in omejitve prenosnih zmogljivosti na posameznih relevantnih točkah, ki so posledica vzdrževalnih del na avstrijskem prenosnem plinovodu TAG in SOL. Zaradi omenjenih planiranih vzdrževalnih del bo zmanjšan prenos v avstrijskem prenosnem sistemu in tudi na avstrijski mejni točki Murfeld–Exit.

Iz objavljenih podatkov o omejitvah prenosnih zmogljivosti na avstrijskem prenosnem sistemu je razvidno, da bodo največje omejitve prenosa preko mejne povezovalne točke Murfeld/Ceršak v obdobju od 4.10.2019 (6:00) do 14.10.2019 (18:00), v katerem GCA predvideva 100% redukcijo zagotovljenih zmogljivosti na točki Murfeld-Exit in objavlja razpoložljivo zmogljivost do 41% tehnične zmogljivosti Murfeld-Exit. Podatki o omejitvah so objavljeni tudi na spletnih straneh družbe Plinovodi d.o.o. pod rubriko »Obdobja za vzdrževanje«, 14.6.2019 smo o delih na avstrijskem prenosnem sistemu s posebnim sporočilom obvestili vsakega izmed nosilcev bilančnih skupin.

Nosilce bilančnih skupin (uporabnike sistema) prosimo, da upoštevajo navedene podatke o zmanjšanju prenosnih zmogljivosti pri svojih napovedih prenosa zemeljskega plina za povezovalno točko Murfeld/Ceršak in količine uskladijo s svojim dobaviteljem na avstrijski strani. Za dodatne informacije o uporabi zakupljenih zmogljivosti Murfeld-exit in o možnosti uporabe razpoložljive tehnične zmogljivosti Murfeld-exit predlagamo, da se nosilci bilančnih skupin pravočasno obrnejo na avstrijskega operaterja prenosnega sistema GCA. Vse nosilce bilančnih skupin tudi prosimo, da za navedene plinske dni skrbijo za usklajenost svojih skupnih dnevnih napovedanih količin na izstopnih točkah s svojimi skupnimi dnevnimi napovedanimi količinami na vstopnih točkah.