/ Drugo / Obvestila / Desetletni razvojni načrt prenosnega plinovodnega omrežja za obdobje 2019 - 2028 - posvetovalni dokument


¨

Desetletni razvojni načrt prenosnega plinovodnega omrežja za obdobje 2019 - 2028 - posvetovalni dokument

Datum objave : 12.04.2018
Operater prenosnega sistema, v skladu z drugim odstavkom 200. člena Energetskega zakona (EZ-1, Ur. l. RS, št. 17/14, 81/15), med 12. aprilom in 12. majem 2018 vabi predstavnike zainteresirane javnosti k dajanju komentarjev, predlogov ali dopolnitev k osnutku Desetletnega razvojnega načrta prenosnega plinovodnega omrežja za obdobje 2019 - 2028.