/ Drugo / Obvestila / Desetletni razvojni načrt prenosnega plinovodnega omrežja za obdobje 2018 - 2027 - posvetovalni dokument


¨

Desetletni razvojni načrt prenosnega plinovodnega omrežja za obdobje 2018 - 2027 - posvetovalni dokument

Datum objave : 06.04.2017
Operater prenosnega sistema v skladu z drugim odstavkom 200. člena Energetskega zakona (EZ-1, Ur. l. RS, št. 17/14, 81/15) vabi predstavnike zainteresirane javnosti k dajanju komentarjev, predlogov ali dopolnitev k osnutku [intlink id="1787" type="page"]Desetletnega razvojnega načrta prenosnega plinovodnega omrežja za obdobje 2018 - 2027[/intlink]