/ Drugo / Obvestila / Desetletni razvojni načrt prenosnega plinovodnega omrežja za obdobje 2022-2031 - posvetovalni dokument


¨

Desetletni razvojni načrt prenosnega plinovodnega omrežja za obdobje 2022-2031 - posvetovalni dokument

Datum objave : 16.04.2021

Operater prenosnega sistema, v skladu z drugim odstavkom 200. člena Energetskega zakona (EZ-1, Ur. l. RS, št. 17/14, 81/15), med 16. aprilom in 16. majem 2021 vabi predstavnike zainteresirane javnosti k dajanju komentarjev, predlogov ali dopolnitev k osnutku Desetletnega razvojnega načrta prenosnega plinovodnega omrežja za obdobje 2022-2031.