/ Drugo / Obvestila / Desetletni razvojni načrt prenosnega plinovodnega omrežja za obdobje 2021 - 2030 - posvetovalni dokument


¨

Desetletni razvojni načrt prenosnega plinovodnega omrežja za obdobje 2021 - 2030 - posvetovalni dokument

Datum objave : 22.04.2020

Operater prenosnega sistema, v skladu z drugim odstavkom 200. člena Energetskega zakona (EZ-1, Ur. l. RS, št. 17/14, 81/15), med 22. aprilom in 22. majem 2020 vabi predstavnike zainteresirane javnosti k dajanju komentarjev, predlogov ali dopolnitev k osnutku Desetletnega razvojnega načrta prenosnega plinovodnega omrežja za obdobje 2021 - 2030.