/ Drugo / Obvestila / Desetletni razvojni načrt prenosnega plinovodnega omrežja za obdobje 2019 – 2028


¨

Desetletni razvojni načrt prenosnega plinovodnega omrežja za obdobje 2019 – 2028

Datum objave : 04.12.2018

Agencija za energijo je dne 26.11.2018 izdala soglasje št. 111-8/2018-22/245 k Desetletnemu razvojnemu načrtu prenosnega plinovodnega omrežja za obdobje 2019 – 2028.

Dokumenti: