/ Drugo / Obvestila / Dan Evropske vodikovodne hrbtenice in predaja izjave o pripravljenosti na izgradnjo vodikovodne hrbtenice


¨

Dan Evropske vodikovodne hrbtenice in predaja izjave o pripravljenosti na izgradnjo vodikovodne hrbtenice

Datum objave : 10.06.2022

Sedmega junija je bil v Bruslju prvi »Dan Evropske vodikovodne hrbtenice«. Dogodka se je udeležilo okrog 200 predstavnikov Evropske komisije, državnih organov držav članic, predstavnikov uporabnikov in proizvajalcev zelenega vodika, vključno s predstavniki Maroka in Ukrajine, predstavnikov operaterjev prenosnih omrežij ter predstavnikov evropskih energetskih združenj.

 

Na dogodku sta sodelovala podpredsednik Evropske komisije Timmermans in vodja njegovega kabineta Samsom – predstavila sta aktivnosti in razmišljanja komisije na področju zelenega vodika.

 

Predstavniki konzultanta Guidehouse in predstavniki operaterjev prenosnih plinskih omrežij so predstavili izsledke nove študije, ki analizira pet koridorjev za oskrbo EU z zelenim vodikom: iz smeri severne Afrike preko Italije, iz smeri severne Afrike preko Španije, s severnega morja, z baltiškega morja in iz (jugo)vzhodne Evrope.

 

Evropska vodikovodna iniciativa je direktorici direktorata za Raziskave in inovacije, Rosalinde van der Vlies, predala izjavo o pripravljenosti za vzpostavitev potrebne vodikovodne infrastrukture za doseganje ciljev Evropske komisije za leto 2030; ob ustreznem mandatu za tak projekt in ob vzpostavitvi ustreznega zakonodajnega okvira.

Več na: https://ehb.eu/newsitems#ceos-of-31-european-gas-infrastructure-companies-present-a-pledge-to-establish-hydrogen-supply-corridors-by-2030-to-the-european-commission-at-the-european-hydrogen-backbone-day-event