/ Drugo / Obvestila / Cenik za storitev virtualne točke


¨

Cenik za storitev virtualne točke

Datum objave : 25.09.2015
Operater prenosnega sistema Plinovodi d.o.o. je po pridobitvi soglasja Agencije za energijo št. 39-7/2015-06/213 z dne 25.9.2015, v skladu z drugim odstavkom 245. člena Energetskega zakona (Ur.l. RS št. 17/2014) objavil cenik za storitev virtualne točke, po katerem znaša:
  • letni strošek registracije udeležbe 9.000 EUR/leto,
  • strošek za posamezno transakcijo 0,002 cent/kWh.