/ Drugo / Obvestila / Cenik storitev, ki niso krite s prihodkom iz naslova uporabe omrežja


¨

Cenik storitev, ki niso krite s prihodkom iz naslova uporabe omrežja

Datum objave : 04.04.2013
Na podlagi 50. člena Akta o metodologiji za obračunavanje omrežnine za prenosni sistem zemeljskega plina (Uradni list RS, št. 61/2012) je operater prenosnega sistema Plinovodi d.o.o. izdal [intlink id="2809" type="page"]Cenik za storitve, ki niso krite s prihodkom iz naslova uporabe omrežja[/intlink] z začetkom veljavnosti od 15.4.2013 dalje. Operater prenosnega sistema bo cenik uporabil za ovrednotenje opravljenih storitev, ki so upoštevane izven, s strani Agencije Republike Slovenije za energijo potrjenih okvirjev, vključenih v upravičene stroške posameznega regulativnega obdobja.