/ Drugo / Obvestila / Auto osnutek


¨

Auto osnutek

Datum objave : 03.07.2017
Agencija za energijo je 6. junija objavila Desetletni razvojni načrt prenosnega plinovodnega omrežja za obdobje 2018 - 2027 na svoji spletni strani in s tem začela javno posvetovanje, ki bo trajalo do 10. julija. Agencija bo po končanem posvetovalnem postopku objavila prejete pripombe in predloge oziroma njihove povzetke. Po potrebi bo pripravila tudi javno obravnavo prejetih pripomb in pozvala operaterja prenosnega sistema k dopolnitvi oziroma spremembi razvojnega načrta ter nato k ustrezno dopolnjeni verziji razvojnega načrta izdala soglasje.