/ Drugo / Obvestila / Akt o spremembah in dopolnitvah Sistemskih obratovalnih navodil za prenosni sistem zemeljskega plina (1)


¨

Akt o spremembah in dopolnitvah Sistemskih obratovalnih navodil za prenosni sistem zemeljskega plina (1)

Datum objave : 26.10.2022

Skladno z Zakonom o oskrbi s plini in v skladu z Aktom o obvezni vsebini sistemskih obratovalnih navodil za prenosni sistem zemeljskega plina je Agencija za energijo izdala Soglasje k Aktu o spremembah in dopolnitvah Sistemskih obratovalnih navodil za prenosni sistem zemeljskega plina, ki je objavljen v Uradnem listu Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 136/22) in je začel veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu, uporabljati pa se začne s 1. novembrom 2022.