/ Drugo / Obvestila / Akt o spremembah Akta o določitvi tarifnih postavk omrežnine za prenosni sistem zemeljskega plina


¨

Akt o spremembah Akta o določitvi tarifnih postavk omrežnine za prenosni sistem zemeljskega plina

Datum objave : 02.02.2017
Skladno z Energetskim zakonom in Aktom o metodologiji za obračunavanje omrežnine za prenosni sistem zemeljskega plina je Agencija za energijo izdala Soglasje k Aktu o spremembah Akta o določitvi tarifnih postavk omrežnine za prenosni sistem zemeljskega plina. Akt o spremembah Akta o določitvi tarifnih postavk omrežnine za prenosni sistem zemeljskega plina z usklajenimi tarifnimi postavkami je objavljen v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati naslednji dan po objavi ter se začne uporabljati 1. oktobra 2017.