/ Drugo / Obvestila / Akt o določitvi tarifnih postavk omrežnine za prenosni sistem zemeljskega plina


¨

Akt o določitvi tarifnih postavk omrežnine za prenosni sistem zemeljskega plina

Datum objave : 04.06.2018
Na podlagi Energetskega zakona, Akta o metodologiji za določitev regulativnega okvira operaterja sistema zemeljskega plina, Akta o metodologiji za obračunavanje omrežnine za prenosni sistem zemeljskega plina in soglasja Agencije za energijo k regulativnemu okviru operaterja prenosnega sistema zemeljskega plina in k tarifnim postavkam omrežnine za regulativno obdobje od 1. januarja 2019 do 31. decembra 2019 je družba Plinovodi d.o.o. izdala Akt o določitvi tarifnih postavk omrežnine za prenosni sistem zemeljskega plina, ki je objavljen v Uradnem listu Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 37/18) in začne veljati 1. januarja 2019 in velja do 31. decembra 2019.