/ Drugo / Obvestila / Akt o določitvi omrežnine za prenosno omrežje zemeljskega plina


¨

Akt o določitvi omrežnine za prenosno omrežje zemeljskega plina

Datum objave : 04.04.2011
Sistemski operater prenosnega omrežja zemeljskega plina, družba Geoplin plinovodi d.o.o., obvešča o zakonodajnih spremembah objavljenih v Uradnem listu RS, št.59/10, ki se nanašajo na določitev in obračun omrežnine prenosnega omrežja zemeljskega plina. V Uradnem listu objavljena Akt o metodologiji za določitev omrežnine in kriterijih za ugotavljanje upravičenih stroškov za prenosno omrežje zemeljskega plina in Akt o metodologiji za obračunavanje omrežnine za prenosno omrežje zemeljskega plina, začneta veljati s 1. aprilom 2011. Sistemski operater je na podlagi metodologij in soglasja Javne agencije Republike Slovenije za energijo št. 21-5/2010-30/ZP-13 objavil Akt o določitvi omrežnine za prenosno omrežje zemeljskega plina. Nove tarifne postavke so določene v Aktu o določitvi omrežnine za prenosno omrežje zemeljskega plina (Uradni list RS, št. 23/11) in se začnejo uporabljati s 1. aprilom 2011.