/ Drugo / Obvestila / Akt o določitvi omrežnine za prenosno omrežje zemeljskega plina za leto 2013


¨

Akt o določitvi omrežnine za prenosno omrežje zemeljskega plina za leto 2013

Datum objave : 03.12.2012
Skladno z Energetskim zakonom, Aktom o metodologiji za obračunavanje omrežnine za prenosni sistem zemeljskega plina in Zakonom o splošnem upravnem postopku je Javna agencija Republike Slovenije za energijo izdala Soglasje k tarifnim postavkam za obračunavanje omrežnine za leto 2013. Akt o določitvi omrežnine za prenosno omrežje zemeljskega plina za leto 2013 je objavljen v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati s 1. januarjem 2013.