/ Drugo / Obvestila / Akt o določitvi omrežnine za prenosni sistem zemeljskega plina za regulativno obdobje 2014-2016


¨

Akt o določitvi omrežnine za prenosni sistem zemeljskega plina za regulativno obdobje 2014-2016

Datum objave : 28.10.2013
Skladno z Energetskim zakonom, Aktom  o metodologiji za določitev omrežnine in kriterijih za ugotavljanje upravičenih stroškov za prenosno omrežje zemeljskega plina, Aktom o metodologiji za obračunavanje omrežnine za prenosni sistem zemeljskega plina in Zakonom o splošnem upravnem postopku je Javna agencija Republike Slovenije za energijo izdala Soglasje k omrežnini za uporabo omrežij zemeljskega plina in upravičenim stroškom ter drugim elementom omrežnine. Akt o določitvi omrežnine za prenosni sistem zemeljskega plina za regulativno obdobje od 1.1.2014 do 31.12.2016 je objavljen v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati s 1. januarjem 2014.