/ Drugo / Obvestila / Akt o določitvi tarifnih postavk omrežnine za prenosni sistem zemeljskega plina za obdobje 2022-2024


¨

Akt o določitvi tarifnih postavk omrežnine za prenosni sistem zemeljskega plina za obdobje 2022-2024

Datum objave : 05.06.2021

Na podlagi Energetskega zakona, Akta o metodologiji za določitev regulativnega okvira operaterja sistema zemeljskega plina, Akta o metodologiji za obračunavanje omrežnine za prenosni sistem zemeljskega plina in soglasja Agencije za energijo k regulativnemu okviru operaterja prenosnega sistema zemeljskega plina in k tarifnim postavkam omrežnine za regulativno obdobje od 1. januarja 2022 do 31. decembra 2024 je družba Plinovodi d.o.o. izdala Akt o določitvi tarifnih postavk omrežnine za prenosni sistem zemeljskega plina, ki je objavljen v Uradnem listu Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 90/21) in velja za obdobje do 1. januarja 2022 do 31. decembra 2024.