/ Drugo / ObvestilaObvestila

RSSGasNaturally zloženka

02 junij 2020

PLIN: V OSRČJU MODERNE ENERGIJE

Združenje GasNaturally, ki v sodelovanju s sedmimi evropskimi organizacijami tvori celotno verigo vrednosti, je pripravilo atraktivno zloženko o prihodnji vlogi plina. V sklopu zloženke so podane informacije o evropskem trgu plina, njegovem razvoju ter priporočila, ki bi v energetski mešanici omogočila celovito vlogo plina, posledično pa lažje doseganje EU podnebnih in energijskih ciljev do leta 2030 ter lažje izpolnjevanje zavez v skladu s Pariškim sporazumom. Slovenski prevod GasNaturally zloženke si lahko pogledate spodaj.

Gas naturally 2030

Povprečna mesečna zgornja kurilnost za maj 2020

02 junij 2020

Skladno s 25. členom Uredbe o delovanju trga z zemeljskim plinom je bila objavljena povprečna mesečna zgornja kurilnost zemeljskega plina za pretekli mesec.

Javna obravnava osnutka besedila Akta o spremembah in dopolnitvah Sistemskih obratovalnih navodil za prenosni sistem zemeljskega plina

07 maj 2020

Operater prenosnega sistema, v skladu z dobro prakso in priporočili evropske energetske zakonodaje, vabi predstavnike zainteresirane javnosti, k dajanju morebitnih pripomb, predlogov ali dopolnitev k osnutku besedila Akta o spremembah in dopolnitvah Sistemskih obratovalnih navodil za prenosni sistem zemeljskega plina.

Vabimo vas, da svoje pripombe in predloge (ki naj vsebujejo naziv predlagatelja; številko člena, za katerega se predlaga dopolnitev; vsebino pripombe in predlog spremenjenega besedila; utemeljitev) v obliki priložene tabele pošljete do vključno

22.maja 2020

na naslov: Plinovodi d.o.o., Cesta Ljubljanske brigade 11b, p.p. 3720, 1001 Ljubljana ali v elektronski obliki na naslov SKR@plinovodi.si.

 

Priloge:

Javna obravnava Pravil o pogojih in načinu razdelitve zmogljivosti na povezovalnih točkah prenosnega sistema z dražbo, upravljanja prezasedenosti prenosnega sistema...

07 maj 2020

Operater prenosnega sistema, v skladu z dobro prakso in priporočili evropske energetske zakonodaje, vabi predstavnike zainteresirane javnosti, k dajanju morebitnih pripomb, predlogov ali dopolnitev k osnutku besedila Pravil o pogojih in načinu razdelitve zmogljivosti na povezovalnih točkah prenosnega sistema z dražbo, upravljanja prezasedenosti prenosnega sistema in trgovanja z zmogljivostmi na sekundarnem trgu.

Vabimo vas, da svoje pripombe in predloge (ki naj vsebujejo naziv predlagatelja; številko člena, za katerega se predlaga dopolnitev; vsebino pripombe in predlog spremenjenega besedila; utemeljitev) v obliki priložene tabele pošljete do vključno

22.maja 2020

na naslov: Plinovodi d.o.o., Cesta Ljubljanske brigade 11b, p.p. 3720, 1001 Ljubljana ali v elektronski obliki na naslov SKR@plinovodi.si.

 

Priloge:

Javna obravnava osnutka besedila Pravil o postopku za dodeljevanje zmogljivosti prenosnega sistema za vstopne in izstopne točke znotraj Republike Slovenije

07 maj 2020

Operater prenosnega sistema, v skladu z dobro prakso in priporočili evropske energetske zakonodaje, vabi predstavnike zainteresirane javnosti, k dajanju morebitnih pripomb, predlogov ali dopolnitev k osnutku besedila Pravil o postopku za dodeljevanje zmogljivosti prenosnega sistema za vstopne in izstopne točke znotraj Republike Slovenije.

Vabimo vas, da svoje pripombe in predloge (ki naj vsebujejo naziv predlagatelja; številko člena, za katerega se predlaga dopolnitev; vsebino pripombe in predlog spremenjenega besedila; utemeljitev) v obliki priložene tabele pošljete do vključno

22. maja 2020

na naslov: Plinovodi d.o.o., Cesta Ljubljanske brigade 11b, p.p. 3720, 1001 Ljubljana ali v elektronski obliki na naslov SKR@plinovodi.si.

 

Priloge:

Povprečna mesečna zgornja kurilnost za april 2020

02 maj 2020

Skladno s 25. členom Uredbe o delovanju trga z zemeljskim plinom je bila objavljena povprečna mesečna zgornja kurilnost zemeljskega plina za pretekli mesec.

Desetletni razvojni načrt prenosnega plinovodnega omrežja za obdobje 2021 - 2030 - posvetovalni dokument

22 april 2020

Operater prenosnega sistema, v skladu z drugim odstavkom 200. člena Energetskega zakona (EZ-1, Ur. l. RS, št. 17/14, 81/15), med 22. aprilom in 22. majem 2020 vabi predstavnike zainteresirane javnosti k dajanju komentarjev, predlogov ali dopolnitev k osnutku Desetletnega razvojnega načrta prenosnega plinovodnega omrežja za obdobje 2021 - 2030.

Povprečna mesečna zgornja kurilnost za marec 2020

02 april 2020

Skladno s 25. členom Uredbe o delovanju trga z zemeljskim plinom je bila objavljena povprečna mesečna zgornja kurilnost zemeljskega plina za pretekli mesec.

Prekinitev teka rokov v postopkih priključitev in posegov v prostor v območju prenosnega sistema

30 marec 2020

Spoštovani,

obveščamo vas, da je 29. 3. 2020 začel veljati Zakon o začasnih ukrepih v zvezi s sodnimi, upravnimi in drugimi javnopravnimi zadevami za obvladovanje širjenja nalezljive bolezni SARS-CoV-2 (COVID-19), ki zaradi epidemije novega koronavirusa med drugim začasno ustavlja tek rokov v sodnih in upravnih zadevah. 

Zakon med drugim določa prekinitev teka rokov v upravnih in drugih javnopravnih zadevah, kar ob upoštevanju javnih pooblastil družbe Plinovodi d.o.o. pomeni, da prekinitve rokov vplivajo na:

  1. postopke izdaje soglasij za priključitev na prenosni sistem zemeljskega plina,
  2. postopke pridobivanja projektnih pogojev ter mnenj v postopkih izdaje gradbenih dovoljenj ter
  3. postopke izdaje soglasij za posege v varnostni in varovalni pas prenosnega plinovoda, za katere ni potrebna pridobitev gradbenega dovoljenja.

Prekinitev roka pomeni, da lahko vse stranke, ki so že bile pozvane na določeno izpolnitev v navedenih postopkih, po prenehanju ukrepov izkoristijo preostanek časa, ki v času prekinitve ni tekel.

To ne pomeni, da stranke ne smejo ali morejo izpolniti morebitnih obveznosti v času prekinitve. Te obveznosti se sicer ne morejo izpolniti osebno na družbi Plinovodi d.o.o., se pa lahko vloge, zahteve in dopolnitve pošiljajo po navadni pošti na naslov:

Plinovodi d.o.o.

Cesta Ljubljanske brigade 11b

1000 Ljubljana

 

ali na elektronski naslov: mladen.pajk@plinovodi.si

 

Poleg prekinitve rokov, ki varujejo pravni položaj strank, posebni ukrepi predvidevajo tudi prekinitev teka instrukcijskih rokov družbe Plinovodi d.o.o. v zgoraj navedenih postopkih (izdaje odločb, soglasij, mnenj, pozivi na dopolnitve idr.). Enako kot za stranke to pomeni, da v času prekinitve rok ne teče, po prenehanju ukrepa pa bo družba Plinovodi d.o.o. obveznosti izpolnila v času, ki ji je preostal.

Kljub navedenemu bomo v družbi Plinovodi d.o.o. poskušali vse prejete vloge oziroma zahteve obravnavati čim bolj nemoteno, ne bodo pa se izvajale ustne obravnave v postopkih izdaje soglasij za priključitev na prenosni sistem.

Informacija o obravnavi problematike koronavirusa

16 marec 2020

V družbi Plinovodi d.o.o. pozorno spremljamo problematiko širjenja okužbe s koronavirusom ter izvajamo vrsto ukrepov za obvladovanje tveganj in preprečevanje širjenja okužbe, pri čemer do danes ne beležimo obolelih sodelavcev. O aktivnostih redno poročamo Ministrstvu za Infrastrukturo. Prenosni sistem zemeljskega plina obratuje stabilno in brez motenj. Izredno pozornost namenjamo sistemu za nadzor in upravljanje, kjer ekipa v dispečerskem centru deluje in biva popolnoma izolirana od okolice. Pri pripravi ukrepov spremljamo tudi informacije v okviru Evropskega združenja operaterjev prenosnih sistemov za plin (ENTSOG) ter z izvedbo ukrepov v največji možni meri skrbimo tako za varno in zanesljivo obratovanje prenosnega sistema zemeljskega plina kot tudi za zagotavljanje varnosti in zdravja zaposlenih.

ENTSOG Akcijski načrt za razvoj plinskega omrežja do leta 2050

16 marec 2020

ENTSOG je objavil Akcijski načrt za razvoj plinskega omrežja do leta 2050. Akcijski načrt povzema predloge evropskih operaterjev prenosnega sistema, kako pripraviti plinska omrežja na energetski prehod. Cilj Akcijskega načrta je zagotoviti priporočila organizacije ENTSOG za evropski zeleni dogovor »EU Green deal« ter poudariti predloge operaterjev prenosnega sistema za učinkovito združitev dobro delujočega plinskega trga, zanesljive oskrbe in dekarbonizacije plinskega omrežja.

Načrt ponuja tri možne scenarije za članice EU, industrijo in potrošnike o tem, kako s plinskimi omrežji doseči nič emisij toplogrednih plinov do leta 2050:

  • Scenarij »Metan«
  • Scenarij »Mešanica vodika in metana«
  • Scenarij »Vodik«

Spodaj posredujemo povezave do ENTSOG dokumentov v angleškem jeziku:

Javna obravnava osnutka besedila Akta o spremembah in dopolnitvah Metodologije za prognoziranje ne dnevno merjenih prevzemov uporabnikov omrežja zemeljskega plina

09 marec 2020

Operater prenosnega sistema v skladu z dobro prakso in priporočili evropske energetske zakonodaje vabi predstavnike zainteresirane javnosti k dajanju pripomb, predlogov ali dopolnitev k osnutku besedila Akta o spremembah in dopolnitvah Metodologije za prognoziranje ne dnevno merjenih prevzemov uporabnikov omrežja zemeljskega plina.

Vabimo vas, da svoje pripombe in predloge (ki naj vsebujejo naziv predlagatelja; vsebino pripombe in predlog spremenjenega besedila; utemeljitev) v obliki priložene tabele pošljete do vključno

30. marca 2020

na naslov: Plinovodi d.o.o., Cesta Ljubljanske brigade 11b, p.p. 3720, 1001 Ljubljana ali v elektronski obliki na naslov SKR@plinovodi.si.

Prilogi:

Povprečna mesečna zgornja kurilnost za februar 2020

02 marec 2020

Skladno s 25. členom Uredbe o delovanju trga z zemeljskim plinom je bila objavljena povprečna mesečna zgornja kurilnost zemeljskega plina za pretekli mesec.

Povprečna mesečna zgornja kurilnost za januar 2020

02 februar 2020

Skladno s 25. členom Uredbe o delovanju trga z zemeljskim plinom je bila objavljena povprečna mesečna zgornja kurilnost zemeljskega plina za pretekli mesec.

Javno posvetovanje o osnutkih predlogov projektov razširitvenih zmogljivosti

14 januar 2020

Na podlagi 27. člena Uredbe Komisije (EU) 2017/459 (CAM NC) je slovenski operater prenosnega sistema zemeljskega plina v sodelovanju s sosednjimi operaterji prenosnih sistemov zemeljskega plina objavil javno posvetovanje o osnutkih predlogov projektov razširitvenih zmogljivosti. Analize vsebujejo osnutke predlogov projektov razširitvenih zmogljivosti za povezovalno točko Tornyiszentmiklós/Pince (HU/SI) in razširitveno zmogljivost na mejni povezovalni točki Šempeter/Gorica (SI/IT), kot možnih projektov za razširitvene zmogljivosti. Vse dodatne informacije in kontakti podatki so dostopni na naslednji povezavi: http://www.plinovodi.si/en/network-access/connecting-point/auctions/public-consultation-documentation-for-incremental-capacity/

Povprečna mesečna zgornja kurilnost za december 2019

02 januar 2020

Skladno s 25. členom Uredbe o delovanju trga z zemeljskim plinom je bila objavljena povprečna mesečna zgornja kurilnost zemeljskega plina za pretekli mesec.

Povprečna mesečna zgornja kurilnost za november 2019

02 december 2019

Skladno s 25. členom Uredbe o delovanju trga z zemeljskim plinom je bila objavljena povprečna mesečna zgornja kurilnost zemeljskega plina za pretekli mesec.

Povprečna mesečna zgornja kurilnost za oktober 2019

03 november 2019

Skladno s 25. členom Uredbe o delovanju trga z zemeljskim plinom je bila objavljena povprečna mesečna zgornja kurilnost zemeljskega plina za pretekli mesec.

Poročilo o oceni povpraševanja 2019

25 oktober 2019

Plinovodi d.o.o. smo v sodelovanju s sosednjimi operaterji prenosnih sistemov objavili poročila o oceni povpraševanja za povezovalne točke Murfeld / Ceršak, Gorica / Šempeter, Rogatec in Tornyiszentmiklós / Pince, ki so pripravljena na podlagi zbranih nezavezujočih anket o zakupu dodatnih zmogljivosti na mejnih točkah prenosnega sistema in določil Uredbe Komisije (EU) 2017/459, do katerih lahko dostopate tukaj.

Povprečna mesečna zgornja kurilnost za september 2019

02 oktober 2019

Skladno s 25. členom Uredbe o delovanju trga z zemeljskim plinom je bila objavljena povprečna mesečna zgornja kurilnost zemeljskega plina za pretekli mesec.