/ Drugo / ObvestilaObvestila

RSSPovprečna mesečna zgornja kurilnost za januar 2019

02 februar 2019

Skladno s 25. členom Uredbe o delovanju trga z zemeljskim plinom je bila objavljena povprečna mesečna zgornja kurilnost zemeljskega plina za mesec januar 2019.

Povprečna mesečna zgornja kurilnost za december 2018

02 januar 2019

Skladno s 25. členom Uredbe o delovanju trga z zemeljskim plinom je bila objavljena povprečna mesečna zgornja kurilnost zemeljskega plina za mesec december 2018.

Zagotovljene prenosne zmogljivosti na vstopni točki Rogatec

01 januar 2019

S 1. 1. 2019 smo Plinovodi d.o.o. in sosednji operater prenosnega sistema Plinacro d.o.o. na mejni vstopni točki Rogatec pričeli z dodeljevanjem zagotovljenih vstopnih prenosnih zmogljivosti z objavo dražb na spletni rezervacijski platformi PRISMA. Vsi dodatni tehnični podatki so dostopni na naši spletni strani in na spletni rezervacijski platformi PRISMA.

 

PLINOVODI d.o.o.

Povezani z energijo

Nadgradnja spletne strani

28 december 2018

Obveščamo vas, da bomo predvidoma v četrtek, 3. 1. 2019, nadgradili internetno stran.

Prekinitev prenosa zemeljskega plina za odjemalce v Logatcu dne 5.12 2018

06 december 2018

6. december 2018, 4:30

Obveščamo vas, da so bili ob 3:00 odpravljeni razlogi za prekinitev in v Logatcu je bil ponovno vzpostavljen prenos zemeljskega plina iz prenosnega omrežja.

5. december 2018, 21:00

Obveščamo vas, da se postopno vzpostavlja nadomestno napajanje z zemeljskim plinom za zaščitene odjemalce v kraju Logatec. Hkrati poteka odprava razlogov za prekinitev. Ponovni prenos iz prenosnega omrežja bo vzpostavljen v najkrajšem možnem času, predvidoma v današnjih nočnih urah.

5. december 2018, 17:25

Vezano na predhodno informacijo vas dodatno obveščamo, da bo predvidoma od 19. ure dalje zagotovljeno nadomestno napajanje z zemeljskim plinom za zaščitene odjemalce v kraju Logatec. Pričakujemo, da bomo razloge za prekinitev odpravili v najkrajšem možnem času, predvidoma v današnjih nočnih urah.

5. december 2018, 15:00

Obveščamo vas, da je pri vzdrževalnih delih na prenosnem sistemu, na veji plinovoda za Logatec, danes ob 13:48 prišlo do prekinitve prenosa za odjemalce v kraju Logatec. Primer obravnavamo urgentno z namenom čimprejšnje ponovne vzpostavitve prenosa.
Hkrati se ureja nadomestno napajanje za široko potrošnjo.
O situaciji bo sistemski operater sproti obveščal na svoji spletni strani.

Desetletni razvojni načrt prenosnega plinovodnega omrežja za obdobje 2019 – 2028

04 december 2018

Agencija za energijo je dne 26.11.2018 izdala soglasje št. 111-8/2018-22/245 k Desetletnemu razvojnemu načrtu prenosnega plinovodnega omrežja za obdobje 2019 – 2028.

Dokumenti:

Povprečna mesečna zgornja kurilnost za november 2018

02 december 2018

Skladno s 25. členom Uredbe o delovanju trga z zemeljskim plinom je bila objavljena povprečna mesečna zgornja kurilnost zemeljskega plina za mesec november 2018.

Povprečna mesečna zgornja kurilnost za oktober 2018

02 november 2018

Skladno s 25. členom Uredbe o delovanju trga z zemeljskim plinom je bila objavljena povprečna mesečna zgornja kurilnost zemeljskega plina za mesec oktober 2018.

Poročilo o oceni povpraševanja za razširitvene prenosne zmogljivosti na povezovalni točki med Slovenijo in Madžarsko

29 oktober 2018

Slovenski in madžarski operater prenosnega sistema zemeljskega plina, Plinovodi d.o.o. in FGSZ Ltd, sta izvedla zbiranje nezavezujočih ponudb za razširitvene prenosne zmogljivosti na povezovalni točki med Slovenijo in Madžarsko. Po zaključenem zbiranju ponudb, je bilo v skladu z 26. do 28. členom Uredbe Komisije (EU) 2017/459 o oblikovanju kodeksa omrežja za mehanizme za dodeljevanje zmogljivosti v prenosnih sistemih plina, pripravljeno in objavljeno skupno poročilo za mejno povezovalno točko Tornyiszentmiklós/Pince. PLINOVODI d.o.o. Povezani z energijo

Povprečna mesečna zgornja kurilnost za september 2018

02 oktober 2018

Skladno s 25. členom Uredbe o delovanju trga z zemeljskim plinom je bila objavljena povprečna mesečna zgornja kurilnost zemeljskega plina za mesec september 2018.

Strokovno srečanje Slovenski plinski trg v regiji (2)

19 september 2018

V družbi Plinovodi d.o.o. se zavedamo aktivne vpetosti slovenskega plinskega trga v širše, regionalno dogajanje in prav zaradi tega smo v sredo, 12. septembra 2018 priredili sedmo, že tradicionalno strokovno srečanje pod naslovom »Slovenski plinski trg v regiji«. Namen srečanja je poudariti pomen učinkovitega trga zemeljskega plina, sedanjo in prihodno vlogo zemeljskega plina ter zadostnost in razvoj infrastrukture. Aktualnost in zanimivost navedenih tem je več kot 120 udeležencev potrdilo s svojo prisotnostjo. Z obiskom ali aktivnim sodelovanjem so nas počastili visoki državni predstavniki Madžarske in Italije, predstavniki ACER in energetskih regulatorjev, predstavniki vseh sosednjih operaterjev prenosnih sistemov ter sodelavci inštituta za energetske raziskave REKK. Poleg vabljenih govorcev in predstavnikov družbe Plinovodi d.o.o. je k odmevnosti srečanja pomembno prispevala tudi raznolikost prisotnih, saj je strokovno srečanje ponovno pritegnilo  uporabnike sistema, dobavitelje zemeljskega plina, nosile bilančnih skupin, uporabnike zemeljskega plina oziroma širšo javnost ter predstavnike medijev.

Slovenski plinski trg v regiji

19 september 2018

V družbi Plinovodi d.o.o. se zavedamo pomembnosti aktivne vpetosti slovenskega plinskega trga v širše, regionalno dogajanje in s tem namenom smo v sredo, 4. aprila 2018 priredili tradicionalno spomladansko strokovno srečanje pod naslovom »Slovenski plinski trg v regiji«. Namen srečanja je poudariti pomembnost učinkovitega trga zemeljskega plina, sedanjo in prihodno vlogo zemeljskega plina ter zadostnost in razvoj infrastrukture. Pomembnost in zanimivost navedenih tem je več kot 140 udeležencev potrdilo s svojo prisotnostjo na srečanju. Z obiskom in aktivnim sodelovanjem so nas počastili visoki državni predstavniki Slovenije, Madžarske in Italije, predstavniki sosednjih operaterjev prenosnega sistema italijanskega Snam Rete Gas in madžarskega FGSZ, madžarski predstavnik operaterja skladišč zemeljskega plina Magyar Földgáztároló, predstavniki Agencije za energijo kot nacionalnega energetskega regulatorja ter madžarskega inštituta za energetske raziskave REKK in Inštituta Jožef Stefan. Poleg vabljenih govorcev in predstavnikov družbe Plinovodi d.o.o. je k odmevnosti srečanja pomembno prispevala tudi raznolikost prisotnih. Pridružili so se nam predstavniki združenja evropskih regulatorjev Acer, predstavniki uporabnikov sistema, dobaviteljev zemeljskega plina, nosilcev bilančnih skupin, predstavniki medijev in drugih deležnikov na trgu zemeljskega plina ter širše javnosti. Več o dogodku, si lahko ogledate na povezavi »Strokovno srečanje«.

Zbiranje nezavezujočih ponudb za razširitvene prenosne zmogljivosti na povezovalni točki med Madžarsko in Slovenijo

06 september 2018
Operaterji prenosnih sistemov ocenjujemo skladno z Uredbo Komisije (EU) 2017/459 z dne 16. marca 2017 o oblikovanju kodeksa omrežja za mehanizme za dodeljevanje zmogljivosti v prenosnih sistemih plina in razveljavitvi Uredbe (EU) št. 984/2013 (v nadaljevanju Uredba) povpraševanja na trgu po razširitveni zmogljivosti za svoje skupne povezovalne točke. Z zbiranjem nezavezujočih ponudb želimo zajeti tržni interes po prenosu zemeljskega plina med madžarskim in slovenskim trgom, ki lahko tvori prenos med Madžarsko in Italijo prek Slovenije v obeh smereh. Vaša morebitna nezavezujoča ponudba za povpraševanju po prenosnih zmogljivostih med madžarskim in slovenskim prenosnim sistemom in v obratni smeri naj se navezuje na obdobje po letu 2023 ter naj skladno z osmim odstavkom člena 26 Uredbe vsebuje:
 1. obseg zmogljivosti oz. količine zemeljskega plina po katerih izkazujete interes ter
 2. informacijo o nezavezujočih ponudbah o povpraševanju, ki so bila ali bodo oddana drugim operaterjem prenosnih sistemov, če so taka sporočila med seboj povezana, kot na primer povpraševanje po zmogljivostih na več povezanih povezovalnih točkah.
Poudarjamo, da predložena ponudba s strani uporabnika sistema ne predstavlja zaveze zanj ali za operaterja prenosnega sistema in je namenjena izvajanju nadaljnjih postopkov skladnih s členi 26 do 28 Uredbe. Vse prejete ponudbe bomo analizirali v sodelovanju z madžarskim operaterjem prenosnega sistema FGSZ Ltd in izdelali Poročilo o oceni povpraševanja skladno z Uredbo. Prosimo vas, da vaše nezavezujoče ponudbe posredujete na elektronski naslov: SKR@plinovodi.si do 3. oktobra 2018 na priloženem obrazcu Capacity-Demand-Survey-2018. Ponudnikom, ki so do danes že posredovali ponudbe, se zahvaljujemo in jih obveščamo, da bodo tudi njihove ponudbe vključene v Poročilo o oceni povpraševanja. PLINOVODI d.o.o. Povezani z energijo  

Strokovno srečanje Slovenski plinski trg v regiji (1)

05 september 2018
Vabimo vas na sedmo srečanje uporabnikov našega prenosnega sistema, ki smo ga tudi tokrat nadgradili z aktualnimi in pomembnimi temami. Slovenski plinski trg je vse bolj aktivno vpet v regionalno dogajanje, zato bodo svoj pogled v prispevkih predstavili tudi predstavniki tujih organizacij (ACER, ARERA, REKK, FGSZ in Snam Rete Gas). Predstavljene bodo zakonodajne novosti, povzeta stanja na trgu ter prikazni projekti, ki bodo po naši oceni prispevali k učinkovitejšem trgu ter zanesljivejši oskrbi. Okviren program srečanja 12. septembra 2018 8.30 – 9.00      Dobrodošlica udeležencem 9.00 – 9.15      Pozdravni nagovor glavnega direktorja 9.15 - 10.45     Prvi del: Slovenski plinski trg
 • Regulatorne in zakonodajne novosti,
 • Trg z zemeljskim plinom v RS,
 • Status projekta Pripravljavec prognoz pred pričetkom obratovanja,
 • Novosti portala NUS,
 • Možnosti razvoja polnilnic stisnjenega zemeljskega plina (CNG).
10.45 – 11.15    Odmor 11.15 – 12.45    Drugi del: Plinska infrastruktura
 • ACER – Predstavitev metodologije vrednotenja PCI projektov,
 • REKK - Gas infrastructure need in Europe - what are the key drivers and assumptions defining the result?,
 • Vzpostavitev dvosmernega obratovanja na povezavi slovenskega in hrvaškega prenosnega sistema v Rogatcu.
12.45 – 14.00    Odmor za kosilo 14.00 - 16.00    Tretji del: Regijska plinska infrastruktura in trg
 • ARERA – Pogled italijanskega regulatorja na plinsko infrastrukturo in trg z zemeljskim plinom,
 • ­FGSZ, Plinovodi, Snam Rete Gas - Skupni projekt Madžarska – Slovenija –Italija,
 • Zaključek.
Prosimo, da potrdite svojo udeležbo najkasneje do petka, 7. septembra 2018, na elektronski naslov: skr@plinovodi.si. Dogodek je brezplačen in bo potekal v sredo, 12. septembra 2018 v konferenčnih prostorih hotela Austria trend, Dunajska cesta 154, Ljubljana, https://www.austria-trend.at/sl/hotels/ljubljana. Veselimo se vašega obiska, Plinovodi d.o.o. Povezani z energijo

Objava Posvetovalnega dokumenta skladno s 26. členom Uredbe Komisije (EU) 2017/460

03 september 2018
Operater prenosnega sistema zemeljskega plina, družba Plinovodi d.o.o., je dne 31. avgusta 2018 skladno s 26. členom Uredbe Komisije (EU) 2017/460 z dne 16. marca 2017 o oblikovanju kodeksa omrežja o usklajenih tarifnih strukturah za plin na svoji spletni strani objavil posvetovalni dokument. Posvetovanje se zaključi 31. oktobra 2018. PLINOVODI d.o.o.

Posodobitev sporazuma o povezovanju za povezovalno točko Rogatec

02 avgust 2018
Operater prenosnega sistema Plinovodi d.o.o. obvešča, da je v postopku posodobitve sporazuma o povezovanju (Interconnection Agreement) za povezovalno točko Rogatec, ki je bil sklenjen v junija 2014 in dopolnjen v aprilu 2016 z družbo Plinacro d.o.o., operaterjem prenosnega sistema na Hrvaškem, in postopek posodobitve izvaja skladno z določbami Uredbe komisije (EU) 2015/703 o vzpostavitvi kodeksa omrežja s pravili o medobratovalnosti in izmenjavi podatkov (INT NC). Posodobitve sporazuma vsebujejo:
 • vzpostavitev dvosmernega fizičnega pretoka na povezovalni točki Rogatec;
 • spremembe pri vsebinah za vzpostavitev novega para uporabnikov za postopek nominiranja (»shipper pair set up«);
 • spremembo vsebine vezane na obratovanje ob motnjah in v izrednih razmerah.
Na sledeči povezavi se nahajajo poglavja iz sporazuma o povezovanju, ki obravnavajo posodobljene vsebine: V dokumentu so uporabljene sledeče okrajšave in definicije:
 • Direct Flow – pomeni komercialni in/ali fizični pretok plina skozi IP Rogatec v smeri iz Slovenije proti Hrvaški.
 • Reverse Flow - pomeni komercialni in/ali fizični pretok plina skozi IP Rogatec v smeri iz Hrvaške proti Sloveniji.
 • Shipper – pomeni uporabnik sistema (shipper) registriran pri družbi Plinovodi in/ali uporabnik sistema (shipper) registriran pri družbi Plinacro.
 • OBA – Operational Balancing Account / operativni izravnalni račun,
 • IP – povezovalna točka.
V skladu z določili člena 4.2 INT NC imajo uporabniki sistema možnost posredovati svoje pripombe na elektronski naslov pso@plinovodi.si do 15. avgusta 2018.

Strokovno srečanje Trg z zemeljskim plinom v Republiki Sloveniji

18 julij 2018
Družba Plinovodi kot operater prenosnega sistema obvešča vse predstavnike uporabnikov sistema in zainteresirano javnost, da bo v sredo, 12. 9. 2018 potekalo že sedmo strokovno srečanje »Trg z zemeljskim plinom v Republiki Sloveniji«. Predstavniki operaterja prenosnega sistema bomo podali svoj pogled na novosti na trgu z zemeljskim plinom in k sodelovanju na srečanju povabili tudi druge udeležence trga z zemeljskim plinom. Podrobnejša vsebina in lokacija srečanja bo sporočena v drugi polovici avgusta. Vljudno vabljeni. Plinovodi d.o.o. Povezani z energijo

Informacija o vzdrževalnih delih na avstrijskem prenosnem sistemu (1)

06 julij 2018
Operater prenosnega sistema, družba Plinovodi d.o.o., obvešča uporabnike prenosnega sistema, da sta avstrijska operaterja prenosnih sistemov Gas Connect Austria GmbH (v nadaljevanju: GCA) in Trans Austria Gasleitung GmbH (v nadaljevanju: TAG) objavila seznam vzdrževalnih del in omejitve prenosnih zmogljivosti na posameznih relevantnih točkah, ki so posledica vzdrževalnih del na avstrijskem prenosnem plinovodu TAG in SOL. Zaradi omenjenih planiranih vzdrževalnih del bo zmanjšan prenos v avstrijskem prenosnem sistemu in tudi na avstrijski mejni točki Murfeld–Exit. Iz objavljenih podatkov o omejitvah prenosnih zmogljivosti na avstrijskem prenosnem sistemu je razvidno, da bodo največje omejitve prenosa preko mejne povezovalne točke Murfeld/Ceršak v obdobju od 31.7.2018 (6:00) do 2.8.2018 (16:00), v katerem GCA predvideva 100% redukcijo zagotovljenih zmogljivosti na točki Murfeld-Exit. Podatki o omejitvah so objavljeni tudi na spletnih straneh družbe Plinovodi d.o.o. pod rubriko »Obdobja za vzdrževanje«. Nosilce bilančnih skupin (uporabnike sistema) prosimo, da upoštevajo navedene podatke o zmanjšanju prenosnih zmogljivosti pri svojih napovedih prenosa zemeljskega plina za povezovalno točko Murfeld/Ceršak in količine uskladijo s svojim dobaviteljem na avstrijski strani. Vse nosilce bilančnih skupin tudi prosimo, da za navedene plinske dni skrbijo za usklajenost skupnih dnevnih napovedanih količin na izstopnih točkah s skupnimi dnevnimi napovedanimi količinami na vstopnih točkah.

Akt o določitvi tarifnih postavk omrežnine za prenosni sistem zemeljskega plina

04 junij 2018
Na podlagi Energetskega zakona, Akta o metodologiji za določitev regulativnega okvira operaterja sistema zemeljskega plina, Akta o metodologiji za obračunavanje omrežnine za prenosni sistem zemeljskega plina in soglasja Agencije za energijo k regulativnemu okviru operaterja prenosnega sistema zemeljskega plina in k tarifnim postavkam omrežnine za regulativno obdobje od 1. januarja 2019 do 31. decembra 2019 je družba Plinovodi d.o.o. izdala Akt o določitvi tarifnih postavk omrežnine za prenosni sistem zemeljskega plina, ki je objavljen v Uradnem listu Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 37/18) in začne veljati 1. januarja 2019 in velja do 31. decembra 2019.

Desetletni razvojni načrt prenosnega plinovodnega omrežja za obdobje 2019 - 2028 - posvetovalni dokument

12 april 2018
Operater prenosnega sistema, v skladu z drugim odstavkom 200. člena Energetskega zakona (EZ-1, Ur. l. RS, št. 17/14, 81/15), med 12. aprilom in 12. majem 2018 vabi predstavnike zainteresirane javnosti k dajanju komentarjev, predlogov ali dopolnitev k osnutku Desetletnega razvojnega načrta prenosnega plinovodnega omrežja za obdobje 2019 - 2028.