/ Drugo / ObvestilaObvestila

RSSDesetletni razvojni načrt prenosnega plinovodnega omrežja za obdobje 2022-2031 - posvetovalni dokument

16 april 2021

Operater prenosnega sistema, v skladu z drugim odstavkom 200. člena Energetskega zakona (EZ-1, Ur. l. RS, št. 17/14, 81/15), med 16. aprilom in 16. majem 2021 vabi predstavnike zainteresirane javnosti k dajanju komentarjev, predlogov ali dopolnitev k osnutku Desetletnega razvojnega načrta prenosnega plinovodnega omrežja za obdobje 2022-2031.

Iniciativa EHB objavila novo različico vizije razvoja evropske vodikovodne hrbtenice

13 april 2021

Evropska iniciativa European Hydrogen Backbone (EHB), ki združuje 23 operaterjev plinske infrastrukture, je objavila posodobljeno različico vizije razvoja omrežja za transport vodika. Iniciativa, katere del je tudi družba Plinovodi d.o.o., do leta 2040 predlaga razvoj vodikovodnega omrežja v skupni dolžini 39.700 km, z možnostjo nadaljnjega razvoja po letu 2040. Vodikovodna hrbtenica bi povezovala 21 evropskih držav. Prva različica poročila, ki je bila objavljena julija 2020 je obsegala 23.000 km in 10 evropskih držav. Več o poročilu tukaj.

Povprečna mesečna zgornja kurilnost za marec 2021

02 april 2021

Skladno s 25. členom Uredbe o delovanju trga z zemeljskim plinom je bila objavljena povprečna mesečna zgornja kurilnost zemeljskega plina za pretekli mesec.

Povprečna mesečna zgornja kurilnost za februar 2021

02 marec 2021

Skladno s 25. členom Uredbe o delovanju trga z zemeljskim plinom je bila objavljena povprečna mesečna zgornja kurilnost zemeljskega plina za pretekli mesec.

Povprečna mesečna zgornja kurilnost za januar 2021

02 februar 2021

Skladno s 25. členom Uredbe o delovanju trga z zemeljskim plinom je bila objavljena povprečna mesečna zgornja kurilnost zemeljskega plina za pretekli mesec.

Povprečna mesečna zgornja kurilnost za december 2020

02 januar 2021

Skladno s 25. členom Uredbe o delovanju trga z zemeljskim plinom je bila objavljena povprečna mesečna zgornja kurilnost zemeljskega plina za pretekli mesec.

Povprečna mesečna zgornja kurilnost za november 2020

02 december 2020

Skladno s 25. členom Uredbe o delovanju trga z zemeljskim plinom je bila objavljena povprečna mesečna zgornja kurilnost zemeljskega plina za pretekli mesec.

PLINOVODI ponovno dosegli Platinasto bonitetno odličnost AAA

30 november 2020

Bonitetna hiša Bisnode je družbo Plinovodi d.o.o. v mednarodnem projektu finančne analize podjetij v 19 evropskih državah ponovno uvrstila med 1,5 % najboljših in zanesljivih pravnih subjektov v Sloveniji, ki imajo najvišjo bonitetno odličnost AAA tri zaporedna leta. Platinasto bonitetno odličnost AAA v Sloveniji dosega zgolj 2.670 družb od približno 178.000 registriranih. Družba, ki izkazuje Platinasto bonitetno odličnost, predstavlja najbolj zanesljiv, kredibilen in nizko tvegan poslovni subjekt za sodelovanje z vsemi poslovnimi partnerji: dobavitelji, kupci, zavarovalnicami, bankami in drugimi poslovnimi partnerji.

Povprečna mesečna zgornja kurilnost za oktober 2020

02 november 2020

Skladno s 25. členom Uredbe o delovanju trga z zemeljskim plinom je bila objavljena povprečna mesečna zgornja kurilnost zemeljskega plina za pretekli mesec.

Slovenski zeleni vodik in združevanje sektorjev elektrike in plina v projektu SLOP2G

29 oktober 2020

 

Družbe Plinovodi, ELES, HSE in HESS so na evropski Sklad za inovacije danes oddale prijavo Slovenskega infrastrukturnega projekta zelenega plina in združevanja  sektorjev elektrike in plina - tako imenovanega projekta SLOP2G.

 

(Ljubljana,  29.10. 2020) – v četrtek, 29. oktobra 2020, so štiri slovenska podjetja (Plinovodi, ELES, Holding Slovenske elektrarne in Hidroelektrarne na spodnji Savi), ki so združila svoje znanje, izkušnje in pogled na prihajajoči energetski prehod, na evropski Sklad za inovacije oddala skupno prijavo projekta SLOP2G. Projekt predstavlja prvi konkreten korak v brezogljično družbo in energetsko tranzicijo na področju združevanja sektorjev elektrike in plina. Omenjene štiri družbe so pod koordinacijo Plinovodov k pripravi prijave, ki je bila danes oddana na inovacijski sklad, pristopile leta 2019. Partnerji ocenjujejo, da zasnova prvega tovrstnega slovenskega projekta pokriva visoke zahteve razpisa, hkrati pa nakazuje, kakšen bo prihodnji razvoj slovenske energetike.

Za kaj pravzaprav gre pri projektu? SLOP2G integralno povezuje dve energetski lokaciji, na katerih se bodo obnovljiva elektrika in viški električne energije v sistemu pretvarjali v zeleni vodik, ta pa z metanacijo naprej v sintetični metan. Na obeh lokacijah bosta zeleni vodik in sintetični metan na razpolago za injeciranje v prenosno plinovodno omrežje in za uporabo pri končnih industrijskih in komercialnih uporabnikih. Možnosti injeciranja bosta obe, v obliki zelenega vodika po vodikovodu ali sintetičnega metana po plinovodu. Projekt predvideva tudi postavitev optimizacijskega in simulacijskega modela za optimizacijo virov električne energije potrebnih za proizvodnjo zelenega vodika ter porabo mešanic vodika in sintetičnega plina z zemeljskim plinom. Pomembni del projekta predstavlja vzpostavitev trgovalne platforme za obnovljive pline s potrdili o poreklu zelenega plina.

Prvi slovenski projekt zelenega vodika združuje ključna slovenska podjetja s področja upravljanja prenosnih omrežij plina in električne energije ter proizvajalcev električne energije iz različnih obnovljivih virov. To, poleg  demonstracijskega uvajanja projektov zelene elektrike v zeleni plin, dejansko predstavlja tudi infrastrukturno povezovanje  sektorjev električne energije in plina, ki bo imelo poleg že prepoznanih ciljev in koristi veliko širši vpliv. Zeleni vodik je namreč vezni člen in energent prehoda v brezogljično družbo, kot je to deklarirala tudi Evropska Unija z evropskim zelenim dogovorom, evropsko strategijo za vodik in strategijo EU za povezovanje energetskega sistema. Projekt priča tudi o naprednosti in inovativnosti slovenskih podjetij pri uvajanju novih trajnostnih tehnologij in aktivnega prehoda v zeleno družbo. Kot takšen je pomemben začetek uresničevanja razogljičenja industrije, široke potrošnje, transporta in širše.

Projekt so podprla kar tri slovenska ministrstva; Ministrstvo za infrastrukturo, Ministrstvo za okolje in prostor in Ministrstvo za obrambo.

__________________________________________

Oddajo prijave so spremljale tudi izjave direktorjev sodelujočih podjetij:

Marjan Eberlinc, glavni direktor Plinovodi d.o.o.

»Vesel sem, da je skupna pobuda obrodila konkretne rezultate. Zavedamo se, da je prijava kljub svoji kompleksnosti in zahtevnosti šele prvi korak na dolgi poti, a vzpodbuja nas vzpostavljen duh sektorskega sodelovanja, združevanja in prepoznana pomembnost prihodnjega skupnega dela. Lahko rečem, da je to že test naše energetske tranzicije, kot najzahtevnejšega procesa za energetiko v naslednjem desetletju.«

 

Aleksander Mervar, direktor ELES d.o.o.

»Družba ELES v projektu prepoznava pomembno alternativo obstoječim pristopom za dolgoročnejšo pripravljenost na hranjenje viškov elektrike in optimizacijo delovanja povezanih energetskih sistemov. Prav tako projekt predstavlja doprinos k naši bogati inovacijski dejavnosti na domačih in mednarodnih razvojnih in raziskovalnih projektih.«

 

Bogdan Barbič, direktor HESS d.o.o.

»Slovenska energetika znova dokazuje, da znamo s sodelovanjem in povezovanjem zasnovati projekte, ki prinašajo koristi družbi, okolju in gospodarstvu. Za uresničevanje podnebne strategije bosta ključni proizvodnja zelene energije in njeno dolgotrajno shranjevanje. Večnamenski projekti hidroelektrarn na spodnji Savi so že dokaz, da znamo v Sloveniji z vodnimi viri ravnati odgovorno in s tem razvijati okolje. Projekt slovenskega zelenega vodika pa je predvsem priložnost, da izkažemo še svoje skrite potenciale pri doseganju energetske odličnosti.«

 

Mag. Stojan Nikolič, generalni direktor HSE d.o.o.

»Z aktivnim sodelovanjem na projektu pomembno dopolnjujemo mozaik naše dejavnosti, hkrati pa krepimo zavedanje o pomembnosti inovativnih pristopov in rešitev za prehod v brezogljično družbo in podnebno nevtralnost. Nenazadnje je to tudi eden od pomembnih ciljev, ki si jih je skupina HSE zadala za prihodnje obdobje. Projekt, kot je SLOP2G, pa nenazadnje tudi dokazuje, koliko znanja in izkušenj premore slovenska energetika in kam vse lahko pridemo, če ta znanja in izkušnje združimo.«

 

Akt o spremembah in dopolnitvah Sistemskih obratovalnih navodil za prenosni sistem zemeljskega plina

29 oktober 2020

Skladno z Energetskim zakonom in Aktom o obvezni vsebini sistemskih obratovalnih navodil za prenosni sistem zemeljskega plina je Agencija za energijo izdala Soglasje k Aktu o spremembah in dopolnitvah Sistemskih obratovalnih navodil za prenosni sistem zemeljskega plina, ki je objavljen v Uradnem listu Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 152/20) in začne veljati 7. novembra 2020.

Pravila o postopku za dodeljevanje zmogljivosti prenosnega sistema za vstopne in izstopne točke znotraj Republike Slovenije

29 oktober 2020

Skladno z Energetskim zakonom je Agencija za energijo izdala Soglasje k Pravilom o postopku za dodeljevanje zmogljivosti prenosnega sistema za vstopne in izstopne točke znotraj Republike Slovenije, ki so objavljena v Uradnem listu Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 152/20) in začnejo veljati 7. novembra 2020.

Pravila o pogojih in načinu razdelitve zmogljivosti na povezovalnih točkah prenosnega sistema z dražbo, upravljanja prezasedenosti prenosnega sistema in trgovanja z zmogljivostmi na sekundarnem trgu

29 oktober 2020

Skladno z Energetskim zakonom je Agencija za energijo izdala Soglasje k Pravilom o pogojih in načinu razdelitve zmogljivosti na povezovalnih točkah prenosnega sistema z dražbo, upravljanja prezasedenosti prenosnega sistema in trgovanja z zmogljivostmi na sekundarnem trgu, ki so objavljena v Uradnem listu Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 152/20) in začnejo veljati 7. novembra 2020.

Povprečna mesečna zgornja kurilnost za september 2020

02 oktober 2020

Skladno s 25. členom Uredbe o delovanju trga z zemeljskim plinom je bila objavljena povprečna mesečna zgornja kurilnost zemeljskega plina za pretekli mesec.

Povprečna mesečna zgornja kurilnost za avgust 2020

02 september 2020

Skladno s 25. členom Uredbe o delovanju trga z zemeljskim plinom je bila objavljena povprečna mesečna zgornja kurilnost zemeljskega plina za pretekli mesec.

Vabilo na webinar: Strokovno srečanje Trg z zemeljskim plinom v Republiki Sloveniji

28 avgust 2020

Covid-19 je dodobra spremenil poslovanje tako doma, kot tudi v tujini ter povzročil kar nekaj sprememb, ki terjajo nenehno prilagajanje novi realnosti.

V družbi Plinovodi smo se odločili, da bomo v duhu zagotavljanja varnosti tokratno deveto strokovno srečanje izvedli v obliki spletnega seminarja, ki bo potekal v slovenskem jeziku. Vso zainteresirano javnost vabimo na brezplačen webinar

 

»Strokovno srečanje Trg z zemeljskim plinom v Republiki Sloveniji «,

 v sredo, 9. septembra 2020, od 10.00 do 11.00 ure.

 

Predstavniki družbe bomo osvetlili pogled na trg z zemeljskim plinom in predstavili aktualne regulatorne ter zakonodajne novosti.

Prosimo vas, da vašo udeležbo za sodelovanje potrdite na spletni naslov: skr@plinovodi.si najkasneje do 8. septembra 2020.

Vsi prijavljeni boste dan pred dogodkom prejeli spletno povezavo (MS Teams platforma) in morebitna kratka tehnična navodila.

 

Prijazno vabljeni,

Plinovodi d.o.o.

Povezani z energijo

Povprečna mesečna zgornja kurilnost za julij 2020

02 avgust 2020

Skladno s 25. členom Uredbe o delovanju trga z zemeljskim plinom je bila objavljena povprečna mesečna zgornja kurilnost zemeljskega plina za pretekli mesec.

Povprečna mesečna zgornja kurilnost za junij 2020

02 julij 2020

Skladno s 25. členom Uredbe o delovanju trga z zemeljskim plinom je bila objavljena povprečna mesečna zgornja kurilnost zemeljskega plina za pretekli mesec.

Deveto strokovno srečanje Trg z zemeljskim plinom v Republiki Sloveniji

19 junij 2020

Družba Plinovodi, kot operater prenosnega sistema, obvešča vse predstavnike uporabnikov sistema in zainteresirano javnost, da bo v sredo, 9. septembra 2020 potekalo že deveto strokovno srečanje »Trg z zemeljskim plinom v Republiki Sloveniji«. Predstavniki operaterja prenosnega sistema bomo predstavili novosti na trgu z zemeljskim plinom in pogled energetskih strokovnjakov k potencialnemu razvoju plinskega trga v Republiki Sloveniji.

Podrobnejša vsebina in lokacija srečanja bo sporočena v sredini avgusta.

Vljudno vabljeni.

Plinovodi d.o.o.

Povezani z energijo

GasNaturally zloženka

02 junij 2020

PLIN: V OSRČJU MODERNE ENERGIJE

Združenje GasNaturally, ki v sodelovanju s sedmimi evropskimi organizacijami tvori celotno verigo vrednosti, je pripravilo atraktivno zloženko o prihodnji vlogi plina. V sklopu zloženke so podane informacije o evropskem trgu plina, njegovem razvoju ter priporočila, ki bi v energetski mešanici omogočila celovito vlogo plina, posledično pa lažje doseganje EU podnebnih in energijskih ciljev do leta 2030 ter lažje izpolnjevanje zavez v skladu s Pariškim sporazumom. Slovenski prevod GasNaturally zloženke si lahko pogledate spodaj.

Gas naturally 2030