/ Drugo / ObvestilaObvestila

RSSPovprečna mesečna zgornja kurilnost za marec 2022

02 april 2022

Skladno s 25. členom Uredbe o delovanju trga z zemeljskim plinom je bila objavljena povprečna mesečna zgornja kurilnost zemeljskega plina za pretekli mesec.

Spremembe in dopolnitve Desetletnega razvojnega načrta prenosnega plinovodnega omrežja za obdobje 2022-2031 - posvetovanje OPS z zainteresiranimi stranmi

30 marec 2022

Operater prenosnega sistema v času med 29. marcem in 5. aprilom 2022 objavlja predlog sprememb in dopolnitev Desetletnega razvojnega načrta prenosnega plinovodnega omrežja za obdobje 2022-2031 na svoji spletni strani ter v okviru enotedenskega javnega posvetovalnega postopka vabi vse predstavnike zainteresirane javnosti k dajanju komentarjev oziroma predlogov k tem spremembam in dopolnitvam.

Javna obravnava osnutka besedila Akta o spremembah in dopolnitvah Sistemskih obratovalnih navodil za prenosni sistem zemeljskega plina (2022)

18 marec 2022

Operater prenosnega sistema, v skladu z dobro prakso in priporočili evropske energetske zakonodaje, vabi predstavnike zainteresirane javnosti, k dajanju morebitnih pripomb, predlogov ali dopolnitev k osnutku besedila Akta o spremembah in dopolnitvah Sistemskih obratovalnih navodil za prenosni sistem zemeljskega plina.

Vabimo vas, da svoje pripombe in predloge (ki naj vsebujejo naziv predlagatelja; številko člena, za katerega se predlaga dopolnitev; vsebino pripombe in predlog spremenjenega besedila; utemeljitev) v obliki priložene tabele pošljete do vključno

4. aprila 2022

na naslov: Plinovodi d.o.o., Cesta Ljubljanske brigade 11b, p.p. 3720, 1001 Ljubljana ali v elektronski obliki na naslov SKR@plinovodi.si.

Priloge:

 

Povprečna mesečna zgornja kurilnost za februar 2022

02 marec 2022

Skladno s 25. členom Uredbe o delovanju trga z zemeljskim plinom je bila objavljena povprečna mesečna zgornja kurilnost zemeljskega plina za pretekli mesec.

Povprečna mesečna zgornja kurilnost za januar 2022

02 februar 2022

Skladno s 25. členom Uredbe o delovanju trga z zemeljskim plinom je bila objavljena povprečna mesečna zgornja kurilnost zemeljskega plina za pretekli mesec.

Novi Zakon o oskrbi s plini (ZOP)

21 januar 2022

V Uradnem listu RS št. 204/21 je bil objavljen novi Zakon o oskrbi s plini (ZOP), ki je začel veljati 12. 1. 2022. Z ZOP se je iz Energetskega zakona (EZ-1) izločil del, ki ureja oskrbo s plini, zato je v delu oskrbe z zemeljskim plinom EZ-1 prenehal veljati.

ZOP ne definira več zemeljskega plina, temveč samo plin, ki je skupni izraz za pline, ki se prenašajo po sistemu in lahko tvorijo zmes plinov obnovljivega in fosilnega izvora, katere pretežni delež je metan.

ZOP je krovni zakon, ki ureja delovanje operaterja prenosnega sistema plina, saj določa pravila delovanja trga s plinom, proizvodnje, prenosa, distribucije, shranjevanja in dobave plina, pravila varstva odjemalcev, načine in oblike izvajanja gospodarskih javnih služb pri prenosu in distribuciji plina ter načela in ukrepe za doseganje zanesljive oskrbe s plinom.

To je četrti zakon, ki ločeno ureja samostojno področje, ki je bilo do sedaj urejeno v EZ-1 in ga v tem delu razveljavlja. Iz EZ-1 so se že izločila področja, ki se urejajo v naslednjih zakonih:

  • Zakon o spodbujanju rabe obnovljivih virov energije (ZSROVE),
  • Zakon o učinkoviti rabi energije (ZURE),
  • Zakon o oskrbi z električno energijo (ZOEE).

Trenutno EZ-1 v določenih delih še ostaja v veljavi, je pa napovedan sprejem še zadnjih dveh zakonov, ki izhajata iz delitve EZ-1, to sta Zakon o oskrbi s toploto iz distribucijskih sistemov ter Zakon o energetski politiki (ZEP), ki bosta predvidoma sprejeta v tem letu.

Povprečna mesečna zgornja kurilnost za december 2021

02 januar 2022

Skladno s 25. členom Uredbe o delovanju trga z zemeljskim plinom je bila objavljena povprečna mesečna zgornja kurilnost zemeljskega plina za pretekli mesec.

Povprečna mesečna zgornja kurilnost za november 2021

02 december 2021

Skladno s 25. členom Uredbe o delovanju trga z zemeljskim plinom je bila objavljena povprečna mesečna zgornja kurilnost zemeljskega plina za pretekli mesec.

Povprečna mesečna zgornja kurilnost za oktober 2021

02 november 2021

Skladno s 25. členom Uredbe o delovanju trga z zemeljskim plinom je bila objavljena povprečna mesečna zgornja kurilnost zemeljskega plina za pretekli mesec.

 

Povprečna mesečna zgornja kurilnost za september 2021

01 oktober 2021

Skladno s 25. členom Uredbe o delovanju trga z zemeljskim plinom je bila objavljena povprečna mesečna zgornja kurilnost zemeljskega plina za pretekli mesec.

Vabilo na spletno »Strokovno srečanje Trg z zemeljskim plinom v Republiki Sloveniji«

14 september 2021

V družbi Plinovodi smo se tudi letos odločili za izvedbo že desetega zaporednega srečanja uporabnikov z namenom posredovanja in izmenjave informacij na plinskem trgu

»Strokovno srečanje Trg z zemeljskim plinom v Republiki Sloveniji«,

v torek, 28. septembra 2021, z začetkom ob 9.00 uri.

Tokratno brezplačno srečanje bomo, upoštevaje spreminjajoče epidemiološke razmere, izvedli preko spletnega seminarja, ki bo potekal v slovenskem jeziku.

Predstavniki družbe bomo osvetlili pogled na trg z zemeljskim plinom ter predstavili vzpostavitev enotne platforme za uporabnike sistema, pogled na Evropski zeleni dogovor in predstavili aktualne regulatorne ter zakonodajne novosti.

Prosimo vas, da vašo udeležbo za sodelovanje potrdite na spletnem naslovu: skr@plinovodi.si, najkasneje do 27. septembra 2021. Vsi prijavljeni boste dan pred dogodkom prejeli spletno povezavo (MS Teams platforma), zato vas naprošamo, da v primeru prijave večjega števila sodelavcev, navedete tudi njihov elektronski naslov.

Prijazno vabljeni,

Plinovodi d.o.o.

Povezani z energijo

Povprečna mesečna zgornja kurilnost za avgust 2021

02 september 2021

Skladno s 25. členom Uredbe o delovanju trga z zemeljskim plinom je bila objavljena povprečna mesečna zgornja kurilnost zemeljskega plina za pretekli mesec.

Povprečna mesečna zgornja kurilnost za julij 2021

02 avgust 2021

Skladno s 25. členom Uredbe o delovanju trga z zemeljskim plinom je bila objavljena povprečna mesečna zgornja kurilnost zemeljskega plina za pretekli mesec.

Neobvezujoča anketa o zakupu dodatnih zmogljivosti na mejnih točkah prenosnega sistema (1)

05 julij 2021

Obveščamo vas, da je skladno z evropsko zakonodajo, od danes, 5. 7. 2021 naprej, možno izpolniti neobvezujočo anketo o zakupu dodatnih zmogljivosti na mejnih točkah prenosnega sistema. Skladno s 26. do 29. členom Uredbe Komisije (EU) št. 2017/459, operater prenosnega sistema zemeljskega plina poziva uporabnike prenosnega sistema k izpolnitvi ankete glede potencialnega zakupa dodatnih zmogljivosti. V osmih tednih od te objave in sicer vključno do 30. 8. 2021, imajo uporabniki prenosnega sistema možnost izpolniti neobvezujočo anketo o zakupu dodatnih zmogljivosti, ki je dostopna na tej povezavi. Izpolnjeno anketo se operaterju prenosnega sistema posreduje na elektronski naslov: SKR@plinovodi.si.  

Priponke: na tej povezavi

Povprečna mesečna zgornja kurilnost za junij 2021

02 julij 2021

Skladno s 25. členom Uredbe o delovanju trga z zemeljskim plinom je bila objavljena povprečna mesečna zgornja kurilnost zemeljskega plina za pretekli mesec.

Iniciativa EHB objavila novo študijo: V dosegu evropske vodikovodne hrbtenice na voljo dovolj vodika za potrebe uporabnikov

15 junij 2021

Evropska iniciativa European Hydrogen Backbone (EHB), ki združuje 23 operaterjev plinske infrastrukture, je z namenom ocene ponudbe, povpraševanja ter učinkovitosti prenosnih poti za transport vodika, objavila novo študijo, ki dopolnjuje nedavno objavljeno posodobljeno različico vizije razvoja omrežja za transport vodika. V okviru nove študije ocena povpraševanja po vodiku v EU in Veliki Britaniji (VB) do leta 2050 znaša 2.300 TWh, kar predstavlja od 20-25% predvidenega povpraševanja po energiji s strani EU in VB. Za proizvodnjo teh količin, v obliki zelenega in modrega vodika, obstaja dovolj potenciala znotraj EU in VB, kar pa ne izključuje možnost uvoza vodika iz sosednjih regij. V primerjavi z ladijskim transportom ali transportom po daljnovodih, je transport vodika po nadgrajenih plinovodih oziroma vodikovodih stroškovno najbolj učinkovit. Več o poročilu tukaj.

Akt o določitvi tarifnih postavk omrežnine za prenosni sistem zemeljskega plina za obdobje 2022-2024

05 junij 2021

Na podlagi Energetskega zakona, Akta o metodologiji za določitev regulativnega okvira operaterja sistema zemeljskega plina, Akta o metodologiji za obračunavanje omrežnine za prenosni sistem zemeljskega plina in soglasja Agencije za energijo k regulativnemu okviru operaterja prenosnega sistema zemeljskega plina in k tarifnim postavkam omrežnine za regulativno obdobje od 1. januarja 2022 do 31. decembra 2024 je družba Plinovodi d.o.o. izdala Akt o določitvi tarifnih postavk omrežnine za prenosni sistem zemeljskega plina, ki je objavljen v Uradnem listu Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 90/21) in velja za obdobje do 1. januarja 2022 do 31. decembra 2024.

Povprečna mesečna zgornja kurilnost za maj 2021

02 junij 2021

Skladno s 25. členom Uredbe o delovanju trga z zemeljskim plinom je bila objavljena povprečna mesečna zgornja kurilnost zemeljskega plina za pretekli mesec.

Povprečna mesečna zgornja kurilnost za april 2021

02 maj 2021

Skladno s 25. členom Uredbe o delovanju trga z zemeljskim plinom je bila objavljena povprečna mesečna zgornja kurilnost zemeljskega plina za pretekli mesec.

 

GIE poročilo o dekarbonizaciji v vzhodni in jugovzhodni Evropi

23 april 2021

Združenje evropskih operaterjev na področju infrastrukture za oskrbo s plinom GIE (Gas Infrastructure Europe) je 21. aprila 2021 objavilo poročilo o dekarbonizaciji v vzhodni in jugovzhodni Evropi. Poročilo s podnaslovom: Kako lahko plinska infrastruktura prispeva k dolgoročnim ciljem dekarbonizacije, obsega analizo vloge plina in plinske infrastrukture za 10 držav članic EU. Študija dokazuje, da je plinska infrastruktura, z zagotavljanjem prehoda od ogljično bolj obremenjenih goriv do obnovljivih plinov, ključna za doseganje ciljev brezogljične družbe do leta 2050. V prvem obdobju bi bilo veliko zmanjšanje emisij toplogrednih plinov ekonomsko zelo ugodno doseženo že z nadomeščanjem ogljično bolj obremenjenih goriv z zemeljskim plinom. Poročilo je dostopno tukaj.