/ Drugo / ObvestilaObvestila

RSSInformacija o stanju zanesljivosti oskrbe: 18. 7. 2022

18 julij 2022

Slovenski prenosni sistem plina 18. 7. 2022 obratuje brez posebnosti glede zagotavljanja zanesljivosti oskrbe. Tudi evropski prenosni sistemi plina obratujejo stabilno. Nadaljuje se polnjenje skladišč plina, skupna napolnjenost skladišč plina v Evropi je dosegla 64,0 % (711 TWh).

Informacija o stanju zanesljivosti oskrbe: 17. 7. 2022

17 julij 2022

Slovenski prenosni sistem plina 17. 7. 2022 obratuje brez posebnosti glede zagotavljanja zanesljivosti oskrbe.

Informacija o stanju zanesljivosti oskrbe: 16. 7. 2022

16 julij 2022

Slovenski prenosni sistem plina 16. 7. 2022 obratuje brez posebnosti glede zagotavljanja zanesljivosti oskrbe.

Informacija o stanju zanesljivosti oskrbe: 15. 7. 2022

15 julij 2022

Slovenski prenosni sistem plina 15. 7. 2022 obratuje brez posebnosti glede zagotavljanja zanesljivosti oskrbe. Tudi evropski prenosni sistemi plina obratujejo stabilno. Nadaljuje se polnjenje skladišč plina, skupna napolnjenost skladišč plina v Evropi se je povečala na 62,9 % (699,0 TWh).

Informacija o stanju zanesljivosti oskrbe: 14. 7. 2022

14 julij 2022

Slovenski prenosni sistem plina 14. 7. 2022 obratuje brez posebnosti glede zagotavljanja zanesljivosti oskrbe.

Informacija o stanju zanesljivosti oskrbe: 13. 7. 2022

13 julij 2022

Slovenski prenosni sistem plina 13. 7. 2022 obratuje brez posebnosti glede zagotavljanja zanesljivosti oskrbe. Na redni koordinaciji v okviru združenja evropskih operaterjev ENTSOG so vsi operaterji potrdili stabilno obratovanje prenosnih sistemov. V razmerah prekinjenega prenosa po plinovodu Severni tok se skladišča v Nemčiji polnijo manj intenzivno in so dosegla napolnjenost 64,6 %. Skupna napolnjenost skladišč plina v Evropi je dosegla 62,3 % (692,0 TWh).

Informacija o stanju zanesljivosti oskrbe: 12. 7. 2022

12 julij 2022

Slovenski prenosni sistem plina 12. 7. 2022 obratuje brez posebnosti glede zagotavljanja zanesljivosti oskrbe.

Informacija o stanju zanesljivosti oskrbe: Razglasitev stopnje zgodnjega opozarjanja z dnem 12. 7. 2022

11 julij 2022

Na podlagi drugega odstavka 118. člena Zakona o oskrbi s plini (Uradni list RS, št. 204/21) in prvega odstavka 13. člena Akta o načrtu za izredne razmere pri oskrbi z zemeljskim plinom (Uradni list RS, št. 97/20 in 204/21 – ZOP) je Agencija za energijo kot pristojni organ za zagotavljanje zanesljive oskrbe z zemeljskim plinom z dnem 12. 7. 2022 razglasila stopnjo zgodnjega opozarjanja: https://www.agen-rs.si/web/portal/-/razglasitev-stopnje-zgodnjega-opozarjanja-z-dnem-12-julij-2022.

Operater prenosnega sistema plina podaja dodatno informacijo, da prenosni sistem plina v Sloveniji obratuje brez motenj in da uvedba stopnje zgodnjega opozarjanja ne predstavlja nobenih omejitev v oskrbi s plinom za slovenske uporabnike. Evropski prenosni sistemi plina delujejo brez prekinitev in stabilno. V družbi Plinovodi pozorno spremljamo razmere in bomo informacije vezano na zagotavljanje zanesljivosti oskrbe redno objavljali na spletni strani.

Neobvezujoča anketa o zakupu dodatnih zmogljivosti na mejnih točkah prenosnega sistema (2)

05 julij 2022

Obveščamo vas, da je skladno z evropsko zakonodajo, od danes, 5. 7. 2022 naprej, možno izpolniti neobvezujočo anketo o zakupu dodatnih zmogljivosti na mejnih točkah prenosnega sistema. Skladno s 26. do 29. členom Uredbe Komisije (EU) št. 2017/459, operater prenosnega sistema zemeljskega plina poziva uporabnike prenosnega sistema k izpolnitvi ankete glede potencialnega zakupa dodatnih zmogljivosti.

Kot uporabnike sistema vas seznanjamo, da je potrebno neobvezujočo anketo o zakupu dodatnih zmogljivosti na mejnih točkah prenosnega sistema oddati pri obeh sosednjih operaterjih prenosnega sistema. V primeru, da dva uporabnika sistema načrtujeta vložitev skupne neobvezujoče ankete za zakup razširitvenih zmogljivosti vsak na svoji strani mejne točke, to vlogo oddata skupaj, vsak pri operaterju prenosnega sistema na svoji strani mejne točke.

V osmih tednih od te objave in sicer vključno do 30. 8. 2022, imajo uporabniki prenosnega sistema možnost izpolniti neobvezujočo anketo o zakupu dodatnih zmogljivosti, ki je dostopna na tej povezavi.

Izpolnjeno anketo se operaterju prenosnega sistema posreduje na elektronski naslov: SKR@plinovodi.si

Priponke: na tej povezavi

Povprečna mesečna zgornja kurilnost za junij 2022

02 julij 2022

Skladno s 25. členom Uredbe o delovanju trga z zemeljskim plinom je bila objavljena povprečna mesečna zgornja kurilnost zemeljskega plina za pretekli mesec.

Dan Evropske vodikovodne hrbtenice in predaja izjave o pripravljenosti na izgradnjo vodikovodne hrbtenice

10 junij 2022

Sedmega junija je bil v Bruslju prvi »Dan Evropske vodikovodne hrbtenice«. Dogodka se je udeležilo okrog 200 predstavnikov Evropske komisije, državnih organov držav članic, predstavnikov uporabnikov in proizvajalcev zelenega vodika, vključno s predstavniki Maroka in Ukrajine, predstavnikov operaterjev prenosnih omrežij ter predstavnikov evropskih energetskih združenj.

 

Na dogodku sta sodelovala podpredsednik Evropske komisije Timmermans in vodja njegovega kabineta Samsom – predstavila sta aktivnosti in razmišljanja komisije na področju zelenega vodika.

 

Predstavniki konzultanta Guidehouse in predstavniki operaterjev prenosnih plinskih omrežij so predstavili izsledke nove študije, ki analizira pet koridorjev za oskrbo EU z zelenim vodikom: iz smeri severne Afrike preko Italije, iz smeri severne Afrike preko Španije, s severnega morja, z baltiškega morja in iz (jugo)vzhodne Evrope.

 

Evropska vodikovodna iniciativa je direktorici direktorata za Raziskave in inovacije, Rosalinde van der Vlies, predala izjavo o pripravljenosti za vzpostavitev potrebne vodikovodne infrastrukture za doseganje ciljev Evropske komisije za leto 2030; ob ustreznem mandatu za tak projekt in ob vzpostavitvi ustreznega zakonodajnega okvira.

Več na: https://ehb.eu/newsitems#ceos-of-31-european-gas-infrastructure-companies-present-a-pledge-to-establish-hydrogen-supply-corridors-by-2030-to-the-european-commission-at-the-european-hydrogen-backbone-day-event

Povprečna mesečna zgornja kurilnost za maj 2022

02 junij 2022

Skladno s 25. členom Uredbe o delovanju trga z zemeljskim plinom je bila objavljena povprečna mesečna zgornja kurilnost zemeljskega plina za pretekli mesec.

Evropska vodikovodna hrbtenica

01 junij 2022

Evropska vodikovodna hrbtenica (European Hydrogen Backbone, EHB), v kateri sodeluje 31 evropskih plinskih operaterjev prenosnih sistemov (tudi slovenski operater prenosnega sistema plina Plinovodi), je objavila analizo petih potencialnih koridorjev za oskrbo z vodikom za doseganje pospešenih evropskih ciljev oskrbe z vodikom do leta 2030. Koridorji se ujemajo s predlaganimi vodikovodnimi koridorji, ki jih je v sporočilu REPowerEU pred nekaj dnevi predstavila tudi Evropska komisija.

Analiza ugotavlja:

  • da bi že v letu 2030 lahko imeli v EU vzpostavljeno osnovno hrbtenico vodikovodov, ki bi bili večinoma narejeni z nadgradnjo obstoječih plinskih cevi. Zato bi bila vzpostavitev sistema hitrejša in cenejša;
  • da je v EU in nekaterih sosednjih regijah (npr. severni Afriki) dovolj potenciala za obseg predvidene oskrbe EU z vodikom;
  • da bi povezave s sosednjimi regijami lahko potekale po 5 koridorjih, med katerimi sta za nas pomembna predvsem koridor A: "Severna Afrika – južna Evropa" ter koridor E "Vzhodna in jugo-vzhodna Evropa";
  • da bi bila oskrba z zelenim vodikom stroškovno ustrezna, še posebej ob upoštevanju možnih optimizacij proizvodnje vodika na eni strani in rasti cen CO2 kuponov na drugi strani.

Dokumenti so objavljeni na naslednji povezavi: https://ehb.eu/page/publications

 

Nova spletna stran European Hydrogen Backbone

11 maj 2022

Evropska iniciativa European Hydrogen Backbone (EHB) je objavila novo spletno stran https://www.ehb.eu/. Na spletni strani je objavljen interaktivni zemljevid evropskih vodikovodov, ki bi lahko bili vzpostavljeni do leta 2030 oz. leta 2040. Predvideno je, da bi več kot 60 % vodikovodov nastalo s spremembo namembnosti obstoječega plinovodnega omrežja. Tak pristop bistveno poceni in pospeši izgradnjo.

Na novi spletni strani bodo objavljene tudi prihodnje analize navedene iniciative. Konec maja 2022 je predvidena objava analize petih evropskih oskrbovalnih koridorjev za zeleni vodik.

Več na https://www.ehb.eu/.

Strokovno srečanje »Trg s plinom v Republiki Sloveniji« dne 10.5.2022

05 maj 2022

Vabimo vas na strokovno srečanje družbe Plinovodi, ki bo potekalo v torek, 10. maja 2022 v kongresnem centru Four Points Ljubljana, Mons d.o.o., Pot za Brdom 4, 1000 Ljubljana.

Predstavljene bodo zakonodajne novosti, povzetek stanja na trgu ter prikazani projekti, ki bodo po naši oceni prispevali k učinkovitejšemu trgu ter zanesljivejši oskrbi s plinom v Republiki Sloveniji. Srečanje bo potekalo v dveh vsebinsko zaokroženih celotah, ki sta podrobneje predstavljeni v nadaljevanju okvirnega programa.

Okvirni program srečanja 10. maja 2022

8.30 – 9.00        Prihod in dobrodošlica udeležencem

9.00 – 9.30        Pozdravni nagovor glavnega direktorja

9.30 - 11.00      Prvi del: Slovenski plinski trg

  • Regulatorne in zakonodajne novosti,
  • Prenos plina in slovenski plinski trg,
  • Platforma EPUS.

11.00 – 12.00    Odmor

12.00 – 13.00    Drugi del: Plin in plinska infrastruktura

  • Razvojni vidiki oskrbe z obnovljivimi plini, vključno z Evropsko vodikovodno hrbtenico,
  • Vplivi aktualnih geopolitičnih razmer na razvoj prenosnega sistema plina v Republiki Sloveniji,
  • Zaključek.

Prosimo, da potrdite svojo udeležbo do vključno petka, 6. maja 2022, na elektronski naslov: skr@plinovodi.si.

Veseli bomo vašega obiska,

Plinovodi d.o.o.

Povezani z energijo

Povprečna mesečna zgornja kurilnost za april 2022

02 maj 2022

Skladno s 25. členom Uredbe o delovanju trga z zemeljskim plinom je bila objavljena povprečna mesečna zgornja kurilnost zemeljskega plina za pretekli mesec.

Desetletni razvojni načrt prenosnega plinovodnega omrežja za obdobje 2023-2032 - posvetovalni dokument

21 april 2022

Operater prenosnega sistema, v skladu z 42. členom Zakona o oskrbi s plini (ZOP, Ur. l. RS, št. 204/21), med 21. aprilom in 21. majem 2022 vabi predstavnike zainteresirane javnosti k dajanju komentarjev, predlogov ali dopolnitev k osnutku Desetletnega razvojnega načrta prenosnega plinovodnega omrežja za obdobje 2023-2032.

GIE letna konferenca 2022

15 april 2022

Prejšnji teden so se v Budimpešti srečali strokovnjaki za energijo na mednarodni konferenci evropskega združenja plinske infrastrukture (Gas Infrastructure Europe). V uvodnem nagovoru je komisarka Simson povedala: »Povečati moramo diverzifikacijo dobav plina, investirati v utekočinjeni plin, povečati uporabo obnovljivih virov in povečati učinkovitost. V maju bomo predlagali konkretne korake za izvedbo načrta REPowerEU, s čimer bomo zagotovili optimalno izrabo obstoječe plinske infrastrukture, vključno s terminali za utekočinjeni plin. Vzpostavljamo tudi platformo za koordiniranje nabav plina na ravni EU in za mednarodno trgovanje z utekočinjenim zemeljskim plinom. Do leta 2030 nameravamo v Evropi vzpostaviti konkurenčen trg z vodikom.«

Več kot 50 predavateljev in udeležencev okroglih miz je predstavilo svoje poglede na zanesljivost oskrbe, dekarbonizacijo in integracijo energetskih sektorjev.  Več na povezavi tu.

Iniciativa EHB je objavila novo različico vizije razvoja evropske vodikovodne hrbtenice z namenom, da bi dosegla cilje REPowerEU na področju vodika vse do leta 2040

05 april 2022

Evropska iniciativa European Hydrogen Backbone (EHB), ki združuje operaterje plinske infrastrukture, v spodnji objavi predstavlja obetavno rešitev za pospešitev sprejemanja vodika z namenom večje energetske varnosti in doseganja ciljev obnovljivih virov energije. Iniciativa sedaj pokriva 28 evropskih držav.

Več o poročilu tukaj.

 

Strokovno srečanje Trg s plinom v Republiki Sloveniji

05 april 2022

Družba Plinovodi kot operater prenosnega sistema obvešča vse predstavnike uporabnikov sistema in zainteresirano javnost, da bo v torek, 10. 5. 2022 potekalo že tradicionalno strokovno srečanje »Trg s plinom v Republiki Sloveniji« v kongresnem centru Four Points Ljubljana, Mons d.o.o., Pot za Brdom 4, 1000 Ljubljana. Predstavniki operaterja prenosnega sistema bomo podali svoj pogled na novosti na trgu s plinom in k sodelovanju na srečanju povabili tudi druge udeležence trga s plinom.

Podrobnejša vsebina bo sporočena do konca aprila.

Vljudno vabljeni.

Plinovodi d.o.o.

Povezani z energijo