/ Drugo / ObvestilaObvestila

RSSTrg z zemeljskim plinom v Republiki Sloveniji

20 september 2019

V družbi Plinovodi d.o.o. se zavedamo pomembnosti uporabe zemeljskega plina kot energenta, aktivne vpetosti slovenskega plinskega trga v evropsko dogajanje in s tem namenom smo v torek, 17. septembra 2019 priredili tradicionalno strokovno srečanje pod naslovom »Trg z zemeljskim plinom v Republiki Sloveniji«. Namen srečanja je bil poudariti pomembnost učinkovitega trga zemeljskega plina, sedanjo in prihodno vlogo zemeljskega plina, ki ga razumemo široko, izven okvirov prenosnega sistema. Želeli smo predstaviti pomembnosti prihodnjih perspektiv zemeljskega plina v evropskem pogledu in pogledu zunaj naših nacionalnih meja, kar so s svojo prisotnostjo izkazali številni udeleženci srečanja. Poleg vabljenih govorcev in predstavnikov družbe Plinovodi d.o.o. je k odmevnosti srečanja pomembno prispevala tudi mednarodna udeležba. Pridružili so se nam predstavniki regulatorja ter ministrstva, uporabnikov sistema, dobaviteljev zemeljskega plina, nosilcev bilančnih skupin, medijev in drugih deležnikov na trgu zemeljskega plina ter širše javnosti. Več o dogodku, si lahko ogledate na povezavi »Strokovno srečanje«.

Dodatna informacija o vzdrževalnih delih na avstrijskem prenosnem sistemu v oktobru 2019

12 september 2019

Operater prenosnega sistema, družba Plinovodi d.o.o., ponovno obvešča uporabnike prenosnega sistema, da sta avstrijska operaterja prenosnih sistemov Gas Connect Austria GmbH (v nadaljevanju: GCA) in Trans Austria Gasleitung GmbH (v nadaljevanju: TAG) objavila seznam vzdrževalnih del in omejitve prenosnih zmogljivosti na posameznih relevantnih točkah, ki so posledica vzdrževalnih del na avstrijskem prenosnem plinovodu TAG in SOL. Zaradi omenjenih planiranih vzdrževalnih del bo zmanjšan prenos v avstrijskem prenosnem sistemu in tudi na avstrijski mejni točki Murfeld–Exit.

Iz objavljenih podatkov o omejitvah prenosnih zmogljivosti na avstrijskem prenosnem sistemu je razvidno, da bodo največje omejitve prenosa preko mejne povezovalne točke Murfeld/Ceršak v obdobju od 4.10.2019 (6:00) do 14.10.2019 (18:00), v katerem GCA predvideva 100% redukcijo zagotovljenih zmogljivosti na točki Murfeld-Exit in objavlja razpoložljivo zmogljivost do 41% tehnične zmogljivosti Murfeld-Exit. Podatki o omejitvah so objavljeni tudi na spletnih straneh družbe Plinovodi d.o.o. pod rubriko »Obdobja za vzdrževanje«, 14.6.2019 smo o delih na avstrijskem prenosnem sistemu s posebnim sporočilom obvestili vsakega izmed nosilcev bilančnih skupin.

Nosilce bilančnih skupin (uporabnike sistema) prosimo, da upoštevajo navedene podatke o zmanjšanju prenosnih zmogljivosti pri svojih napovedih prenosa zemeljskega plina za povezovalno točko Murfeld/Ceršak in količine uskladijo s svojim dobaviteljem na avstrijski strani. Za dodatne informacije o uporabi zakupljenih zmogljivosti Murfeld-exit in o možnosti uporabe razpoložljive tehnične zmogljivosti Murfeld-exit predlagamo, da se nosilci bilančnih skupin pravočasno obrnejo na avstrijskega operaterja prenosnega sistema GCA. Vse nosilce bilančnih skupin tudi prosimo, da za navedene plinske dni skrbijo za usklajenost svojih skupnih dnevnih napovedanih količin na izstopnih točkah s svojimi skupnimi dnevnimi napovedanimi količinami na vstopnih točkah.

Strokovno srečanje »Trg z zemeljskim plinom v Republiki Sloveniji« dne 17.9.2019

06 september 2019


Vabimo vas na osmo srečanje uporabnikov našega prenosnega sistema, ki smo ga tokrat nadgradili z aktualnimi in pomembnimi temami. Predstavljene bodo zakonodajne novosti, povzetek stanja na trgu ter prikazani projekti, ki bodo po naši oceni prispevali k učinkovitejšemu trgu ter zanesljivejši oskrbi z zemeljskim plinom v Republiki Sloveniji. Poseben poudarek bo na trajnostni uporabi zemeljskega plina kot ekonomsko učinkovitega in okolju prijaznega energenta.


Okvirni program srečanja 17. septembra 2019

8.30 – 9.00       Dobrodošlica udeležencem

9.00 – 9.15       Pozdravni nagovor glavnega direktorja

9.15 - 11.00      Prvi del: Slovenski plinski trg

 • Regulatorne in zakonodajne novosti,
 • Trg z zemeljskim plinom v RS,
 • Status projekta Pripravljavec prognoz,
 • Novosti portala NUS,
 • Desetletni razvojni načrt prenosnega plinovodnega omrežja za obdobje 2020–2029.

11.00 – 11.30    Odmor

11.30 – 13.50    Drugi del: Zemeljski plin in plinska infrastruktura

 • Perspektive plinovodnih sistemov v novejših dokumentih Evropske komisije,
 • Trajnostni projekti in povezovanje sektorjev,
 • CNG v Sloveniji,
 • Analiza okoljskih vplivov zemeljskega plina s študijo življenjskih ciklov,
 • Primerjalna tehnično-ekonomska analiza uporabe toplotnih črpalk s plinskim motorjem pri oskrbi stavbe s toploto in hladilno energijo,
 • Zaključek.


Prosimo, da potrdite svojo udeležbo najkasneje do vključno četrtka, 12. septembra 2019, na elektronski naslov: skr@plinovodi.si.


Dogodek je brezplačen in bo potekal v torek, 17. septembra 2019 v konferenčnih prostorih hotela Austria trend, Dunajska cesta 154, Ljubljana, https://www.austria-trend.at/sl/hotels/ljubljana.


Veseli bomo vašega obiska,


Plinovodi d.o.o.

Povezani z energijo

Povprečna mesečna zgornja kurilnost za avgust 2019

02 september 2019

Skladno s 25. členom Uredbe o delovanju trga z zemeljskim plinom je bila objavljena povprečna mesečna zgornja kurilnost zemeljskega plina za pretekli mesec.

Povprečna mesečna zgornja kurilnost za julij 2019

02 avgust 2019

Skladno s 25. členom Uredbe o delovanju trga z zemeljskim plinom je bila objavljena povprečna mesečna zgornja kurilnost zemeljskega plina za pretekli mesec.

Strokovno srečanje Trg z zemeljskim plinom v Republiki Sloveniji

12 julij 2019

Družba Plinovodi kot operater prenosnega sistema obvešča vse predstavnike uporabnikov sistema in zainteresirano javnost, da bo v torek, 17. 9. 2019 potekalo že osmo strokovno srečanje »Trg z zemeljskim plinom v Republiki Sloveniji«. Predstavniki operaterja prenosnega sistema bomo podali svoj pogled na novosti na trgu z zemeljskim plinom in k sodelovanju na srečanju povabili tudi druge udeležence trga z zemeljskim plinom.

Podrobnejša vsebina in lokacija srečanja bo sporočena v drugi polovici avgusta.

Vljudno vabljeni.

Plinovodi d.o.o.

Povezani z energijo

Neobvezujoča anketa o zakupu dodatnih zmogljivosti na mejnih točkah prenosnega sistema

02 julij 2019

Obveščamo vas, da je skladno z evropsko zakonodajo, od danes, 2. 7. 2019 naprej, možno izpolniti neobvezujočo anketo o zakupu dodatnih zmogljivosti na mejnih točkah prenosnega sistema. Skladno s 26. do 29. členom Uredbe Komisije (EU) št. 2017/459, operater prenosnega sistema zemeljskega plina poziva uporabnike prenosnega sistema k izpolnitvi ankete glede potencialnega zakupa dodatnih zmogljivosti. V osmih tednih od te objave imajo uporabniki prenosnega sistema možnost izpolniti neobvezujočo anketo o zakupu dodatnih zmogljivosti, ki je dostopna na tej povezavi. Izpolnjeno anketo se operaterju prenosnega sistema posreduje na elektronski naslov: SKR@plinovodi.si.  

Priponke: na tej povezavi

Povprečna mesečna zgornja kurilnost za junij 2019

02 julij 2019

Skladno s 25. členom Uredbe o delovanju trga z zemeljskim plinom je bila objavljena povprečna mesečna zgornja kurilnost zemeljskega plina za pretekli mesec.

Povprečna mesečna zgornja kurilnost za maj 2019

02 junij 2019

Skladno s 25. členom Uredbe o delovanju trga z zemeljskim plinom je bila objavljena povprečna mesečna zgornja kurilnost zemeljskega plina za pretekli mesec.

Povprečna mesečna zgornja kurilnost za april 2019

02 maj 2019

Skladno s 25. členom Uredbe o delovanju trga z zemeljskim plinom je bila objavljena povprečna mesečna zgornja kurilnost zemeljskega plina za mesec april 2019.

Desetletni razvojni načrt prenosnega plinovodnega omrežja za obdobje 2020 - 2029 - posvetovalni dokument

10 april 2019

Operater prenosnega sistema, v skladu z drugim odstavkom 200. člena Energetskega zakona (EZ-1, Ur. l. RS, št. 17/14, 81/15), med 10. aprilom in 10. majem 2019 vabi predstavnike zainteresirane javnosti k dajanju komentarjev, predlogov ali dopolnitev k osnutku Desetletnega razvojnega načrta prenosnega plinovodnega omrežja za obdobje 2020 - 2029.

Povprečna mesečna zgornja kurilnost za marec 2019

02 april 2019

Skladno s 25. členom Uredbe o delovanju trga z zemeljskim plinom je bila objavljena povprečna mesečna zgornja kurilnost zemeljskega plina za mesec marec 2019.

Povprečna mesečna zgornja kurilnost za februar 2019

02 marec 2019

Skladno s 25. členom Uredbe o delovanju trga z zemeljskim plinom je bila objavljena povprečna mesečna zgornja kurilnost zemeljskega plina za mesec februar 2019.

Povprečna mesečna zgornja kurilnost za januar 2019

02 februar 2019

Skladno s 25. členom Uredbe o delovanju trga z zemeljskim plinom je bila objavljena povprečna mesečna zgornja kurilnost zemeljskega plina za mesec januar 2019.

Povprečna mesečna zgornja kurilnost za december 2018

02 januar 2019

Skladno s 25. členom Uredbe o delovanju trga z zemeljskim plinom je bila objavljena povprečna mesečna zgornja kurilnost zemeljskega plina za mesec december 2018.

Zagotovljene prenosne zmogljivosti na vstopni točki Rogatec

01 januar 2019

S 1. 1. 2019 smo Plinovodi d.o.o. in sosednji operater prenosnega sistema Plinacro d.o.o. na mejni vstopni točki Rogatec pričeli z dodeljevanjem zagotovljenih vstopnih prenosnih zmogljivosti z objavo dražb na spletni rezervacijski platformi PRISMA. Vsi dodatni tehnični podatki so dostopni na naši spletni strani in na spletni rezervacijski platformi PRISMA.

 

PLINOVODI d.o.o.

Povezani z energijo

Nadgradnja spletne strani

28 december 2018

Obveščamo vas, da bomo predvidoma v četrtek, 3. 1. 2019, nadgradili internetno stran.

Prekinitev prenosa zemeljskega plina za odjemalce v Logatcu dne 5.12 2018

06 december 2018

6. december 2018, 4:30

Obveščamo vas, da so bili ob 3:00 odpravljeni razlogi za prekinitev in v Logatcu je bil ponovno vzpostavljen prenos zemeljskega plina iz prenosnega omrežja.

5. december 2018, 21:00

Obveščamo vas, da se postopno vzpostavlja nadomestno napajanje z zemeljskim plinom za zaščitene odjemalce v kraju Logatec. Hkrati poteka odprava razlogov za prekinitev. Ponovni prenos iz prenosnega omrežja bo vzpostavljen v najkrajšem možnem času, predvidoma v današnjih nočnih urah.

5. december 2018, 17:25

Vezano na predhodno informacijo vas dodatno obveščamo, da bo predvidoma od 19. ure dalje zagotovljeno nadomestno napajanje z zemeljskim plinom za zaščitene odjemalce v kraju Logatec. Pričakujemo, da bomo razloge za prekinitev odpravili v najkrajšem možnem času, predvidoma v današnjih nočnih urah.

5. december 2018, 15:00

Obveščamo vas, da je pri vzdrževalnih delih na prenosnem sistemu, na veji plinovoda za Logatec, danes ob 13:48 prišlo do prekinitve prenosa za odjemalce v kraju Logatec. Primer obravnavamo urgentno z namenom čimprejšnje ponovne vzpostavitve prenosa.
Hkrati se ureja nadomestno napajanje za široko potrošnjo.
O situaciji bo sistemski operater sproti obveščal na svoji spletni strani.

Desetletni razvojni načrt prenosnega plinovodnega omrežja za obdobje 2019 – 2028

04 december 2018

Agencija za energijo je dne 26.11.2018 izdala soglasje št. 111-8/2018-22/245 k Desetletnemu razvojnemu načrtu prenosnega plinovodnega omrežja za obdobje 2019 – 2028.

Dokumenti:

Povprečna mesečna zgornja kurilnost za november 2018

02 december 2018

Skladno s 25. členom Uredbe o delovanju trga z zemeljskim plinom je bila objavljena povprečna mesečna zgornja kurilnost zemeljskega plina za mesec november 2018.