/ Drugo / Obvestila / 10-letni razvojni načrt prenosnega plinovodnega omrežja za obdobje 2016-2025; Posvetovalni dokument


¨

10-letni razvojni načrt prenosnega plinovodnega omrežja za obdobje 2016-2025; Posvetovalni dokument

Datum objave : 03.04.2015
Operater prenosnega sistema v skladu z drugim odstavkom 200. člena Energetskega zakona (Ur. l. RS št. 17/14) vabi predstavnike zainteresirane javnosti k dajanju pripomb, predlogov ali dopolnitev k osnutku Desetletnega razvojnega načrta prenosnega plinovodnega omrežja za obdobje 2016 – 2025.