/ Drugo / ObvestilaObvestila

RSSDan Evropske vodikovodne hrbtenice in predaja izjave o pripravljenosti na izgradnjo vodikovodne hrbtenice

10 junij 2022

Sedmega junija je bil v Bruslju prvi »Dan Evropske vodikovodne hrbtenice«. Dogodka se je udeležilo okrog 200 predstavnikov Evropske komisije, državnih organov držav članic, predstavnikov uporabnikov in proizvajalcev zelenega vodika, vključno s predstavniki Maroka in Ukrajine, predstavnikov operaterjev prenosnih omrežij ter predstavnikov evropskih energetskih združenj.

 

Na dogodku sta sodelovala podpredsednik Evropske komisije Timmermans in vodja njegovega kabineta Samsom – predstavila sta aktivnosti in razmišljanja komisije na področju zelenega vodika.

 

Predstavniki konzultanta Guidehouse in predstavniki operaterjev prenosnih plinskih omrežij so predstavili izsledke nove študije, ki analizira pet koridorjev za oskrbo EU z zelenim vodikom: iz smeri severne Afrike preko Italije, iz smeri severne Afrike preko Španije, s severnega morja, z baltiškega morja in iz (jugo)vzhodne Evrope.

 

Evropska vodikovodna iniciativa je direktorici direktorata za Raziskave in inovacije, Rosalinde van der Vlies, predala izjavo o pripravljenosti za vzpostavitev potrebne vodikovodne infrastrukture za doseganje ciljev Evropske komisije za leto 2030; ob ustreznem mandatu za tak projekt in ob vzpostavitvi ustreznega zakonodajnega okvira.

Več na: https://ehb.eu/newsitems#ceos-of-31-european-gas-infrastructure-companies-present-a-pledge-to-establish-hydrogen-supply-corridors-by-2030-to-the-european-commission-at-the-european-hydrogen-backbone-day-event

Povprečna mesečna zgornja kurilnost za maj 2022

02 junij 2022

Skladno s 25. členom Uredbe o delovanju trga z zemeljskim plinom je bila objavljena povprečna mesečna zgornja kurilnost zemeljskega plina za pretekli mesec.

Evropska vodikovodna hrbtenica

01 junij 2022

Evropska vodikovodna hrbtenica (European Hydrogen Backbone, EHB), v kateri sodeluje 31 evropskih plinskih operaterjev prenosnih sistemov (tudi slovenski operater prenosnega sistema plina Plinovodi), je objavila analizo petih potencialnih koridorjev za oskrbo z vodikom za doseganje pospešenih evropskih ciljev oskrbe z vodikom do leta 2030. Koridorji se ujemajo s predlaganimi vodikovodnimi koridorji, ki jih je v sporočilu REPowerEU pred nekaj dnevi predstavila tudi Evropska komisija.

Analiza ugotavlja:

 • da bi že v letu 2030 lahko imeli v EU vzpostavljeno osnovno hrbtenico vodikovodov, ki bi bili večinoma narejeni z nadgradnjo obstoječih plinskih cevi. Zato bi bila vzpostavitev sistema hitrejša in cenejša;
 • da je v EU in nekaterih sosednjih regijah (npr. severni Afriki) dovolj potenciala za obseg predvidene oskrbe EU z vodikom;
 • da bi povezave s sosednjimi regijami lahko potekale po 5 koridorjih, med katerimi sta za nas pomembna predvsem koridor A: "Severna Afrika – južna Evropa" ter koridor E "Vzhodna in jugo-vzhodna Evropa";
 • da bi bila oskrba z zelenim vodikom stroškovno ustrezna, še posebej ob upoštevanju možnih optimizacij proizvodnje vodika na eni strani in rasti cen CO2 kuponov na drugi strani.

Dokumenti so objavljeni na naslednji povezavi: https://ehb.eu/page/publications

 

Nova spletna stran European Hydrogen Backbone

11 maj 2022

Evropska iniciativa European Hydrogen Backbone (EHB) je objavila novo spletno stran https://www.ehb.eu/. Na spletni strani je objavljen interaktivni zemljevid evropskih vodikovodov, ki bi lahko bili vzpostavljeni do leta 2030 oz. leta 2040. Predvideno je, da bi več kot 60 % vodikovodov nastalo s spremembo namembnosti obstoječega plinovodnega omrežja. Tak pristop bistveno poceni in pospeši izgradnjo.

Na novi spletni strani bodo objavljene tudi prihodnje analize navedene iniciative. Konec maja 2022 je predvidena objava analize petih evropskih oskrbovalnih koridorjev za zeleni vodik.

Več na https://www.ehb.eu/.

Strokovno srečanje »Trg s plinom v Republiki Sloveniji« dne 10.5.2022

05 maj 2022

Vabimo vas na strokovno srečanje družbe Plinovodi, ki bo potekalo v torek, 10. maja 2022 v kongresnem centru Four Points Ljubljana, Mons d.o.o., Pot za Brdom 4, 1000 Ljubljana.

Predstavljene bodo zakonodajne novosti, povzetek stanja na trgu ter prikazani projekti, ki bodo po naši oceni prispevali k učinkovitejšemu trgu ter zanesljivejši oskrbi s plinom v Republiki Sloveniji. Srečanje bo potekalo v dveh vsebinsko zaokroženih celotah, ki sta podrobneje predstavljeni v nadaljevanju okvirnega programa.

Okvirni program srečanja 10. maja 2022

8.30 – 9.00        Prihod in dobrodošlica udeležencem

9.00 – 9.30        Pozdravni nagovor glavnega direktorja

9.30 - 11.00      Prvi del: Slovenski plinski trg

 • Regulatorne in zakonodajne novosti,
 • Prenos plina in slovenski plinski trg,
 • Platforma EPUS.

11.00 – 12.00    Odmor

12.00 – 13.00    Drugi del: Plin in plinska infrastruktura

 • Razvojni vidiki oskrbe z obnovljivimi plini, vključno z Evropsko vodikovodno hrbtenico,
 • Vplivi aktualnih geopolitičnih razmer na razvoj prenosnega sistema plina v Republiki Sloveniji,
 • Zaključek.

Prosimo, da potrdite svojo udeležbo do vključno petka, 6. maja 2022, na elektronski naslov: skr@plinovodi.si.

Veseli bomo vašega obiska,

Plinovodi d.o.o.

Povezani z energijo

Povprečna mesečna zgornja kurilnost za april 2022

02 maj 2022

Skladno s 25. členom Uredbe o delovanju trga z zemeljskim plinom je bila objavljena povprečna mesečna zgornja kurilnost zemeljskega plina za pretekli mesec.

Desetletni razvojni načrt prenosnega plinovodnega omrežja za obdobje 2023-2032 - posvetovalni dokument

21 april 2022

Operater prenosnega sistema, v skladu z 42. členom Zakona o oskrbi s plini (ZOP, Ur. l. RS, št. 204/21), med 21. aprilom in 21. majem 2022 vabi predstavnike zainteresirane javnosti k dajanju komentarjev, predlogov ali dopolnitev k osnutku Desetletnega razvojnega načrta prenosnega plinovodnega omrežja za obdobje 2023-2032.

GIE letna konferenca 2022

15 april 2022

Prejšnji teden so se v Budimpešti srečali strokovnjaki za energijo na mednarodni konferenci evropskega združenja plinske infrastrukture (Gas Infrastructure Europe). V uvodnem nagovoru je komisarka Simson povedala: »Povečati moramo diverzifikacijo dobav plina, investirati v utekočinjeni plin, povečati uporabo obnovljivih virov in povečati učinkovitost. V maju bomo predlagali konkretne korake za izvedbo načrta REPowerEU, s čimer bomo zagotovili optimalno izrabo obstoječe plinske infrastrukture, vključno s terminali za utekočinjeni plin. Vzpostavljamo tudi platformo za koordiniranje nabav plina na ravni EU in za mednarodno trgovanje z utekočinjenim zemeljskim plinom. Do leta 2030 nameravamo v Evropi vzpostaviti konkurenčen trg z vodikom.«

Več kot 50 predavateljev in udeležencev okroglih miz je predstavilo svoje poglede na zanesljivost oskrbe, dekarbonizacijo in integracijo energetskih sektorjev.  Več na povezavi tu.

Iniciativa EHB je objavila novo različico vizije razvoja evropske vodikovodne hrbtenice z namenom, da bi dosegla cilje REPowerEU na področju vodika vse do leta 2040

05 april 2022

Evropska iniciativa European Hydrogen Backbone (EHB), ki združuje operaterje plinske infrastrukture, v spodnji objavi predstavlja obetavno rešitev za pospešitev sprejemanja vodika z namenom večje energetske varnosti in doseganja ciljev obnovljivih virov energije. Iniciativa sedaj pokriva 28 evropskih držav.

Več o poročilu tukaj.

 

Strokovno srečanje Trg s plinom v Republiki Sloveniji

05 april 2022

Družba Plinovodi kot operater prenosnega sistema obvešča vse predstavnike uporabnikov sistema in zainteresirano javnost, da bo v torek, 10. 5. 2022 potekalo že tradicionalno strokovno srečanje »Trg s plinom v Republiki Sloveniji« v kongresnem centru Four Points Ljubljana, Mons d.o.o., Pot za Brdom 4, 1000 Ljubljana. Predstavniki operaterja prenosnega sistema bomo podali svoj pogled na novosti na trgu s plinom in k sodelovanju na srečanju povabili tudi druge udeležence trga s plinom.

Podrobnejša vsebina bo sporočena do konca aprila.

Vljudno vabljeni.

Plinovodi d.o.o.

Povezani z energijo

Povprečna mesečna zgornja kurilnost za marec 2022

02 april 2022

Skladno s 25. členom Uredbe o delovanju trga z zemeljskim plinom je bila objavljena povprečna mesečna zgornja kurilnost zemeljskega plina za pretekli mesec.

Spremembe in dopolnitve Desetletnega razvojnega načrta prenosnega plinovodnega omrežja za obdobje 2022-2031 - posvetovanje OPS z zainteresiranimi stranmi

30 marec 2022

Operater prenosnega sistema v času med 29. marcem in 5. aprilom 2022 objavlja predlog sprememb in dopolnitev Desetletnega razvojnega načrta prenosnega plinovodnega omrežja za obdobje 2022-2031 na svoji spletni strani ter v okviru enotedenskega javnega posvetovalnega postopka vabi vse predstavnike zainteresirane javnosti k dajanju komentarjev oziroma predlogov k tem spremembam in dopolnitvam.

Javna obravnava osnutka besedila Akta o spremembah in dopolnitvah Sistemskih obratovalnih navodil za prenosni sistem zemeljskega plina (2022)

18 marec 2022

Operater prenosnega sistema, v skladu z dobro prakso in priporočili evropske energetske zakonodaje, vabi predstavnike zainteresirane javnosti, k dajanju morebitnih pripomb, predlogov ali dopolnitev k osnutku besedila Akta o spremembah in dopolnitvah Sistemskih obratovalnih navodil za prenosni sistem zemeljskega plina.

Vabimo vas, da svoje pripombe in predloge (ki naj vsebujejo naziv predlagatelja; številko člena, za katerega se predlaga dopolnitev; vsebino pripombe in predlog spremenjenega besedila; utemeljitev) v obliki priložene tabele pošljete do vključno

4. aprila 2022

na naslov: Plinovodi d.o.o., Cesta Ljubljanske brigade 11b, p.p. 3720, 1001 Ljubljana ali v elektronski obliki na naslov SKR@plinovodi.si.

Priloge:

 

Povprečna mesečna zgornja kurilnost za februar 2022

02 marec 2022

Skladno s 25. členom Uredbe o delovanju trga z zemeljskim plinom je bila objavljena povprečna mesečna zgornja kurilnost zemeljskega plina za pretekli mesec.

Povprečna mesečna zgornja kurilnost za januar 2022

02 februar 2022

Skladno s 25. členom Uredbe o delovanju trga z zemeljskim plinom je bila objavljena povprečna mesečna zgornja kurilnost zemeljskega plina za pretekli mesec.

Novi Zakon o oskrbi s plini (ZOP)

21 januar 2022

V Uradnem listu RS št. 204/21 je bil objavljen novi Zakon o oskrbi s plini (ZOP), ki je začel veljati 12. 1. 2022. Z ZOP se je iz Energetskega zakona (EZ-1) izločil del, ki ureja oskrbo s plini, zato je v delu oskrbe z zemeljskim plinom EZ-1 prenehal veljati.

ZOP ne definira več zemeljskega plina, temveč samo plin, ki je skupni izraz za pline, ki se prenašajo po sistemu in lahko tvorijo zmes plinov obnovljivega in fosilnega izvora, katere pretežni delež je metan.

ZOP je krovni zakon, ki ureja delovanje operaterja prenosnega sistema plina, saj določa pravila delovanja trga s plinom, proizvodnje, prenosa, distribucije, shranjevanja in dobave plina, pravila varstva odjemalcev, načine in oblike izvajanja gospodarskih javnih služb pri prenosu in distribuciji plina ter načela in ukrepe za doseganje zanesljive oskrbe s plinom.

To je četrti zakon, ki ločeno ureja samostojno področje, ki je bilo do sedaj urejeno v EZ-1 in ga v tem delu razveljavlja. Iz EZ-1 so se že izločila področja, ki se urejajo v naslednjih zakonih:

 • Zakon o spodbujanju rabe obnovljivih virov energije (ZSROVE),
 • Zakon o učinkoviti rabi energije (ZURE),
 • Zakon o oskrbi z električno energijo (ZOEE).

Trenutno EZ-1 v določenih delih še ostaja v veljavi, je pa napovedan sprejem še zadnjih dveh zakonov, ki izhajata iz delitve EZ-1, to sta Zakon o oskrbi s toploto iz distribucijskih sistemov ter Zakon o energetski politiki (ZEP), ki bosta predvidoma sprejeta v tem letu.

Povprečna mesečna zgornja kurilnost za december 2021

02 januar 2022

Skladno s 25. členom Uredbe o delovanju trga z zemeljskim plinom je bila objavljena povprečna mesečna zgornja kurilnost zemeljskega plina za pretekli mesec.

Povprečna mesečna zgornja kurilnost za november 2021

02 december 2021

Skladno s 25. členom Uredbe o delovanju trga z zemeljskim plinom je bila objavljena povprečna mesečna zgornja kurilnost zemeljskega plina za pretekli mesec.

Povprečna mesečna zgornja kurilnost za oktober 2021

02 november 2021

Skladno s 25. členom Uredbe o delovanju trga z zemeljskim plinom je bila objavljena povprečna mesečna zgornja kurilnost zemeljskega plina za pretekli mesec.

 

Povprečna mesečna zgornja kurilnost za september 2021

01 oktober 2021

Skladno s 25. členom Uredbe o delovanju trga z zemeljskim plinom je bila objavljena povprečna mesečna zgornja kurilnost zemeljskega plina za pretekli mesec.