Pripravljavec prognoz

Osnovne informacije – obrazložitev dodeljevanja količin po novi metodologiji:

Dodatne informacije vsak odjemalec lahko pridobi pri svojem operaterju distribucijskega sistema, katerih kontaktne telefonske številke so navedene v spodnji tabeli:

Operater distribucijskega sistema Spletna stran Telefonska številka
Adriaplin, d.o.o. www.adriaplin.si 080 33 00
Domplan, d.d. www.domplan.si 04 20 68 700
ENERGETIKA LJUBLJANA d.o.o. www.energetika-lj.si 080 28 82
ENOS, d.d. www.enos.si 04 581 02 40
Energetika Celje, d.o.o. www.energetika-ce.si 03 425 33 00
Istrabenz plini, d.o.o. www.istrabenzplini.si 080 12 28
JEKO, d.o.o. www.jeko.si 031 778 145
JP KPV, d.o.o. www.kpv.si 01 750 29 70
Javno podjetje komunala Slovenj Gradec, d.o.o. www.komusg.si 02 881 20 21
Plinovod d.o.o. Sevnica www.plinsevnica.si 07 81 60 580
Komunalno podjetje Velenje, d.o.o. www.kp-velenje.si 080 80 34
Plinarna Maribor d.o.o. www.plinarna-maribor.si 02 228 43 00
Petrol d.d. www.petrol.si 080 22 66

Veljavna metodologija

Operater prenosnega sistema je kot pripravljavec prognoz dne 31. julija 2018 objavil čistopis Metodologije za prognoziranje ne dnevno merjenih prevzemov uporabnikov omrežja zemeljskega plina:

Dokument:

Neuradno prečiščeno besedilo Metodologije za prognoziranje ne dnevno merjenih prevzemov uporabnikov omrežja zemeljskega plina je sestavljeno iz vsebin naslednjih dokumentov:

  • Metodologije za prognoziranje ne dnevno merjenih prevzemov uporabnikov omrežja zemeljskega plina, ki je bila objavljena 16. 11. 2016 in
  • Akta o spremembah in dopolnitvah Metodologije za prognoziranje ne dnevno merjenih prevzemov uporabnikov omrežja zemeljskega plina, z dne 12. 6. 2018, ki je bil objavljen 30. 7. 2018.

Razvoj metodologije

Na podlagi določil Uredbe Komisije (EU) št. 312/2014 z dne 26. marca 2014 o vzpostavitvi kodeksa omrežja za izravnavo odstopanj za plin v prenosnih omrežjih je Agencija za energijo dne 12. oktobra 2015 z odločbo št. 122-21/2015-06/236 imenovala družbo Plinovodi d.o.o. za pripravljavca prognoz v območju izravnave plinskih omrežij Republike Slovenije.

Odločba pripravljavcu prognoz v območju izravnave plinskih omrežij Republike Slovenije nalaga tudi pripravo metodologije za prognoziranje ne dnevno merjenih prevzemov uporabnikov omrežja, ki jo pripravljavec prognoz po izvedenem javnem posvetovanju dne 16. novembra 2016 objavlja na spletni strani v dokumentu Metodologija za prognoziranje ne dnevno merjenih prevzemov uporabnikov omrežja zemeljskega plina.

V skladu z metodologijo bo pripravljavec prognoz enkrat letno posodobil tudi vse podatke v prilogah, ki so sestavni del Metodologije za prognoziranje ne dnevno merjenih prevzemov uporabnikov omrežja zemeljskega plina in jih posodobljene objavil na svoji spletni strani. Skladno z določili Uredbe Komisije (EU) št. 312/2014 bo pripravljavec prognoz objavil poročilo o točnosti prognoz ne dnevno merjenih prevzemov vsaj vsaki dve leti.

Dokumenti:

Objava Akta o spremembah in dopolnitvah Metodologije za prognoziranje ne dnevno merjenih prevzemov uporabnikov omrežja zemeljskega plina

Operater prenosnega sistema, je v skladu z dobro prakso in priporočili evropske energetske zakonodaje, v času od 12. junija 2018 do 3. julija 2018 izvedel izvedel javno obravnavo besedila Akta o spremembah in dopolnitvah Metodologije za prognoziranje ne dnevno merjenih prevzemov uporabnikov omrežja zemeljskega plina. V času javne obravnave ni prejel pripomb in predlogov dopolnitev in je 30. julija 2018 objavil Akt o spremembah in dopolnitvah Metodologije za prognoziranje ne dnevno merjenih prevzemov uporabnikov omrežja zemeljskega plina.

Dokument: