/ Obratovanje / Trg z zemeljskim plinom / Izravnalni trg zemeljskega plina