/ Obratovanje / Trg z zemeljskim plinom / Izravnalni trg zemeljskega plina


Veljavne cene za obračun stroškov dnevnega odstopanja: