/ Obratovanje / Obratovanje prenosnega sistema / Stanje prenosnega sistema


Stanje prenosnega sistema

Agregirani podatki: 2019, 2018, 2017.

Za dodatne informacije o agregiranih podatkih preteklih let pišite na elektronski naslov skr@plinovodi.si.