/ Drugo / ObvestilaObvestila

RSSStrokovno srečanje Trg z zemeljskim plinom v Republiki Sloveniji

12 julij 2019

Družba Plinovodi kot operater prenosnega sistema obvešča vse predstavnike uporabnikov sistema in zainteresirano javnost, da bo v torek, 17. 9. 2019 potekalo že osmo strokovno srečanje »Trg z zemeljskim plinom v Republiki Sloveniji«. Predstavniki operaterja prenosnega sistema bomo podali svoj pogled na novosti na trgu z zemeljskim plinom in k sodelovanju na srečanju povabili tudi druge udeležence trga z zemeljskim plinom.

Podrobnejša vsebina in lokacija srečanja bo sporočena v drugi polovici avgusta.

Vljudno vabljeni.

Plinovodi d.o.o.

Povezani z energijo

Neobvezujoča anketa o zakupu dodatnih zmogljivosti na mejnih točkah prenosnega sistema

02 julij 2019

Obveščamo vas, da je skladno z evropsko zakonodajo, od danes, 2. 7. 2019 naprej, možno izpolniti neobvezujočo anketo o zakupu dodatnih zmogljivosti na mejnih točkah prenosnega sistema. Skladno s 26. do 29. členom Uredbe Komisije (EU) št. 2017/459, operater prenosnega sistema zemeljskega plina poziva uporabnike prenosnega sistema k izpolnitvi ankete glede potencialnega zakupa dodatnih zmogljivosti. V osmih tednih od te objave imajo uporabniki prenosnega sistema možnost izpolniti neobvezujočo anketo o zakupu dodatnih zmogljivosti, ki je dostopna na tej povezavi. Izpolnjeno anketo se operaterju prenosnega sistema posreduje na elektronski naslov: SKR@plinovodi.si.  

Priponke: na tej povezavi

Povprečna mesečna zgornja kurilnost za junij 2019

02 julij 2019

Skladno s 25. členom Uredbe o delovanju trga z zemeljskim plinom je bila objavljena povprečna mesečna zgornja kurilnost zemeljskega plina za pretekli mesec.

Povprečna mesečna zgornja kurilnost za maj 2019

02 junij 2019

Skladno s 25. členom Uredbe o delovanju trga z zemeljskim plinom je bila objavljena povprečna mesečna zgornja kurilnost zemeljskega plina za pretekli mesec.

Povprečna mesečna zgornja kurilnost za april 2019

02 maj 2019

Skladno s 25. členom Uredbe o delovanju trga z zemeljskim plinom je bila objavljena povprečna mesečna zgornja kurilnost zemeljskega plina za mesec april 2019.

Desetletni razvojni načrt prenosnega plinovodnega omrežja za obdobje 2020 - 2029 - posvetovalni dokument

10 april 2019

Operater prenosnega sistema, v skladu z drugim odstavkom 200. člena Energetskega zakona (EZ-1, Ur. l. RS, št. 17/14, 81/15), med 10. aprilom in 10. majem 2019 vabi predstavnike zainteresirane javnosti k dajanju komentarjev, predlogov ali dopolnitev k osnutku Desetletnega razvojnega načrta prenosnega plinovodnega omrežja za obdobje 2020 - 2029.

Povprečna mesečna zgornja kurilnost za marec 2019

02 april 2019

Skladno s 25. členom Uredbe o delovanju trga z zemeljskim plinom je bila objavljena povprečna mesečna zgornja kurilnost zemeljskega plina za mesec marec 2019.

Povprečna mesečna zgornja kurilnost za februar 2019

02 marec 2019

Skladno s 25. členom Uredbe o delovanju trga z zemeljskim plinom je bila objavljena povprečna mesečna zgornja kurilnost zemeljskega plina za mesec februar 2019.

Povprečna mesečna zgornja kurilnost za januar 2019

02 februar 2019

Skladno s 25. členom Uredbe o delovanju trga z zemeljskim plinom je bila objavljena povprečna mesečna zgornja kurilnost zemeljskega plina za mesec januar 2019.

Povprečna mesečna zgornja kurilnost za december 2018

02 januar 2019

Skladno s 25. členom Uredbe o delovanju trga z zemeljskim plinom je bila objavljena povprečna mesečna zgornja kurilnost zemeljskega plina za mesec december 2018.

Zagotovljene prenosne zmogljivosti na vstopni točki Rogatec

01 januar 2019

S 1. 1. 2019 smo Plinovodi d.o.o. in sosednji operater prenosnega sistema Plinacro d.o.o. na mejni vstopni točki Rogatec pričeli z dodeljevanjem zagotovljenih vstopnih prenosnih zmogljivosti z objavo dražb na spletni rezervacijski platformi PRISMA. Vsi dodatni tehnični podatki so dostopni na naši spletni strani in na spletni rezervacijski platformi PRISMA.

 

PLINOVODI d.o.o.

Povezani z energijo

Nadgradnja spletne strani

28 december 2018

Obveščamo vas, da bomo predvidoma v četrtek, 3. 1. 2019, nadgradili internetno stran.

Prekinitev prenosa zemeljskega plina za odjemalce v Logatcu dne 5.12 2018

06 december 2018

6. december 2018, 4:30

Obveščamo vas, da so bili ob 3:00 odpravljeni razlogi za prekinitev in v Logatcu je bil ponovno vzpostavljen prenos zemeljskega plina iz prenosnega omrežja.

5. december 2018, 21:00

Obveščamo vas, da se postopno vzpostavlja nadomestno napajanje z zemeljskim plinom za zaščitene odjemalce v kraju Logatec. Hkrati poteka odprava razlogov za prekinitev. Ponovni prenos iz prenosnega omrežja bo vzpostavljen v najkrajšem možnem času, predvidoma v današnjih nočnih urah.

5. december 2018, 17:25

Vezano na predhodno informacijo vas dodatno obveščamo, da bo predvidoma od 19. ure dalje zagotovljeno nadomestno napajanje z zemeljskim plinom za zaščitene odjemalce v kraju Logatec. Pričakujemo, da bomo razloge za prekinitev odpravili v najkrajšem možnem času, predvidoma v današnjih nočnih urah.

5. december 2018, 15:00

Obveščamo vas, da je pri vzdrževalnih delih na prenosnem sistemu, na veji plinovoda za Logatec, danes ob 13:48 prišlo do prekinitve prenosa za odjemalce v kraju Logatec. Primer obravnavamo urgentno z namenom čimprejšnje ponovne vzpostavitve prenosa.
Hkrati se ureja nadomestno napajanje za široko potrošnjo.
O situaciji bo sistemski operater sproti obveščal na svoji spletni strani.

Desetletni razvojni načrt prenosnega plinovodnega omrežja za obdobje 2019 – 2028

04 december 2018

Agencija za energijo je dne 26.11.2018 izdala soglasje št. 111-8/2018-22/245 k Desetletnemu razvojnemu načrtu prenosnega plinovodnega omrežja za obdobje 2019 – 2028.

Dokumenti:

Povprečna mesečna zgornja kurilnost za november 2018

02 december 2018

Skladno s 25. členom Uredbe o delovanju trga z zemeljskim plinom je bila objavljena povprečna mesečna zgornja kurilnost zemeljskega plina za mesec november 2018.

Povprečna mesečna zgornja kurilnost za oktober 2018

02 november 2018

Skladno s 25. členom Uredbe o delovanju trga z zemeljskim plinom je bila objavljena povprečna mesečna zgornja kurilnost zemeljskega plina za mesec oktober 2018.

Poročilo o oceni povpraševanja za razširitvene prenosne zmogljivosti na povezovalni točki med Slovenijo in Madžarsko

29 oktober 2018

Slovenski in madžarski operater prenosnega sistema zemeljskega plina, Plinovodi d.o.o. in FGSZ Ltd, sta izvedla zbiranje nezavezujočih ponudb za razširitvene prenosne zmogljivosti na povezovalni točki med Slovenijo in Madžarsko. Po zaključenem zbiranju ponudb, je bilo v skladu z 26. do 28. členom Uredbe Komisije (EU) 2017/459 o oblikovanju kodeksa omrežja za mehanizme za dodeljevanje zmogljivosti v prenosnih sistemih plina, pripravljeno in objavljeno skupno poročilo za mejno povezovalno točko Tornyiszentmiklós/Pince. PLINOVODI d.o.o. Povezani z energijo

Povprečna mesečna zgornja kurilnost za september 2018

02 oktober 2018

Skladno s 25. členom Uredbe o delovanju trga z zemeljskim plinom je bila objavljena povprečna mesečna zgornja kurilnost zemeljskega plina za mesec september 2018.

Strokovno srečanje Slovenski plinski trg v regiji (2)

19 september 2018

V družbi Plinovodi d.o.o. se zavedamo aktivne vpetosti slovenskega plinskega trga v širše, regionalno dogajanje in prav zaradi tega smo v sredo, 12. septembra 2018 priredili sedmo, že tradicionalno strokovno srečanje pod naslovom »Slovenski plinski trg v regiji«. Namen srečanja je poudariti pomen učinkovitega trga zemeljskega plina, sedanjo in prihodno vlogo zemeljskega plina ter zadostnost in razvoj infrastrukture. Aktualnost in zanimivost navedenih tem je več kot 120 udeležencev potrdilo s svojo prisotnostjo. Z obiskom ali aktivnim sodelovanjem so nas počastili visoki državni predstavniki Madžarske in Italije, predstavniki ACER in energetskih regulatorjev, predstavniki vseh sosednjih operaterjev prenosnih sistemov ter sodelavci inštituta za energetske raziskave REKK. Poleg vabljenih govorcev in predstavnikov družbe Plinovodi d.o.o. je k odmevnosti srečanja pomembno prispevala tudi raznolikost prisotnih, saj je strokovno srečanje ponovno pritegnilo  uporabnike sistema, dobavitelje zemeljskega plina, nosile bilančnih skupin, uporabnike zemeljskega plina oziroma širšo javnost ter predstavnike medijev.

Slovenski plinski trg v regiji

19 september 2018
V družbi Plinovodi d.o.o. se zavedamo pomembnosti aktivne vpetosti slovenskega plinskega trga v širše, regionalno dogajanje in s tem namenom smo v sredo, 4. aprila 2018 priredili tradicionalno spomladansko strokovno srečanje pod naslovom »Slovenski plinski trg v regiji«. Namen srečanja je poudariti pomembnost učinkovitega trga zemeljskega plina, sedanjo in prihodno vlogo zemeljskega plina ter zadostnost in razvoj infrastrukture. Pomembnost in zanimivost navedenih tem je več kot 140 udeležencev potrdilo s svojo prisotnostjo na srečanju. Z obiskom in aktivnim sodelovanjem so nas počastili visoki državni predstavniki Slovenije, Madžarske in Italije, predstavniki sosednjih operaterjev prenosnega sistema italijanskega Snam Rete Gas in madžarskega FGSZ, madžarski predstavnik operaterja skladišč zemeljskega plina Magyar Földgáztároló, predstavniki Agencije za energijo kot nacionalnega energetskega regulatorja ter madžarskega inštituta za energetske raziskave REKK in Inštituta Jožef Stefan. Poleg vabljenih govorcev in predstavnikov družbe Plinovodi d.o.o. je k odmevnosti srečanja pomembno prispevala tudi raznolikost prisotnih. Pridružili so se nam predstavniki združenja evropskih regulatorjev Acer, predstavniki uporabnikov sistema, dobaviteljev zemeljskega plina, nosilcev bilančnih skupin, predstavniki medijev in drugih deležnikov na trgu zemeljskega plina ter širše javnosti. Več o dogodku, si lahko ogledate na povezavi »Strokovno srečanje«.