/ Drugo / Javna naročila


Javna naročila

Naročite se

Dograditev omrežne, komunikacijske in strežniške infrastrukture ter dobava računalniške opreme za potrebe PIS za obdobje treh let
Številka javnega naročila : JN005604/2019-E01
Kontakt : Matej Zagožen (01 58 20 729)
Razpisna dokumentacija
Rok oddaje ponudbe : 12.sep.2019
Posodobitev Microsoft infrastrukture v obdobju 2020-2022
Številka javnega naročila : JN005370/2019-W01
Kontakt : Matej Zagožen (01 58 20 729)
Razpisna dokumentacija
Rok oddaje ponudbe : 28.avg.2019
Nadgradnja brezprekinitvenega napajalnega sistema za nadzorni sistem SCADA, na mejni merilno-regulacijski postaji (MMRP) Ceršak in merilno-regulacijskih postajah (MRP-jih) v letih 2019 in 2020
Številka javnega naročila : JN005505/2019-W01
Kontakt : Matej Zagožen (01 58 20 729)
Razpisna dokumentacija
Rok oddaje ponudbe : 28.avg.2019
Nabava osebne varovalne opreme za obdobje treh let
Številka javnega naročila : JN005504/2019-W01
Kontakt : Matej Zagožen (01 58 20 729)
Razpisna dokumentacija
Rok oddaje ponudbe : 28.avg.2019
Vzdrževanje dokumentnega sistema in platforme EASY za obdobje treh let
Številka javnega naročila : JN005599/2019-W01
Kontakt : Matej Zagožen (01 58 20 729)
Razpisna dokumentacija
Rok oddaje ponudbe : 28.avg.2019
Izvedba meritev na strelovodnem sistemu in elektro inštalacijah z odpravo ugotovljenih neustreznosti za obdobje štirih let
Številka javnega naročila : JN004539/2019-W01
Kontakt : Matic Wallas (01 582 07 28)
Razpisna dokumentacija
Rok oddaje ponudbe : 22.jul.2019
Nakup zemeljskega plina za potrebe lastne rabe ter nakup in/ali prodaja zemeljskega plina za potrebe uravnoteženja prenosnega sistema zemeljskega plina za obdobje plinskega leta od 1. 10. 2019 (6:00) do 1. 10. 2020 (6:00)
Številka javnega naročila : JN003884/2019-E01
Kontakt : Matic Wallas (01 582 07 28)
Razpisna dokumentacija
Rok oddaje ponudbe : 08.jul.2019
Analiza proizvodnje obnovljivega plina iz lesne biomase in njegovo injeciranje v prenosno plinovodno omrežje
Številka javnega naročila : JN003760/2019-W01
Kontakt : Matic Wallas (01 582 07 28)
Razpisna dokumentacija
Rok oddaje ponudbe : 19.jun.2019
Obnova in nadgradnja naprav instrumentacije, regulacije ter telemetrije na MRP in MMRP za obdobje treh let
Številka javnega naročila : JN003368/2019-W01
Kontakt : Matej Zagožen (01 582 07 29)
Razpisna dokumentacija
Rok oddaje ponudbe : 10.jun.2019
Gradnja prenosnega plinovoda M5/R51 Vodice - TE-TOL
Številka javnega naročila : JN002103/2019-E01
Kontakt : Matej Zagožen (01 582 07 29)
Opomba : Ponudbeni predračun, ITS in PZI so na voljo na naslednji spletni strani: https://drive.google.com/drive/folders/1pzWbPUs8leiy_-tSkh1b7aeZ9qu9tfVh
Razpisna dokumentacija
Rok oddaje ponudbe : 08.maj.2019
Izvajanje nadzora po Gradbenem zakonu za projekte iz aktualnega Desetletnega razvojnega načrta prenosnega plinovodnega omrežja
Številka javnega naročila : JN002272/2019-W01
Kontakt : Matej Zagožen (01 582 07 29)
Razpisna dokumentacija
Rok oddaje ponudbe : 06.maj.2019
Izvedba ojačitev plinovoda s kompozitnim ovojem, epoksi objemko ali izrezom cevi, odprava stikov plinovoda z zaščitno cevjo ter izvedba neporušnih pregledov
Številka javnega naročila : JN001609/2019-E01
Kontakt : Matej Zagožen (01 582 07 29)
Razpisna dokumentacija
Rok oddaje ponudbe : 22.apr.2019
Pregled opreme pod tlakom z metodo meritev akustičnih emisij za obdobje treh let
Številka javnega naročila : JN001959/2019-W01
Kontakt : Matic Wallas (01 582 07 28)
Razpisna dokumentacija
Rok oddaje ponudbe : 19.apr.2019
Obnova in preureditev rezervnega napajanja za obdobje treh let
Številka javnega naročila : JN001905/2019-W01
Kontakt : Matej Zagožen (01 582 07 29)
Razpisna dokumentacija
Rok oddaje ponudbe : 16.apr.2019
Čiščenje poslovnih prostorov za obdobje štirih let
Številka javnega naročila : JN001564/2019-W01
Kontakt : Matej Zagožen (01 582 07 29)
Razpisna dokumentacija
Rok oddaje ponudbe : 15.apr.2019
Dobava plinskih zapornih armatur za potrebe izvajanja vzdrževalnih aktivnosti na prenosnem sistemu zemeljskega plina za obdobje štirih let
Številka javnega naročila : JN001748/2019-W01
Kontakt : Matic Wallas (01 582 07 28)
Razpisna dokumentacija
Rok oddaje ponudbe : 11.apr.2019
Nadgradnja sistema katodne zaščite plinovodnega sistema za obdobje treh let
Številka javnega naročila : JN001549/2019-W01
Kontakt : Matej Zagožen (01 582 07 29)
Razpisna dokumentacija
Rok oddaje ponudbe : 09.apr.2019
Organizacija letalskih prevozov in dobava letalskih vozovnic za obdobje treh let
Številka javnega naročila : JN001196/2019-W01
Kontakt : Matej Zagožen (01 582 07 29)
Razpisna dokumentacija
Rok oddaje ponudbe : 26.mar.2019
Storitev izvajanja zračnih pregledov koridorjev prenosnih plinovodov (1)
Številka javnega naročila : JN000412/2019-W01
Kontakt : Matic Wallas (01 582 07 28)
Razpisna dokumentacija
Rok oddaje ponudbe : 15.feb.2019
Gradnja prenosnega plinovoda M5/R51 Vodice – TE-TOL
Številka javnega naročila : JN008337/2018-E01
Kontakt : Matej Zagožen (01 582 07 29)
Opomba : Celotni popis del z grafičnimi in slikovnimi prilogami je zaradi velikosti datotek na voljo na sedežu naročnika pri g. Mihu Lokarju, e-mail: miha.lokar@plinovodi.si.
Rok oddaje ponudbe : 15.jan.2019
;