/ Drugo / Javna naročila


Javna naročila

Naročite se

Nakup zemeljskega plina za potrebe lastne rabe ter nakup in/ali prodaja zemeljskega plina za potrebe uravnoteženja prenosnega sistema zemeljskega plina za obdobje plinskega leta od 1. 10. 2019 (6:00) do 1. 10. 2020 (6:00)
Številka javnega naročila : JN003884/2019-E01
Kontakt : Matic Wallas (01 582 07 28)
Razpisna dokumentacija
Rok oddaje ponudbe : 08.jul.2019
Analiza proizvodnje obnovljivega plina iz lesne biomase in njegovo injeciranje v prenosno plinovodno omrežje
Številka javnega naročila : JN003760/2019-W01
Kontakt : Matic Wallas (01 582 07 28)
Razpisna dokumentacija
Rok oddaje ponudbe : 19.jun.2019
Obnova in nadgradnja naprav instrumentacije, regulacije ter telemetrije na MRP in MMRP za obdobje treh let
Številka javnega naročila : JN003368/2019-W01
Kontakt : Matej Zagožen (01 582 07 29)
Razpisna dokumentacija
Rok oddaje ponudbe : 10.jun.2019
Gradnja prenosnega plinovoda M5/R51 Vodice - TE-TOL
Številka javnega naročila : JN002103/2019-E01
Kontakt : Matej Zagožen (01 582 07 29)
Opomba : Ponudbeni predračun, ITS in PZI so na voljo na naslednji spletni strani: https://drive.google.com/drive/folders/1pzWbPUs8leiy_-tSkh1b7aeZ9qu9tfVh
Razpisna dokumentacija
Rok oddaje ponudbe : 08.maj.2019
Izvajanje nadzora po Gradbenem zakonu za projekte iz aktualnega Desetletnega razvojnega načrta prenosnega plinovodnega omrežja
Številka javnega naročila : JN002272/2019-W01
Kontakt : Matej Zagožen (01 582 07 29)
Razpisna dokumentacija
Rok oddaje ponudbe : 06.maj.2019
Izvedba ojačitev plinovoda s kompozitnim ovojem, epoksi objemko ali izrezom cevi, odprava stikov plinovoda z zaščitno cevjo ter izvedba neporušnih pregledov
Številka javnega naročila : JN001609/2019-E01
Kontakt : Matej Zagožen (01 582 07 29)
Razpisna dokumentacija
Rok oddaje ponudbe : 22.apr.2019
Pregled opreme pod tlakom z metodo meritev akustičnih emisij za obdobje treh let
Številka javnega naročila : JN001959/2019-W01
Kontakt : Matic Wallas (01 582 07 28)
Razpisna dokumentacija
Rok oddaje ponudbe : 19.apr.2019
Obnova in preureditev rezervnega napajanja za obdobje treh let
Številka javnega naročila : JN001905/2019-W01
Kontakt : Matej Zagožen (01 582 07 29)
Razpisna dokumentacija
Rok oddaje ponudbe : 16.apr.2019
Čiščenje poslovnih prostorov za obdobje štirih let
Številka javnega naročila : JN001564/2019-W01
Kontakt : Matej Zagožen (01 582 07 29)
Razpisna dokumentacija
Rok oddaje ponudbe : 15.apr.2019
Dobava plinskih zapornih armatur za potrebe izvajanja vzdrževalnih aktivnosti na prenosnem sistemu zemeljskega plina za obdobje štirih let
Številka javnega naročila : JN001748/2019-W01
Kontakt : Matic Wallas (01 582 07 28)
Razpisna dokumentacija
Rok oddaje ponudbe : 11.apr.2019
Nadgradnja sistema katodne zaščite plinovodnega sistema za obdobje treh let
Številka javnega naročila : JN001549/2019-W01
Kontakt : Matej Zagožen (01 582 07 29)
Razpisna dokumentacija
Rok oddaje ponudbe : 09.apr.2019
Organizacija letalskih prevozov in dobava letalskih vozovnic za obdobje treh let
Številka javnega naročila : JN001196/2019-W01
Kontakt : Matej Zagožen (01 582 07 29)
Razpisna dokumentacija
Rok oddaje ponudbe : 26.mar.2019
Storitev izvajanja zračnih pregledov koridorjev prenosnih plinovodov (1)
Številka javnega naročila : JN000412/2019-W01
Kontakt : Matic Wallas (01 582 07 28)
Razpisna dokumentacija
Rok oddaje ponudbe : 15.feb.2019
Gradnja prenosnega plinovoda M5/R51 Vodice – TE-TOL
Številka javnega naročila : JN008337/2018-E01
Kontakt : Matej Zagožen (01 582 07 29)
Opomba : Celotni popis del z grafičnimi in slikovnimi prilogami je zaradi velikosti datotek na voljo na sedežu naročnika pri g. Mihu Lokarju, e-mail: miha.lokar@plinovodi.si.
Rok oddaje ponudbe : 15.jan.2019
Obnova strelovodnega sistema in elektro priključkov na merilno-regulacijskih postajah za obdobje štirih let
Številka javnega naročila : JN008566/2018-W01
Kontakt : Matic Wallas (01 582 07 28)
Razpisna dokumentacija
Rok oddaje ponudbe : 14.jan.2019
Vzdrževanje strežniške, komunikacijske, omrežne ter druge strojne opreme in licenčne programske opreme PIS za obdobje 2019 do 2021
Številka javnega naročila : JN008562/2018-W01
Kontakt : Matej Zagožen (01 582 07 29)
Razpisna dokumentacija
Rok oddaje ponudbe : 27.dec.2018
Vzdrževanje naprav instrumentacije, regulacije in telemetrije na prenosnem sistemu zemeljskega plina za obdobje treh let
Številka javnega naročila : JN005872/2018-W01
Kontakt : Matej Zagožen (01 582 07 29)
Razpisna dokumentacija
Rok oddaje ponudbe : 18.sep.2018
Dobava službenih vozil
Številka javnega naročila : JN006056/2018-W01
Kontakt : Matej Zagožen (01 582 07 29)
Razpisna dokumentacija
Rok oddaje ponudbe : 17.sep.2018
Nakup zemeljskega plina za potrebe lastne rabe ter nakup in/ali prodaja zemeljskega plina za potrebe uravnoteženja prenosnega sistema zemeljskega plina za obdobje plinskega leta od 1. 10. 2018 (6:00) do 1. 10. 2019 (6:00)
Številka javnega naročila : JN004463/2018-E01
Kontakt : Matej Zagožen (01 582 07 29)
Razpisna dokumentacija
Rok oddaje ponudbe : 02.avg.2018
Nabava potrošnega materiala za vzdrževanje na prenosnem plinovodnem sistemu za obdobje treh let
Številka javnega naročila : JN002612/2018-W01
Kontakt : Matej Zagožen (01 582 07 29)
Razpisna dokumentacija
Rok oddaje ponudbe : 09.maj.2018
;