Transparentnost

V skladu z Uredbo ES št. 715/2009 OPS Plinovodi objavlja naslednje podatke:

Poglavje Uredbe Opis Povezava
3.1.2 a) Opis različnih storitev in njihovih stroškov Dostop
Stroški omrežnine
3.1.2 b) Pogodbe o prenosu in drugi povezani dokumenti Dostop
3.1.2 c) Sistemska obratovanla navodila in druge posebnosti Sistemska obratovalna navodila za prenos zemeljskega plina
Pogodba o prenosu
3.1.2 d) Usklajeni postopki uporabe prenosnega sistema Zakonodajni okvir
3.1.2 e) Določila dodeljevanje prenosnih zmogljivosti, postopki upravljanja pogodbene prezasedenosti, določila proti kopičenju prenosnih zmogljivosti in določila ponovne uporabe prenosnih zmogljivosti Zakonodajni okvir
Zahteva za prenos
Pogodba o prenosu
3.1.2 f) Delovanje sekundarnega trga Sekundarni trg zmogljivosti
3.1.2 g) Delovanje izravnalanega trga Bilančna skupina
3.1.2. h) Pravila izravnalnega trga in tolerance Bilančna skupina
3.1.2 i) Opis prenosnega sistema, relevantne točke in sosednji operaterji prenosnih sistemov Za uporabnike
3.1.2 j) Priključitev na prenosni sistem zemeljskega plina Priključitev
3.1.2 k) Načrt nujnih ukrepov Načrt nujnih ukrepov
3.1.2 m) Opis metode za izračun tehnične zmogljivosti prenosnega sistema zemeljskega plina Metodologija za določitev maksimalne tehnične zmogljivosti
3.3. Prenosne zmogljivosti, kalorična vrednost, nominacije in renominacije, reallizirani fizični pretoki Informacije o omrežju
3.3. Načrtovane in realizirane prekinitve Obdobja za vzdrževanje
3.4. Informacije o delovanju sekundarnega trga Sekundarni trg zmogljivosti
3.4. Količina zemeljskega plina v prenosnem sistemu in napovedi Izravnava odstopanj
3.4. Uporabniku prijazen instrument za izračun stroškov uporabe prenosnega sistema Izračun stroškov omrežnine