Politika upravljanja

Poslovodstvo in nadzorni svet družbe Plinovodi d.o.o. sta sprejela politiko upravljanja družbe. Politika upravljanja določa poglavitne usmeritve upravljanja družbe, z njenim sprejetjem se poslovodstvo in nadzorni svet družbe zavezujeta ter javno razkrivata, kako bosta vodila in nadzirala družbo, vse pa upoštevaje zastavljene dolgoročne cilje družbe in zakonodajne ter statutarne določbe.

Dokument