Zakonodajni okvir

Operater prenosnega sistema deluje v skladu z zakonodajo. Najpomembnejši akti so navedeni v nadaljevanju.

Pravo Evropske unije

Zakoni

Podzakonski akti

Akti Agencije za energijo in operaterja sistema