Vodstvo

Družbo vodi in zastopa poslovodstvo družbe.

 • Glavni direktor: Marjan Eberlinc, univ.dipl.inž.str.
 • Namestnica glavnega direktorja: mag. Sarah Jezernik, univ.dipl.ekon.

Nadzorni svet družbe sestavljajo:

  • Tibor Šimonka, predsednik
  • Danijel Levičar
  • Boštjan Napast
  • Miran Jug
  • Aleš Šuštar
  • Rok Vozel

   Družba je organizirana po prikazani organizacijski shemi.

   Organizacijska shema družbe