Vodstvo

Družbo vodi in zastopa poslovodstvo družbe.

  • Glavni direktor: Marjan Eberlinc, univ.dipl.inž.str.
  • Namestnica glavnega direktorja: mag. Sarah Jezernik, univ.dipl.ekon.

Nadzorni svet družbe sestavljajo:

  • Tibor Šimonka, predsednik
  • Peter Grašek, namestnik predsednika
  • Jože Dimnik
  • Alojz Kovše
  • Aleš Šuštar
  • Rok Vozel

Družba je organizirana po prikazani organizacijski shemi.

Organizacijska shema družbe