Osebna izkaznica

Naziv družbe: PLINOVODI, Družba za upravljanje s prenosnim sistemom, d.o.o.
Skrajšan naziv družbe: PLINOVODI d.o.o.
Naslov: Cesta Ljubljanske brigade 11b,
p.p. 3720, 1001 Ljubljana
Telefon: +386 (0)1 5820 700
Telefaks: +386 (0)1 5820 701
E-pošta: info@plinovodi.si
URL: www.plinovodi.si
Registracija: Družba je vpisana v sodni register Okrožnega sodišča v Ljubljani, vl. št. 13968700.
Organi: Skupščina: en družbenik, 100% lastniški delež družbe Plinhold d.o.o.
Nadzorni svet: predsednik Nadzornega sveta je Tibor Šimonka
Glavni direktor: Marjan Eberlinc
Namestnica glavnega direktorja: Sarah Jezernik
Glavni direktor in namestnica glavnega direktorja zastopata družbo skupno.
Šifra dejavnosti: 49.500 Cevovodni transport
Certifikat za operaterja prenosnega sistema: Agencija za energijo je 11. julija 2012 izdala odločbo o certificiranju št. 533-100/2011-20/134, s katero je bilo ugotovljeno, da družba Plinovodi, d.o.o., izpolnjuje vse zahteve za izvajanje nalog neodvisnega operaterja prenosnega sistema zemeljskega plina. Odločba je postala dokončna 16. julija 2012.
Dne 25.10.2012 je Vlada Republike Slovenije imenovala družbo Plinovodi d.o.o. za operaterja prenosnega sistema zemeljskega plina.
Osnovni kapital: 98.733.790,00 EUR
Matična številka: 1954288000
ID št. za DDV: SI31378285
TRR poslovni račun: SI56 02923-0254424156 odprt pri Novi Ljubljanski banki d.d., Ljubljana
SI56 03100-1002465515 odprt pri SKB d.d., Ljubljana
Okoljski certifikat: ISO 14001:2004 za ravnanje z okoljem