Obvestila

Naročite se
 1. Javna obravnava osnutka besedila Akta o spremembah in dopolnitvah Metodologije za prognoziranje ne dnevno merjenih prevzemov uporabnikov omrežja zemeljskega plina

  Operater prenosnega sistema, v skladu z dobro prakso in priporočili evropske energetske zakonodaje, vabi predstavnike zainteresirane javnosti, k dajanju pripomb, predlogov ali dopolnitev k osnutku besedila Akta o spremembah in dopolnitvah Metodologije za prognoziranje ne dnevno merjenih prevzemov uporabnikov omrežja zemeljskega plina.

  Vabimo vas, da svoje pripombe in predloge (ki naj vsebujejo naziv predlagatelja; številko člena, za katerega se predlaga dopolnitev; vsebino pripombe in predlog spremenjenega besedila; utemeljitev) v obliki priložene tabele pošljete do vključno

  3. julija 2018

  na naslov: Plinovodi d.o.o., Cesta Ljubljanske brigade 11b, p.p. 3720, 1001 Ljubljana ali v elektronski obliki na naslov SKR@plinovodi.si.

  Prilogi:

   

 2. Akt o določitvi tarifnih postavk omrežnine za prenosni sistem zemeljskega plina

  Na podlagi Energetskega zakona, Akta o metodologiji za določitev regulativnega okvira operaterja sistema zemeljskega plina, Akta o metodologiji za obračunavanje omrežnine za prenosni sistem zemeljskega plina in soglasja Agencije za energijo k regulativnemu okviru operaterja prenosnega sistema zemeljskega plina in k tarifnim postavkam omrežnine za regulativno obdobje od 1. januarja 2019 do 31. decembra 2019 je družba Plinovodi d.o.o. izdala Akt o določitvi tarifnih postavk omrežnine za prenosni sistem zemeljskega plina, ki je objavljen v Uradnem listu Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 37/18) in začne veljati 1. januarja 2019 in velja do 31. decembra 2019.

 3. Desetletni razvojni načrt prenosnega plinovodnega omrežja za obdobje 2019 – 2028 – posvetovalni dokument

  Operater prenosnega sistema, v skladu z drugim odstavkom 200. člena Energetskega zakona (EZ-1, Ur. l. RS, št. 17/14, 81/15), med 12. aprilom in 12. majem 2018 vabi predstavnike zainteresirane javnosti k dajanju komentarjev, predlogov ali dopolnitev k osnutku Desetletnega razvojnega načrta prenosnega plinovodnega omrežja za obdobje 2019 – 2028.

 4. Slovenski plinski trg v regiji

  V družbi Plinovodi d.o.o. se zavedamo pomembnosti aktivne vpetosti slovenskega plinskega trga v širše, regionalno dogajanje in s tem namenom smo v sredo, 4. aprila 2018 priredili tradicionalno spomladansko strokovno srečanje pod naslovom »Slovenski plinski trg v regiji«.

  Namen srečanja je poudariti pomembnost učinkovitega trga zemeljskega plina, sedanjo in prihodno vlogo zemeljskega plina ter zadostnost in razvoj infrastrukture. Pomembnost in zanimivost navedenih tem je več kot 140 udeležencev potrdilo s svojo prisotnostjo na srečanju.

  Z obiskom in aktivnim sodelovanjem so nas počastili visoki državni predstavniki Slovenije, Madžarske in Italije, predstavniki sosednjih operaterjev prenosnega sistema italijanskega Snam Rete Gas in madžarskega FGSZ, madžarski predstavnik operaterja skladišč zemeljskega plina Magyar Földgáztároló, predstavniki Agencije za energijo kot nacionalnega energetskega regulatorja ter madžarskega inštituta za energetske raziskave REKK in Inštituta Jožef Stefan.

  Poleg vabljenih govorcev in predstavnikov družbe Plinovodi d.o.o. je k odmevnosti srečanja pomembno prispevala tudi raznolikost prisotnih. Pridružili so se nam predstavniki združenja evropskih regulatorjev Acer, predstavniki uporabnikov sistema, dobaviteljev zemeljskega plina, nosilcev bilančnih skupin, predstavniki medijev in drugih deležnikov na trgu zemeljskega plina ter širše javnosti.

  Več o dogodku, si lahko ogledate na povezavi »Strokovno srečanje«.

 5. Strokovno srečanje Slovenski plinski trg v regiji

  Vabilo na Strokovno srečanje Slovenski plinski trg v regiji

  Dne 4. aprila 2018 vas vabiva na šesto srečanje uporabnikov našega prenosnega sistema, ki smo ga tokrat nadgradili z aktualnimi in pomembnimi temami. Slovenski plinski trg je vse bolj aktivno vpet v regionalno dogajanje, zaradi česar smo mu dodali zgornji naslov, pod katerim bomo prikazali zakonodajne novosti, povzeli stanje na trgu ter prikazali projekte, ki bodo po naši oceni prispevali k učinkovitejšem trgu ter zanesljivejši oskrbi.

  Na letošnjem dogodku so se nam pridružili kot aktivni udeleženci kolegi sosednjih operaterjev Snam Rete Gas in FGSZ.

  Okviren program srečanja

  8.30 – 9.00        Sprejem udeležencev

  9.00 – 9.15        Pozdravni nagovor poslovodstva

  9.15 – 10.45      Prvi del – novosti na področju plina v Sloveniji:

  • Novosti evropske in nacionalne zakonodaje
  • Informatizacija sklepanja pogodb o prenosu za izstopne zmogljivosti v RS
  • Trg z zemeljskim plinom v RS
  • Stanje na projektu Pripravljavec prognoz
  • Vprašanja in razprava.

  10.45 – 11.15    Odmor

  11.15 – 13.00    Drugi del – možnosti plina v nacionalni energetiki:

  • Sedanja in prihodnja vloga zemeljskega plina (Inštitut Jožef Štefan)
  • Zanesljivost oskrbe z zemeljskim plinom (Agencija za energijo)
  • Prispevek regulatorja (Agencija za energijo)
  • Predstavitev Desetletnega razvojnega načrta prenosnega plinovodnega omrežja za obdobje 2019-2028 (Plinovodi)
  • Vprašanja in razprava.

  13.00 – 14.00    Odmor za kosilo

  14.00 – 16.30    Tretji del – infrastruktura:

  • Nacionalna plinska energetika kot del nacionalne energetike – Energetski koncept Slovenije (Ministrstvo za infrastrukturo)
  • Regionalni plinski trg in smeri razvoja – Quo Vadis (Inštitut REKK)
  • Predstavitev Bidirectional gas route Italy – Slovenia – Hungary
   • FGSZ,
   • Snam Rete gas,
   • Plinovodi
  • Vprašanja in razprava.

  16.30 – 17.00    Sklep

  Prosimo, da potrdite svojo udeležbo najkasneje do srede, 28. marca 2018, na elektronski naslov: skr@plinovodi.si.

  Dogodek je brezplačen in bo potekal v sredo, 4. aprila 2018 v konferenčnih prostorih hotela Austria trend, Dunajska cesta 154, Ljubljana, https://www.austria-trend.at/sl/hotels/ljubljana.

  S sodelavci se veseliva vašega obiska,

   

  Glavni direktor

  Marjan Eberlinc, univ.dipl.inž.str.

   

  Namestnica glavnega direktorja

  mag. Sarah Jezernik, univ.dipl.ekon.

   

  Plinovodi d.o.o.

  Povezani z energijo