Obvestila

Naročite se
 1. Posodobitev sporazuma o povezovanju za povezovalno točko Rogatec

  Operater prenosnega sistema Plinovodi d.o.o. obvešča, da je v postopku posodobitve sporazuma o povezovanju (Interconnection Agreement) za povezovalno točko Rogatec, ki je bil sklenjen v junija 2014 in dopolnjen v aprilu 2016 z družbo Plinacro d.o.o., operaterjem prenosnega sistema na Hrvaškem, in postopek posodobitve izvaja skladno z določbami Uredbe komisije (EU) 2015/703 o vzpostavitvi kodeksa omrežja s pravili o medobratovalnosti in izmenjavi podatkov (INT NC).

  Posodobitve sporazuma vsebujejo:

  • vzpostavitev dvosmernega fizičnega pretoka na povezovalni točki Rogatec;
  • spremembe pri vsebinah za vzpostavitev novega para uporabnikov za postopek nominiranja (»shipper pair set up«);
  • spremembo vsebine vezane na obratovanje ob motnjah in v izrednih razmerah.

  Na sledeči povezavi se nahajajo poglavja iz sporazuma o povezovanju, ki obravnavajo posodobljene vsebine:

  V dokumentu so uporabljene sledeče okrajšave in definicije:

  • Direct Flow – pomeni komercialni in/ali fizični pretok plina skozi IP Rogatec v smeri iz Slovenije proti Hrvaški.
  • Reverse Flow – pomeni komercialni in/ali fizični pretok plina skozi IP Rogatec v smeri iz Hrvaške proti Sloveniji.
  • Shipper – pomeni uporabnik sistema (shipper) registriran pri družbi Plinovodi in/ali uporabnik sistema (shipper) registriran pri družbi Plinacro.
  • OBA – Operational Balancing Account / operativni izravnalni račun,
  • IP – povezovalna točka.

  V skladu z določili člena 4.2 INT NC imajo uporabniki sistema možnost posredovati svoje pripombe na elektronski naslov pso@plinovodi.si do 15. avgusta 2018.

 2. Strokovno srečanje Trg z zemeljskim plinom v Republiki Sloveniji

  Družba Plinovodi kot operater prenosnega sistema obvešča vse predstavnike uporabnikov sistema in zainteresirano javnost, da bo v sredo, 12. 9. 2018 potekalo že sedmo strokovno srečanje »Trg z zemeljskim plinom v Republiki Sloveniji«. Predstavniki operaterja prenosnega sistema bomo podali svoj pogled na novosti na trgu z zemeljskim plinom in k sodelovanju na srečanju povabili tudi druge udeležence trga z zemeljskim plinom.

  Podrobnejša vsebina in lokacija srečanja bo sporočena v drugi polovici avgusta.

  Vljudno vabljeni.

  Plinovodi d.o.o.

  Povezani z energijo

 3. Informacija o vzdrževalnih delih na avstrijskem prenosnem sistemu

  Operater prenosnega sistema, družba Plinovodi d.o.o., obvešča uporabnike prenosnega sistema, da sta avstrijska operaterja prenosnih sistemov Gas Connect Austria GmbH (v nadaljevanju: GCA) in Trans Austria Gasleitung GmbH (v nadaljevanju: TAG) objavila seznam vzdrževalnih del in omejitve prenosnih zmogljivosti na posameznih relevantnih točkah, ki so posledica vzdrževalnih del na avstrijskem prenosnem plinovodu TAG in SOL. Zaradi omenjenih planiranih vzdrževalnih del bo zmanjšan prenos v avstrijskem prenosnem sistemu in tudi na avstrijski mejni točki Murfeld–Exit.

  Iz objavljenih podatkov o omejitvah prenosnih zmogljivosti na avstrijskem prenosnem sistemu je razvidno, da bodo največje omejitve prenosa preko mejne povezovalne točke Murfeld/Ceršak v obdobju od 31.7.2018 (6:00) do 2.8.2018 (16:00), v katerem GCA predvideva 100% redukcijo zagotovljenih zmogljivosti na točki Murfeld-Exit. Podatki o omejitvah so objavljeni tudi na spletnih straneh družbe Plinovodi d.o.o. pod rubriko »Obdobja za vzdrževanje«.

  Nosilce bilančnih skupin (uporabnike sistema) prosimo, da upoštevajo navedene podatke o zmanjšanju prenosnih zmogljivosti pri svojih napovedih prenosa zemeljskega plina za povezovalno točko Murfeld/Ceršak in količine uskladijo s svojim dobaviteljem na avstrijski strani. Vse nosilce bilančnih skupin tudi prosimo, da za navedene plinske dni skrbijo za usklajenost skupnih dnevnih napovedanih količin na izstopnih točkah s skupnimi dnevnimi napovedanimi količinami na vstopnih točkah.

 4. Javna obravnava osnutka besedila Akta o spremembah in dopolnitvah Metodologije za prognoziranje ne dnevno merjenih prevzemov uporabnikov omrežja zemeljskega plina

  Operater prenosnega sistema, v skladu z dobro prakso in priporočili evropske energetske zakonodaje, vabi predstavnike zainteresirane javnosti, k dajanju pripomb, predlogov ali dopolnitev k osnutku besedila Akta o spremembah in dopolnitvah Metodologije za prognoziranje ne dnevno merjenih prevzemov uporabnikov omrežja zemeljskega plina.

  Vabimo vas, da svoje pripombe in predloge (ki naj vsebujejo naziv predlagatelja; številko člena, za katerega se predlaga dopolnitev; vsebino pripombe in predlog spremenjenega besedila; utemeljitev) v obliki priložene tabele pošljete do vključno

  3. julija 2018

  na naslov: Plinovodi d.o.o., Cesta Ljubljanske brigade 11b, p.p. 3720, 1001 Ljubljana ali v elektronski obliki na naslov SKR@plinovodi.si.

  Prilogi:

   

 5. Akt o določitvi tarifnih postavk omrežnine za prenosni sistem zemeljskega plina

  Na podlagi Energetskega zakona, Akta o metodologiji za določitev regulativnega okvira operaterja sistema zemeljskega plina, Akta o metodologiji za obračunavanje omrežnine za prenosni sistem zemeljskega plina in soglasja Agencije za energijo k regulativnemu okviru operaterja prenosnega sistema zemeljskega plina in k tarifnim postavkam omrežnine za regulativno obdobje od 1. januarja 2019 do 31. decembra 2019 je družba Plinovodi d.o.o. izdala Akt o določitvi tarifnih postavk omrežnine za prenosni sistem zemeljskega plina, ki je objavljen v Uradnem listu Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 37/18) in začne veljati 1. januarja 2019 in velja do 31. decembra 2019.