Obvestila

Naročite se
 1. Prekinitev prenosa zemeljskega plina za odjemalce v Logatcu dne 5.12 2018

   

  6. december 2018, 4:30

  Obveščamo vas, da so bili ob 3:00 odpravljeni razlogi za prekinitev in v Logatcu je bil ponovno vzpostavljen prenos zemeljskega plina iz prenosnega omrežja.

  5. december 2018, 21:00

  Obveščamo vas, da se postopno vzpostavlja nadomestno napajanje z zemeljskim plinom za zaščitene odjemalce v kraju Logatec. Hkrati poteka odprava razlogov za prekinitev. Ponovni prenos iz prenosnega omrežja bo vzpostavljen v najkrajšem možnem času, predvidoma v današnjih nočnih urah.

  5. december 2018, 17:25

  Vezano na predhodno informacijo vas dodatno obveščamo, da bo predvidoma od 19. ure dalje zagotovljeno nadomestno napajanje z zemeljskim plinom za zaščitene odjemalce v kraju Logatec. Pričakujemo, da bomo razloge za prekinitev odpravili v najkrajšem možnem času, predvidoma v današnjih nočnih urah.

  5. december 2018, 15:00

  Obveščamo vas, da je pri vzdrževalnih delih na prenosnem sistemu, na veji plinovoda za Logatec, danes ob 13:48 prišlo do prekinitve prenosa za odjemalce v kraju Logatec. Primer obravnavamo urgentno z namenom čimprejšnje ponovne vzpostavitve prenosa.
  Hkrati se ureja nadomestno napajanje za široko potrošnjo.
  O situaciji bo sistemski operater sproti obveščal na svoji spletni strani.

 2. Desetletni razvojni načrt prenosnega plinovodnega omrežja za obdobje 2019 – 2028

  Agencija za energijo je dne 26.11.2018 izdala soglasje št. 111-8/2018-22/245 k Desetletnemu razvojnemu načrtu prenosnega plinovodnega omrežja za obdobje 2019 – 2028.

  Dokumenti:

 3. Povprečna mesečna zgornja kurilnost za november 2018

  Skladno s 25. členom Uredbe o delovanju trga z zemeljskim plinom je bila objavljena povprečna mesečna zgornja kurilnost zemeljskega plina za mesec november 2018.

 4. Povprečna mesečna zgornja kurilnost za oktober 2018

  Skladno s 25. členom Uredbe o delovanju trga z zemeljskim plinom je bila objavljena povprečna mesečna zgornja kurilnost zemeljskega plina za mesec oktober 2018.

 5. Poročilo o oceni povpraševanja za razširitvene prenosne zmogljivosti na povezovalni točki med Slovenijo in Madžarsko

  Slovenski in madžarski operater prenosnega sistema zemeljskega plina, Plinovodi d.o.o. in FGSZ Ltd, sta izvedla zbiranje nezavezujočih ponudb za razširitvene prenosne zmogljivosti na povezovalni točki med Slovenijo in Madžarsko. Po zaključenem zbiranju ponudb, je bilo v skladu z 26. do 28. členom Uredbe Komisije (EU) 2017/459 o oblikovanju kodeksa omrežja za mehanizme za dodeljevanje zmogljivosti v prenosnih sistemih plina, pripravljeno in objavljeno skupno poročilo za mejno povezovalno točko Tornyiszentmiklós/Pince .

  PLINOVODI d.o.o.

  Povezani z energijo