Obvestila

Naročite se
 1. Povprečna mesečna zgornja kurilnost za september 2018

  Skladno s 25. členom Uredbe o delovanju trga z zemeljskim plinom je bila objavljena povprečna mesečna zgornja kurilnost zemeljskega plina za mesec september 2018.

 2. Strokovno srečanje Slovenski plinski trg v regiji

  V družbi Plinovodi d.o.o. se zavedamo aktivne vpetosti slovenskega plinskega trga v širše, regionalno dogajanje in prav zaradi tega smo v sredo, 12. septembra 2018 priredili sedmo, že tradicionalno strokovno srečanje pod naslovom »Slovenski plinski trg v regiji«.

  Namen srečanja je poudariti pomen učinkovitega trga zemeljskega plina, sedanjo in prihodno vlogo zemeljskega plina ter zadostnost in razvoj infrastrukture. Aktualnost in zanimivost navedenih tem je več kot 120 udeležencev potrdilo s svojo prisotnostjo.

  Z obiskom ali aktivnim sodelovanjem so nas počastili visoki državni predstavniki Madžarske in Italije, predstavniki ACER in energetskih regulatorjev, predstavniki vseh sosednjih operaterjev prenosnih sistemov ter sodelavci inštituta za energetske raziskave REKK.

  Poleg vabljenih govorcev in predstavnikov družbe Plinovodi d.o.o. je k odmevnosti srečanja pomembno prispevala tudi raznolikost prisotnih, saj je strokovno srečanje ponovno pritegnilo  uporabnike sistema, dobavitelje zemeljskega plina, nosile bilančnih skupin, uporabnike zemeljskega plina oziroma širšo javnost ter predstavnike medijev. Več o dogodku in predstavitve si lahko ogledate na povezavi »Strokovno srečanje«.

 3. Zbiranje nezavezujočih ponudb za razširitvene prenosne zmogljivosti na povezovalni točki med Madžarsko in Slovenijo

  Operaterji prenosnih sistemov ocenjujemo skladno z Uredbo Komisije (EU) 2017/459 z dne 16. marca 2017 o oblikovanju kodeksa omrežja za mehanizme za dodeljevanje zmogljivosti v prenosnih sistemih plina in razveljavitvi Uredbe (EU) št. 984/2013 (v nadaljevanju Uredba) povpraševanja na trgu po razširitveni zmogljivosti za svoje skupne povezovalne točke.

  Z zbiranjem nezavezujočih ponudb želimo zajeti tržni interes po prenosu zemeljskega plina med madžarskim in slovenskim trgom, ki lahko tvori prenos med Madžarsko in Italijo prek Slovenije v obeh smereh.

  Vaša morebitna nezavezujoča ponudba za povpraševanju po prenosnih zmogljivostih med madžarskim in slovenskim prenosnim sistemom in v obratni smeri naj se navezuje na obdobje po letu 2023 ter naj skladno z osmim odstavkom člena 26 Uredbe vsebuje:

  1. obseg zmogljivosti oz. količine zemeljskega plina po katerih izkazujete interes ter
  2. informacijo o nezavezujočih ponudbah o povpraševanju, ki so bila ali bodo oddana drugim operaterjem prenosnih sistemov, če so taka sporočila med seboj povezana, kot na primer povpraševanje po zmogljivostih na več povezanih povezovalnih točkah.

  Poudarjamo, da predložena ponudba s strani uporabnika sistema ne predstavlja zaveze zanj ali za operaterja prenosnega sistema in je namenjena izvajanju nadaljnjih postopkov skladnih s členi 26 do 28 Uredbe. Vse prejete ponudbe bomo analizirali v sodelovanju z madžarskim operaterjem prenosnega sistema FGSZ Ltd in izdelali Poročilo o oceni povpraševanja skladno z Uredbo.

  Prosimo vas, da vaše nezavezujoče ponudbe posredujete na elektronski naslov: SKR@plinovodi.si do 3. oktobra 2018 na priloženem obrazcu Capacity-Demand-Survey-2018.

  Ponudnikom, ki so do danes že posredovali ponudbe, se zahvaljujemo in jih obveščamo, da bodo tudi njihove ponudbe vključene v Poročilo o oceni povpraševanja.

  PLINOVODI d.o.o.
  Povezani z energijo

   

 4. Strokovno srečanje Slovenski plinski trg v regiji

  Vabimo vas na sedmo srečanje uporabnikov našega prenosnega sistema, ki smo ga tudi tokrat nadgradili z aktualnimi in pomembnimi temami. Slovenski plinski trg je vse bolj aktivno vpet v regionalno dogajanje, zato bodo svoj pogled v prispevkih predstavili tudi predstavniki tujih organizacij (ACER, ARERA, REKK, FGSZ in Snam Rete Gas). Predstavljene bodo zakonodajne novosti, povzeta stanja na trgu ter prikazni projekti, ki bodo po naši oceni prispevali k učinkovitejšem trgu ter zanesljivejši oskrbi.

  Okviren program srečanja 12. septembra 2018

  8.30 – 9.00      Dobrodošlica udeležencem

  9.00 – 9.15      Pozdravni nagovor glavnega direktorja

  9.15 – 10.45     Prvi del: Slovenski plinski trg

  • Regulatorne in zakonodajne novosti,
  • Trg z zemeljskim plinom v RS,
  • Status projekta Pripravljavec prognoz pred pričetkom obratovanja,
  • Novosti portala NUS,
  • Možnosti razvoja polnilnic stisnjenega zemeljskega plina (CNG).

  10.45 – 11.15    Odmor

  11.15 – 12.45    Drugi del: Plinska infrastruktura

  • ACER – Predstavitev metodologije vrednotenja PCI projektov,
  • REKK – Gas infrastructure need in Europe – what are the key drivers and assumptions defining the result?,
  • Vzpostavitev dvosmernega obratovanja na povezavi slovenskega in hrvaškega prenosnega sistema v Rogatcu.

  12.45 – 14.00    Odmor za kosilo

  14.00 – 16.00    Tretji del: Regijska plinska infrastruktura in trg

  • ARERA – Pogled italijanskega regulatorja na plinsko infrastrukturo in trg z zemeljskim plinom,
  • ­FGSZ, Plinovodi, Snam Rete Gas – Skupni projekt Madžarska – Slovenija –Italija,
  • Zaključek.

  Prosimo, da potrdite svojo udeležbo najkasneje do petka, 7. septembra 2018, na elektronski naslov: skr@plinovodi.si.

  Dogodek je brezplačen in bo potekal v sredo, 12. septembra 2018 v konferenčnih prostorih hotela Austria trend, Dunajska cesta 154, Ljubljana, https://www.austria-trend.at/sl/hotels/ljubljana.

  Veselimo se vašega obiska,

  Plinovodi d.o.o.
  Povezani z energijo

 5. Objava Posvetovalnega dokumenta skladno s 26. členom Uredbe Komisije (EU) 2017/460

  Operater prenosnega sistema zemeljskega plina, družba Plinovodi d.o.o., je dne 31. avgusta 2018 skladno s 26. členom Uredbe Komisije (EU) 2017/460 z dne 16. marca 2017 o oblikovanju kodeksa omrežja o usklajenih tarifnih strukturah za plin na svoji spletni strani objavil posvetovalni dokument. Posvetovanje se zaključi 31. oktobra 2018.

  PLINOVODI d.o.o.