Obvestila

Naročite se
 1. Informacija o vzdrževalnih delih na avstrijskem prenosnem sistemu

  Operater prenosnega sistema, družba Plinovodi d.o.o., obvešča uporabnike prenosnega sistema, da sta avstrijska operaterja prenosnih sistemov Gas Connect Austria GmbH (v nadaljevanju: GCA) in Trans Austria Gasleitung GmbH (v nadaljevanju: TAG) objavila seznam vzdrževalnih del in omejitve prenosnih zmogljivosti na posameznih relevantnih točkah, ki so posledica vzdrževalnih del na avstrijskem prenosnem plinovodu TAG. Zaradi omenjenih planiranih vzdrževalnih del bo zmanjšan prenos v avstrijskem prenosnem sistemu in tudi na avstrijski mejni točki Murfeld–Exit.

  Iz objavljenih podatkov o omejitvah prenosnih zmogljivosti na avstrijskem prenosnem sistemu je razvidno, da bodo največje omejitve prenosa preko mejne povezovalne točke Murfeld/Ceršak v obdobju od 4.9.2017 (6:00) do 8.9.2017 (18:00), v katerem GCA predvideva 100% redukcijo zagotovljenih zmogljivosti na točki Murfeld-Exit. Podatki o omejitvah so objavljeni tudi na spletnih straneh družbe Plinovodi d.o.o. pod rubriko »Obdobja za vzdrževanje«.

  Nosilce bilančnih skupin (uporabnike sistema) prosimo, da upoštevajo navedene podatke o zmanjšanju prenosnih zmogljivosti pri svojih napovedih prenosa zemeljskega plina za povezovalno točko Murfeld/Ceršak in količine uskladijo s svojim dobaviteljem na avstrijski strani. Vse nosilce bilančnih skupin tudi prosimo, da za navedene plinske dni skrbijo za usklajenost skupnih dnevnih napovedanih količin na izstopnih točkah s skupnimi dnevnimi napovedanimi količinami na vstopnih točkah.

  Družba Plinovodi d.o.o.

 2. Desetletni razvojni načrt prenosnega plinovodnega omrežja za obdobje 2018 – 2027

  Agencija za energijo je 6. junija objavila Desetletni razvojni načrt prenosnega plinovodnega omrežja za obdobje 2018 – 2027 na svoji spletni strani in s tem začela javno posvetovanje, ki bo trajalo do 10. julija. Agencija bo po končanem posvetovalnem postopku objavila prejete pripombe in predloge oziroma njihove povzetke. Po potrebi bo pripravila tudi javno obravnavo prejetih pripomb in pozvala operaterja prenosnega sistema k dopolnitvi oziroma spremembi razvojnega načrta ter nato k ustrezno dopolnjeni verziji razvojnega načrta izdala soglasje.

 3. Festival Ljubljana

  Družba Plinovodi d.o.o. je v okviru sponzorstva Ljubljana Festivala 2017 sponzor dogodka R. Wagner: Siegfried (Mariinsko gledališče iz Sankt Peterburga, dirigent Valerij Gergijev), ki bo izveden 29. 8. 2017, v Cankarjevem domu.

 4. Posodobitev sporazuma o povezovanju za mejno točko Gorica/Šempeter

  Operater prenosnega sistema Plinovodi d.o.o. obvešča, da je v postopku posodobitve sporazuma o povezovanju (Interconnection Agreement) za povezovalno točko Gorica/Šempeter, ki je bil sklenjen 29 aprila 2016 z družbo Snam Rete Gas S.p.A., operaterjem prenosnega sistema v Italiji, in postopek posodobitve izvaja skladno z določbami Uredbe komisije (EU) 2015/703 o vzpostavitvi kodeksa omrežja s pravili o medobratovalnosti in izmenjavi podatkov (INT NC).

  Posodobitve sporazuma vsebujejo:

  • spremembo postopka dodeljevanje količin (alokacije), ki za uporabnike sistema vzpostavlja princip »alokacija = nominaciji«;
  • vzpostavitev operativnega bilančnega računa (OBA) med obema operaterjema prenosnih sistemov z namenom upravljanja z razlikami, ki nastopajo med izmerjeno energijo in energijo predvideno za prenos s strani uporabnikov sistema.

  Na sledeči povezavi se nahajata člena iz sporazuma o povezovanju, ki obravnavata pravila dodeljevanja količin:

  V dokumentu so uporabljene sledeče okrajšave:

  • OBA – Operational Balancing Account / operativni izravnalni račun;
  • DUQd – Daily Unbalance Quantity / dnevna neizravnana količina;
  • SRG – Snam Rete Gas;
  • IP – Interconnection Point / povezovalna točka.

  V skladu z določili člena 4.2 INT NC imajo uporabniki sistema možnost posredovati svoje pripombe na elektronski naslov pso@plinovodi.si do 20. maja 2017.

   

 5. Neobvezujoča anketa o zakupu dodatnih zmogljivosti na mejnih točkah prenosnega sistema

  Obveščamo vas, da je skladno z evropsko zakonodajo, od danes 6. 4. 2017 naprej, možno izpolniti neobvezujočo anketo o zakupu dodatnih zmogljivosti na mejnih točkah prenosnega sistema.

  Skladno s 26. do 29. členom Uredbe Komisije (EU) št. 2017/459 (v nadaljevanju Uredba), operater prenosnega sistema zemeljskega plina poziva uporabnike prenosnega sistema k izpolnitvi ankete glede potencialnega zakupa dodatnih zmogljivosti. V osmih tednih od začetka veljave zgoraj navedene Uredbe, do 1. 6. 2017, imajo uporabniki prenosnega sistema možnost izpolniti neobvezujočo anketo o zakupu dodatnih zmogljivosti, ki je dostopna na tej povezavi.

  Izpolnjeno anketo se operaterju prenosnega sistema posreduje na elektronski naslov: SKR@plinovodi.si.