Obvestila

Naročite se
 1. Javna obravnava osnutka besedila Akta o spremembah in dopolnitvah Sistemskih obratovalnih navodil za prenosni sistem zemeljskega plina

  Operater prenosnega sistema, v skladu z dobro prakso in priporočili evropske energetske zakonodaje, vabi predstavnike zainteresirane javnosti, k dajanju morebitnih pripomb, predlogov ali dopolnitev k osnutku besedila Akta o spremembah in dopolnitvah Sistemskih obratovalnih navodil za prenosni sistem zemeljskega plina.

  Vabimo vas, da svoje pripombe in predloge (ki naj vsebujejo naziv predlagatelja; številko člena, za katerega se predlaga dopolnitev; vsebino pripombe in predlog spremenjenega besedila; utemeljitev) v obliki priložene tabele pošljete do vključno

  4. novembra 2017

  na naslov: Plinovodi d.o.o., Cesta Ljubljanske brigade 11b, p.p. 3720, 1001 Ljubljana ali v elektronski obliki na naslov SKR@plinovodi.si.

  Priloge:

 2. Strokovno srečanje Trg z zemeljskim plinom v Republiki Sloveniji

  V družbi Plinovodi d.o.o. se zavedamo aktivnih in hitrih sprememb na trgu z zemeljskim plinom, zato smo v torek, 12. septembra 2017 organizirali že kar tradicionalno jesensko strokovno srečanje »Trg z zemeljskim plinom v Republiki Sloveniji«.

  Prijetno nas je nagradil številčen obisk s strani zainteresirane javnosti, saj je srečanje potekalo na visoki strokovni ravni z aktualnimi vprašanji iz publike pred skoraj sto glavo množico. Srečanje je bilo v prvi vrsti namenjeno uporabnikom prenosnega sistema zemeljskega plina, vabilu pa so se odzvali tudi predstavniki nacionalnega regulatorja, predstavniki različnih inštitutov ter tujih trgovalnih podjetij z zemeljskim plinom.

  Na srečanju so bile poudarjene nenehne spremembe tako domače zakonodaje kot tudi tujih evropskih smernic in direktiv, predstavljen je bil pomen razvoja prenosnega sistema in novih razvojnih projektov ter zagotavljanja povezljivosti slovenskega plinovodnega sistema s sosednjimi. Predavatelji so na kratko povzeli živahno dogajanje na virtualni točki ter trgovalni platformi ter predstavili novosti, ki jih uvaja pripravljavec prognoz in informatizacija sklepanja pogodbenih razmerij, vezanih na zakup zmogljivosti. Pomemben poudarek je bil tudi na projekciji porabe zemeljskega plina v prihodnosti v širši regiji.

  Navedene teme so predstavili zaposleni iz družbe Plinovodi d.o.o., katere sta jih dopolnili gostujoči predavateljici. Predstavnica Agencije za energijo je predstavila izdelano Poročilo o stanju na področju energetike v Republiki Sloveniji, predstavnica portala Energetika.NET pa je za konec navdušila s predstavitvijo branosti prispevkov na portalu Energetika.NET.

  Pozitivni odzivi udeležencev so za nas spodbuda k ohranjanju tradicije in dodatna motivacija za organizacijo ponovnega srečanja.

  Strokovno srečanje jesen - 2017

   

 3. Strokovno srečanje »Trg z zemeljskim plinom v Republiki Sloveniji«

  Družba Plinovodi d.o.o. vas vabi na brezplačno strokovno srečanje »Trg z zemeljskim plinom v Republiki Sloveniji«, ki bo potekalo v torek, 12. septembra 2017, s pričetkom ob 8.30 uri in predvidenim zaključkom ob 14.00 uri v konferenčnih prostorih hotela Radisson Blu Plaza Hotel, Bratislavska cesta 8, Ljubljana, https://www.radissonblu.com/en/hotel-ljubljana.

  Na srečanju bomo predstavili novosti na trgu z zemeljskim plinom in pogled družbe Plinovodi d.o.o. z naslednjimi vsebinami:

  Okviren program srečanja:

  8.30 – 9.00       Dobrodošlica udeležencem

  9.00 – 9.15       Pozdravni nagovor

  9.15 – 11.00      Prvi del:

  • Novosti, ki jih prinašajo zakonodajne podlage v evropskem in nacionalnem prostoru,,
  • Informatizacija sklepanja pogodb o prenosu za izstopne zmogljivosti v RS,
  • Trg z zemeljskim plinom v RS (uporabe virtualne točke, povzetek stanja projekta Pripravljavca prognoz),
  • Stisnjen zemeljski plin (SZP) v RS,
  • Vprašanja in razprava.

  11.00 – 12.00    Odmor

  12.00 – 13.45    Drugi del:

  • Projekti čezmejnih povezav in PCI projekti,
  • Predstavitev Desetletnega razvojnega načrta prenosnega plinovodnega omrežja za obdobje 2018 – 2027,
  • Poročilo o stanju na področju energetike v RS (Agencije za energijo),
  • Prispevek Energetike.net,
  • Vprašanja in razprava.

  13.45 – 14.00    Zaključek

  Vljudno vabljeni, da skupaj preživimo prijeten dan ter izmenjamo strokovne izkušnje.

  V kolikor si še niste zagotovili mesta na srečanju, vas naprošamo, da svojo udeležbo potrdite v najkrajšem možnem času v elektronski obliki na naslov: SKR@plinovodi.si.

  Veselimo se vašega obiska ter vas lepo pozdravljamo.

  Plinovodi d.o.o.

  Povezani z energijo

 4. Strokovno srečanje »Trg z zemeljskim plinom v Republiki Sloveniji«

  Družba Plinovodi kot operater prenosnega sistema vabi predstavnike uporabnikov sistema in zainteresirane javnosti na že peto srečanje, ki bo

  v torek, 12. septembra 2017, med 8:30 in 14:00 uro

  v kongresnem centru Radisson Blu Plaza Hotela, Ljubljana.

  Predstavniki operaterja prenosnega sistema bomo podali svoj pogled na novosti na trgu z zemeljskim plinom in k sodelovanju na srečanju povabili tudi druge udeležence trga z zemeljskim plinom. Podrobnejša vsebina srečanja bo sporočena v začetku septembra.

  Prosimo vas, da svojo udeležbo na delavnici potrdite najkasneje do četrtka, 7. septembra 2017, v elektronski obliki na naslov: SKR@plinovodi.si.

  Informacije o kongresnem centru: Radisson Blu Plaza Hotel, Bratislavska cesta 8, Ljubljana, https://www.radissonblu.com/en/hotel-ljubljana.

  Vljudno vabljeni.

   

  Plinovodi d.o.o.

  Povezani z energijo

   

 5. Informacija o spremenjenem terminu vzdrževalnih del na avstrijskem prenosnem sistemu

  Vezano na naše predhodno obvestilo, objavljeno 5. julija 2017, operater prenosnega sistema, družba Plinovodi d.o.o., obvešča uporabnike prenosnega sistema, da sta avstrijska operaterja prenosnih sistemov Gas Connect Austria GmbH (v nadaljevanju: GCA) in Trans Austria Gasleitung GmbH (v nadaljevanju: TAG) objavila spremenjen seznam vzdrževalnih del in omejitve prenosnih zmogljivosti na posameznih relevantnih točkah, ki so posledica vzdrževalnih del na avstrijskem prenosnem plinovodu TAG. Zaradi omenjenih planiranih vzdrževalnih del bo zmanjšan prenos v avstrijskem prenosnem sistemu in tudi na avstrijski mejni točki Murfeld–Exit.

  Iz objavljenih podatkov o omejitvah prenosnih zmogljivosti na avstrijskem prenosnem sistemu je razvidno, da bodo največje omejitve prenosa preko mejne povezovalne točke Murfeld/Ceršak v obdobju od 25. 9. 2017 (6:00) do 29. 9. 2017 (18:00), v katerem GCA predvideva 100 % redukcijo zagotovljenih zmogljivosti na točki Murfeld-Exit. Podatki o omejitvah so objavljeni tudi na spletnih straneh družbe Plinovodi d.o.o. pod rubriko »Obdobja za vzdrževanje«.

  Nosilce bilančnih skupin (uporabnike sistema) prosimo, da tudi v spremenjenem terminu upoštevajo razpoložljivost zmogljivosti in usklajenost napovedanih količin, kot je to bilo že zapisano v našem predhodnem obvestilu.

  Družba Plinovodi d.o.o.