Kodeks ravnanja družbe

V družbi Plinovodi d.o.o. se zaposleni zavedamo svoje vloge in odgovornosti do lastnikov, države, lokalnih skupnosti, poslovnih partnerjev in zaposlenih. Zato se zavezujemo jasnim načelom, izraženim v naših vrednotah, viziji in poslanstvu. Vse to ustvarja okvir za delovanje družbe kot pomembnega člena za razvoj družbenega okolja, v katerem delujemo.

Ravnanje vseh zaposlenih temelji tudi na lastni odgovornosti, na pokončnosti, lojalnosti in spoštovanju soljudi ter okolja. V družbi imajo pri tem ključno vlogo vodje. Prav oni so tisti, ki morajo najbolj poznati svoje zaposlene, postopke dela ter skrbeti za usklajevanje z interesi širše družbe in države. Vsi zaposleni, še zlasti vodje, si prizadevamo za uresničevanje vizije, poslanstva in ciljev družbe ter pri tem vedno ravnamo v skladu z njenimi vrednotami.

Kodeks ravnanja naše družbe ima pri tem dva bistvena pomena:

  • vsakega posameznega zaposlenega vzpodbuja k lastnemu odgovornemu ravnanju in mu daje za to potrebne usmeritve,
  • vsebuje načela in cilje, ki k pravilnemu in etičnemu ravnanju vzpodbujajo celotno družbo.

Dokumenti