Javna naročila

Naročite se
  1. Nabava osebne varovalne opreme za obdobje dveh let

  2. Zakup storitev za varen prenos podatkov v procesnem omrežju za obdobje štirih let

  3. Obnova certifikata vzdrževanja Ex opreme, dopolnitev Ex elaboratov in certificiranje – popravek

  4. Nakup zemeljskega plina za potrebe lastne rabe za obdobje

    Priloga: ESPD obrazec

  5. Nakup in/ali prodaja zemeljskega plina za potrebe uravnoteženja prenosnega sistema zemeljskega plina za obdobje plinskega leta od 1. 10. 2017 (6:00) do 1. 10. 2018 (6:00)

    Priloga: ESPD obrazec