Javna naročila

Naročite se
 1. Dobava službenih vozil

 2. Izvedba in vzdrževanje naprav na plinskih postajah za enosmerno napajanje instrumentacije in naprav za neprekinjeno napajanje v napajalnem centru UPS v Ljubljani in Mariboru za obdobje štirih let

 3. Dobava električne energije z deležem električne energije iz obnovljivih virov in/ali soproizvodnje električne energije z visokim izkoristkom za obdobje do 31.12.2020

  Priloga: ESPD Obrazec

  Priloga: Pooblastilo

   

 4. Nadgradnja in vzdrževanje dokumentnega sistema

 5. Nabava goriv za potrebe službenih vozil za obdobje treh let