Javna naročila

Naročite se
  1. Nabava goriv za potrebe službenih vozil za obdobje treh let

  2. Opravljanje storitev fizičnega varovanja premoženja za obdobje treh let

  3. Dobava pnevmatik in izvedba vulkanizerskih storitev za obdobje treh let

  4. Nabava osebne varovalne opreme za obdobje dveh let

  5. Zakup storitev za varen prenos podatkov v procesnem omrežju za obdobje štirih let