Javna naročila

Naročite se
 1. Nabava potrošnega materiala za vzdrževanje na prenosnem plinovodnem sistemu za obdobje treh let

 2. Izvedba in vzdrževanje naprav na plinskih postajah za enosmerno napajanje instrumentacije in naprav za neprekinjeno napajanje v napajalnem centru UPS v Ljubljani in Mariboru za obdobje štirih let

 3. Storitev platforme za rezervacijo zmogljivosti za obdobje od 1.10.2018 do 31.12.2020

  Priloga: ESPD obrazec

  Priloga: Razpisna dokumentacija v angleščini

   

 4. Izvedba notranjih pregledov plinovodov na plinovodnem sistemu

  Priloga: ESPD obrazec EU

  Priloga: ESPD obrazec

 5. Storitev izvajanja zračnih pregledov koridorjev prenosnih plinovodov