Javna naročila

Naročite se
 1. Dobava službenih vozil

 2. Vzdrževanje naprav instrumentacije, regulacije in telemetrije na prenosnem sistemu zemeljskega plina za obdobje treh let

 3. Nakup zemeljskega plina za potrebe lastne rabe ter nakup in/ali prodaja zemeljskega plina za potrebe uravnoteženja prenosnega sistema zemeljskega plina za obdobje plinskega leta od 1. 10. 2018 (6:00) do 1. 10. 2019 (6:00)

  Objava na e-JN

  Priloga: ESPD obrazec

   

 4. Nabava potrošnega materiala za vzdrževanje na prenosnem plinovodnem sistemu za obdobje treh let

 5. Izvedba in vzdrževanje naprav na plinskih postajah za enosmerno napajanje instrumentacije in naprav za neprekinjeno napajanje v napajalnem centru UPS v Ljubljani in Mariboru za obdobje štirih let