Javna naročila

Naročite se
 1. Gradnja prenosnega plinovoda M5/R51 Vodice – TE-TOL

  Priloga: Popis del

  Opomba: Celotni popis del z grafičnimi in slikovnimi prilogami je zaradi velikosti datotek na voljo na sedežu naročnika pri g. Mihu Lokarju, e-mail: miha.lokar@plinovodi.si.

  ESPD Obrazec

 2. Dobava službenih vozil

 3. Vzdrževanje naprav instrumentacije, regulacije in telemetrije na prenosnem sistemu zemeljskega plina za obdobje treh let

 4. Nakup zemeljskega plina za potrebe lastne rabe ter nakup in/ali prodaja zemeljskega plina za potrebe uravnoteženja prenosnega sistema zemeljskega plina za obdobje plinskega leta od 1. 10. 2018 (6:00) do 1. 10. 2019 (6:00)

  Objava na e-JN

  Priloga: ESPD obrazec

   

 5. Nabava potrošnega materiala za vzdrževanje na prenosnem plinovodnem sistemu za obdobje treh let