Družini prijazno podjetje

Ukrepi, ki so bili izvedeni v prvem triletnem (2014 – 2017) obdobju so:

 1. otroški časovni bonus – vstop v šolo,
 2. tim za usklajevanje poklicnega in družinskega življenja,
 3. ukrepi za varovanje zdravja,
 4. komuniciranje z zaposlenimi,
 5. komuniciranje z zunanjo javnostjo,
 6. raziskave med zaposlenimi o usklajevanju dela in družine,
 7. izobraževanje vodij na področju usklajevanja dela in družine,
 8. vključitev tematike usklajevanja poklicnega in družinskega življenja v letne razgovore,
 9. obdaritev novorojenca.

Družba Plinovodi je 7.7.2017 kot nadgradnjo do tedaj veljavnega osnovnega prejela polni certifikat »Družini prijazno podjetje«. V okviru novega certifikata bomo poleg devetih ukrepov, ki smo jih uvedli v obdobju 2014 – 2017, izvajali še štiri nove. Za ohranitev polnega certifikata v naslednjem triletnem obdobju (2017-2020) bomo implementirati naslednje ukrepe.

Ukrepi, ki jih bo Družba Plinovodi izvajala v naslednjem obdobju od leta 2017 do leta 2020 so:

 1. štiri urna odsotnost zaposlenih zaradi spremljanja starejših svojcev k  zdravniku,
 2. vzajemno mentorstvo in medgeneracijsko sodelovanje,
 3. projekt Ambasadorstvo,
 4. otroci v organizaciji (v izrednih razmerah).

Certifikat Družini prijazno podjetje v našo družbo prinaša večje zavedanje o tem, da je usklajevanje poklicnega in družinskega življenja zelo pomembno, saj so tako lahko zaposleni zadovoljni v službi in v zasebnem življenju.