Družini prijazno podjetje

Družba Plinovodi je odločitev o vključitvi v postopek pridobitve osnovnega certifikata »Družini prijazno podjetje« sprejela konec leta 2013. Razlog za tovrstno odločitev je bila predvsem želja družbe po nadaljnjem izboljšanju položaja zaposlenih, in sicer predvsem na področju lažjega usklajevanja družinskega in poklicnega življenja. V ta namen se je družba zavezala, da bo v triletnem obdobju (2014 – 2017) izvedla devet ukrepov, katerih učinki bodo vidni tudi v nižji stopnji fluktuacije zaposlenih, manjšemu deležu bolniških odsotnosti in večji produktivnosti ter zadovoljstvu zaposlenih.

Ukrepi, ki bodo izvedeni v naslednjem triletnem obdobju so:

  1. otroški časovni bonus – vstop v šolo,
  2. tim za usklajevanje poklicnega in družinskega življenja,
  3. ukrepi za varovanje zdravja,
  4. komuniciranje z zaposlenimi,
  5. komuniciranje z zunanjo javnostjo,
  6. raziskave med zaposlenimi o usklajevanju dela in družine,
  7. izobraževanje vodij na področju usklajevanja dela in družine,
  8. vključitev tematike usklajevanja poklicnega in družinskega življenja v letne razgovore,
  9. obdaritev novorojenca.

Družba Plinovodi je osnovni certifikat »Družini prijazno podjetje« pridobila meseca aprila 2014.