Dispečerski center

Nujni klici 24 ur na dan
01 582 06 66

Za popoln nadzor in upravljanje plinovodnega omrežja in transporta plina po njem ima družba Plinovodi d.o.o. v Ljubljani sodobno opremljen dispečerski center, kjer delavci centra 24 ur na dan, vse dni v letu, skrbijo za nemoten pretok zemeljskega plina. Stalne in natančne informacije o posameznih sklopih plinovodnega sistema jim zagotavlja SCADA računalniški sistem. Ta sistem upravljalcu omogoča nadzor nad stanjem plinovoda, regulacijo pretokov plina in daljinsko upravljanje kompresorskih postaj v omrežju.

Dispečerji v dispečerskem centru opravljajo naslednje funkcije:

  • nadzorujejo pretok, tlak in temperaturo plina,
  • daljinsko upravljajo mejne ter nekatere pomembnejše merilno-regulacijske in kompresorske postaje,
  • s pomočjo prikaza podatkov optimizirajo delovanje sistema,
  • beležijo vse vrste podatkov, jih analizirajo in arhivirajo,
  • stalno usklajujejo pretok z dispečerskimi centri v Avstriji, Italiji in na Hrvaškem,
  • kontaktirajo z uporabniki in obveščajo ustrezne službe o izrednih dogodkih na plinovodnem sistemu.

Dispečerja pri delu