O družbi

Poslovna stavba družbe

Predstavitev podjetja

Plinovodi d.o.o. je operater prenosnega sistema zemeljskega plina. Glavni poslovni cilj in dejavnost družbe Plinovodi d.o.o. je zagotavljanje dolgoročnega, zanesljivega, kakovostnega, cenovno konkurenčnega in okoljevarstveno sprejemljivega prenosa zemeljskega plina.

Na prenosni sistem družbe Plinovodi so priključeni večji industrijski uporabniki in distributerji, ki oskrbujejo z zemeljskim plinom 81 občin. Letna dobava vsem uporabnikom prenosnega sistema v Sloveniji obsega približno 9.275 milijonov kWh na leto. Transport zemeljskega plina se odvija zanesljivo in brez prekinitev, ker v podjetju Plinovodi zagotavljamo štiriindvajseturni nadzor in sledenje pretoka zemeljskega plina v plinovodnem omrežju.

Dejavnosti družbe so:

  • prenos zemeljskega plina po slovenskem prenosnem sistemu,
  • načrtovanje in razvijanje prenosnega sistema,
  • umerjanje in servisiranje plinomerov in korektorjev,
  • izobraževanje energetikov.

V družbi Plinovodi d.o.o. bomo tudi v prihodnje skrbeli za kakovosten in zanesljiv prenos zemeljskega plina za vsa področja Slovenije, kjer bosta raba in dobava zemeljskega plina gospodarsko upravičena.