Objava Posvetovalnega dokumenta skladno s 26. členom Uredbe Komisije (EU) 2017/460

Operater prenosnega sistema zemeljskega plina, družba Plinovodi d.o.o., je dne 31. avgusta 2018 skladno s 26. členom Uredbe Komisije (EU) 2017/460 z dne 16. marca 2017 o oblikovanju kodeksa omrežja o usklajenih tarifnih strukturah za plin na svoji spletni strani objavil posvetovalni dokument. Posvetovanje se zaključi 31. oktobra 2018.

PLINOVODI d.o.o.