Akt o spremembah in dopolnitvah Sistemskih obratovalnih navodil za prenosni sistem zemeljskega plina

Skladno z Energetskim zakonom in Aktom o obvezni vsebini sistemskih obratovalnih navodil za prenosni sistem zemeljskega plina je Agencija za energijo izdala Soglasje k Aktu o spremembah in dopolnitvah Sistemskih obratovalnih navodil za prenosni sistem zemeljskega plina, ki je objavljen v Uradnem listu Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 80/17) in je začel veljati 1. januarja 2018.