Strokovno srečanje Trg z zemeljskim plinom v Republiki Sloveniji

V družbi Plinovodi d.o.o. se zavedamo aktivnih in hitrih sprememb na trgu z zemeljskim plinom, zato smo v torek, 12. septembra 2017 organizirali že kar tradicionalno jesensko strokovno srečanje »Trg z zemeljskim plinom v Republiki Sloveniji«.

Prijetno nas je nagradil številčen obisk s strani zainteresirane javnosti, saj je srečanje potekalo na visoki strokovni ravni z aktualnimi vprašanji iz publike pred skoraj sto glavo množico. Srečanje je bilo v prvi vrsti namenjeno uporabnikom prenosnega sistema zemeljskega plina, vabilu pa so se odzvali tudi predstavniki nacionalnega regulatorja, predstavniki različnih inštitutov ter tujih trgovalnih podjetij z zemeljskim plinom.

Na srečanju so bile poudarjene nenehne spremembe tako domače zakonodaje kot tudi tujih evropskih smernic in direktiv, predstavljen je bil pomen razvoja prenosnega sistema in novih razvojnih projektov ter zagotavljanja povezljivosti slovenskega plinovodnega sistema s sosednjimi. Predavatelji so na kratko povzeli živahno dogajanje na virtualni točki ter trgovalni platformi ter predstavili novosti, ki jih uvaja pripravljavec prognoz in informatizacija sklepanja pogodbenih razmerij, vezanih na zakup zmogljivosti. Pomemben poudarek je bil tudi na projekciji porabe zemeljskega plina v prihodnosti v širši regiji.

Navedene teme so predstavili zaposleni iz družbe Plinovodi d.o.o., katere sta jih dopolnili gostujoči predavateljici. Predstavnica Agencije za energijo je predstavila izdelano Poročilo o stanju na področju energetike v Republiki Sloveniji, predstavnica portala Energetika.NET pa je za konec navdušila s predstavitvijo branosti prispevkov na portalu Energetika.NET.

Pozitivni odzivi udeležencev so za nas spodbuda k ohranjanju tradicije in dodatna motivacija za organizacijo ponovnega srečanja.

Strokovno srečanje jesen - 2017