Pripravljavec prognoz

Družba Plinovodi d.o.o. je bila s strani Agencije za energijo imenovana za pripravljavca prognoz v območju izravnave plinskih omrežij Republike Slovenije, s čimer ji je bila dodeljena tudi naloga priprave metodologije za prognoziranje ne dnevno merjenih prevzemov uporabnikov omrežja zemeljskega ...

Pripombe in predlogi k osnutku besedila ”Metodologije za prognoziranje ne dnevno merjenih prevzemov uporabnikov omrežja zemeljskega plina”

Operater prenosnega sistema je v skladu z dobro prakso in priporočili evropske energetske zakonodaje predstavnike zainteresirane javnosti povabil, da podajo svoje pripombe, predloge ali dopolnitve k osnutku besedila »Metodologije za prognoziranje ne dnevno merjenih prevzemov uporabnikov omrežja zemeljskega plina« do ...

Javna obravnava osnutka besedila Metodologije za prognoziranje ne dnevno merjenih prevzemov uporabnikov omrežja zemeljskega plina

Operater prenosnega sistema, v skladu z dobro prakso in priporočili evropske energetske zakonodaje, vabi predstavnike zainteresirane javnosti, k dajanju pripomb, predlogov ali dopolnitev k osnutku besedila Metodologije za prognoziranje ne dnevno merjenih prevzemov uporabnikov omrežja zemeljskega plina. Vabimo vas, da ...