Objava povprečne mesečne zgornje kurilnosti zemeljskega plina za izstopne točke v RS

Skladno z določili Uredbe o delovanju trga z zemeljskim plinom (Uradni list RS, št. 61/16) operater prenosnega sistema objavlja povprečne mesečne zgornje kurilnosti zemeljskega plina za notranje izstopne točke na prenosnem sistemu na svoji spletni strani »Informacije o omrežju«, na ...

Pravila o spremembah in dopolnitvah Pravil o pogojih in načinu razdelitve zmogljivosti na povezovalnih točkah prenosnega sistema z dražbo

Skladno z Energetskim zakonom in Zakonom o splošnem upravnem postopku je svet Agencije za energijo izdal Soglasje k Pravilom o pogojih in načinu razdelitve zmogljivosti na povezovalnih točkah prenosnega sistema z dražbo. Pravila o spremembah in dopolnitvah Pravil o pogojih ...

Na dražbeni platformi PRISMA po novem tudi operaterji skladišč zemeljskega plina

Družba PRISMA, ki upravlja spletno dražbeno platformo, je omogočila dodeljevanje skladiščnih zmogljivosti tudi uporabnikom skladišč zemeljskega plina. Platforma je prvotno omogočala izključno zakup zmogljivosti prenosnih sistemov zemeljskega plina. Po novem pa bodo zainteresirani uporabniki lahko v okviru platforme PRISMA zakupili ...