Javna obravnava osnutka besedila Pravil o spremembi Pravil o postopku za dodeljevanje zmogljivosti prenosnega sistema za vstopne in izstopne točke znotraj Republike Slovenije, upravljanja prezasedenosti prenosnega sistema in trgovanja z zmogljivostmi na sekundarnem trgu

Operater prenosnega sistema, v skladu z dobro prakso in priporočili evropske energetske zakonodaje, vabi predstavnike zainteresirane javnosti, k dajanju pripomb, predlogov ali dopolnitev k osnutku besedila Pravil o spremembi Pravil o postopku za dodeljevanje zmogljivosti prenosnega sistema za vstopne in ...

Strokovno srečanje »Novosti na trgu z zemeljskim plinom v Republiki Sloveniji«

Družba Plinovodi kot operater prenosnega sistema vabi predstavnike uporabnikov sistema in zainteresirane javnosti na že četrto srečanje, ki bo v četrtek, 8. septembra 2016, med 9:00. in 14:00. uro v kongresnem centru Radisson Blu Plaza Hotel, Ljubljana. Predstavniki operaterja prenosnega ...

Konferenca CEOCOR 2016

Organizacija CEOCOR že 60 let združuje strokovnjake s področja katodne zaščite in korozije kovin v stiku z vodo. Začetek sega v leto 1956, ko so se strokovnjaki iz različnih energetskih podjetij povezali, da bi si izmenjali izkušnje in znanja s ...