Informacija o vzdrževalnih delih na avstrijskem prenosnem sistemu

Operater prenosnega sistema, družba Plinovodi d.o.o., obvešča uporabnike prenosnega sistema, da sta avstrijska operaterja prenosnih sistemov Gas Connect Austria GmbH (v nadaljevanju: GCA) in Trans Austria Gasleitung GmbH (v nadaljevanju: TAG) objavila seznam vzdrževalnih del in omejitve prenosnih zmogljivosti na ...

Desetletni razvojni načrt prenosnega plinovodnega omrežja za obdobje 2018 – 2027

Agencija za energijo je 6. junija objavila Desetletni razvojni načrt prenosnega plinovodnega omrežja za obdobje 2018 – 2027 na svoji spletni strani in s tem začela javno posvetovanje, ki bo trajalo do 10. julija. Agencija bo po končanem posvetovalnem postopku ...

Festival Ljubljana

Družba Plinovodi d.o.o. je v okviru sponzorstva Ljubljana Festivala 2017 sponzor dogodka R. Wagner: Siegfried (Mariinsko gledališče iz Sankt Peterburga, dirigent Valerij Gergijev), ki bo izveden 29. 8. 2017, v Cankarjevem domu.