Povprečna mesečna zgornja kurilnost za september 2018

Skladno s 25. členom Uredbe o delovanju trga z zemeljskim plinom je bila objavljena povprečna mesečna zgornja kurilnost zemeljskega plina za mesec september 2018.

Strokovno srečanje Slovenski plinski trg v regiji

V družbi Plinovodi d.o.o. se zavedamo aktivne vpetosti slovenskega plinskega trga v širše, regionalno dogajanje in prav zaradi tega smo v sredo, 12. septembra 2018 priredili sedmo, že tradicionalno strokovno srečanje pod naslovom »Slovenski plinski trg v regiji«. Namen srečanja ...

Zbiranje nezavezujočih ponudb za razširitvene prenosne zmogljivosti na povezovalni točki med Madžarsko in Slovenijo

Operaterji prenosnih sistemov ocenjujemo skladno z Uredbo Komisije (EU) 2017/459 z dne 16. marca 2017 o oblikovanju kodeksa omrežja za mehanizme za dodeljevanje zmogljivosti v prenosnih sistemih plina in razveljavitvi Uredbe (EU) št. 984/2013 (v nadaljevanju Uredba) povpraševanja na trgu ...