Prekinitev prenosa zemeljskega plina za odjemalce v Logatcu dne 5.12 2018

  6. december 2018, 4:30 Obveščamo vas, da so bili ob 3:00 odpravljeni razlogi za prekinitev in v Logatcu je bil ponovno vzpostavljen prenos zemeljskega plina iz prenosnega omrežja. 5. december 2018, 21:00 Obveščamo vas, da se postopno vzpostavlja nadomestno ...

Desetletni razvojni načrt prenosnega plinovodnega omrežja za obdobje 2019 – 2028

Agencija za energijo je dne 26.11.2018 izdala soglasje št. 111-8/2018-22/245 k Desetletnemu razvojnemu načrtu prenosnega plinovodnega omrežja za obdobje 2019 – 2028. Dokumenti: Desetletni razvojni načrt prenosnega plinovodnega omrežja za obdobje 2019 – 2028

Povprečna mesečna zgornja kurilnost za november 2018

Skladno s 25. členom Uredbe o delovanju trga z zemeljskim plinom je bila objavljena povprečna mesečna zgornja kurilnost zemeljskega plina za mesec november 2018.