Akt o spremembah in dopolnitvah Sistemskih obratovalnih navodil za prenosni sistem zemeljskega plina

Skladno z Energetskim zakonom in Aktom o obvezni vsebini sistemskih obratovalnih navodil za prenosni sistem zemeljskega plina je Agencija za energijo izdala Soglasje k Aktu o spremembah in dopolnitvah Sistemskih obratovalnih navodil za prenosni sistem zemeljskega plina, ki je objavljen ...

Pripombe in predlogi k predlogu besedila Akta o spremembah in dopolnitvah Sistemskih obratovalnih navodil za prenosni sistem zemeljskega plina

Operater prenosnega sistema je v skladu z dobro prakso in priporočili evropske energetske zakonodaje predstavnike zainteresirane javnosti povabil, da podajo svoje pripombe, predloge ali dopolnitve k predlogu besedila Akta o spremembah in dopolnitvah Sistemskih obratovalnih navodil za prenosni sistem zemeljskega ...

Obvestilo o ponovni vzpostavitvi prenosa preko Avstrije

Uporabnike prenosnega sistema obveščamo, da je bil danes zvečer ob 23:00 ponovno vzpostavljen prenos zemeljskega plina preko Avstrije. Stanje v slovenskem prenosnem sistemu je bilo ves čas obravnave motnje prenosa preko Avstrije stabilno, zagotovljene so bile zadostne količine zemeljskega plina ...