Strokovno srečanje »Trg z zemeljskim plinom v Republiki Sloveniji«

V torek, 14. februarja 2017, je družba Plinovodi d.o.o. izvedla strokovno srečanje »Trg z zemeljskim plinom v Republiki Sloveniji«, ki že tradicionalno dvakrat letno, popestri urnike različnim deležnikom trga zemeljskega plina. V prvi vrsti je namenjeno uporabnikom prenosnega sistema zemeljskega ...

Strokovno srečanje »Trg z zemeljskim plinom v Republiki Sloveniji«

Družba Plinovodi d.o.o. vas vabi na brezplačno strokovno srečanje »Trg z zemeljskim plinom v Republiki Sloveniji«, ki bo potekalo v torek, 14. februarja 2017, s pričetkom ob 9. uri in predvidenim zaključkom ob 14. uri v konferenčnih prostorih hotela Austria ...

Akt o spremembah Akta o določitvi tarifnih postavk omrežnine za prenosni sistem zemeljskega plina

Skladno z Energetskim zakonom in Aktom o metodologiji za obračunavanje omrežnine za prenosni sistem zemeljskega plina je Agencija za energijo izdala Soglasje k Aktu o spremembah Akta o določitvi tarifnih postavk omrežnine za prenosni sistem zemeljskega plina. Akt o spremembah ...