Strokovno srečanje »Novosti na trgu z zemeljskim plinom v Republiki Sloveniji«

Družba Plinovodi d.o.o vas vabi na brezplačno strokovno delavnico »Novosti na trgu z zemeljskim plinom v Republiki Sloveniji«, ki bo potekala v četrtek, 8. septembra 2016, s pričetkom ob 9. uri in predvidenim zaključkom ob 14. uri v kongresnem centeru ...

Festival Ljubljana

Družba Plinovodi d.o.o. je v okviru sponzorstva Ljubljana Festivala 2016 sponzor koncerta Londonskega simfoničnega orkestra pod vodstvom dirigenta Gianandrea Noseda, ki bo izveden 24.8.2016 v Cankarjevem domu.

Javna obravnava osnutka besedila Pravil o spremembi Pravil o postopku za dodeljevanje zmogljivosti prenosnega sistema za vstopne in izstopne točke znotraj Republike Slovenije, upravljanja prezasedenosti prenosnega sistema in trgovanja z zmogljivostmi na sekundarnem trgu

Operater prenosnega sistema, v skladu z dobro prakso in priporočili evropske energetske zakonodaje, vabi predstavnike zainteresirane javnosti, k dajanju pripomb, predlogov ali dopolnitev k osnutku besedila Pravil o spremembi Pravil o postopku za dodeljevanje zmogljivosti prenosnega sistema za vstopne in ...